Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja globalna w praktyce
Scenariusz lekcji

Artykuły z czasopisma | 10 grudnia 2019 | NR 14
0 730
Klasa VI–VIII
Temat lekcji Noworoczne postanowienia na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – projekt szkolny. New Year’s resolutions to achieve Sustainable Development Goals – school project
Opis scenariusza Zajęcia mają na celu wskazanie uczniom, jak ważną rolę odgrywa ich aktywność na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Uczniowie w ramach noworocznych postanowień podejmują podczas realizacji projektu decyzje, jakie działania z ich strony mogą przyczynić się do realizacji Celów w roku 2020, dziesięć lat przed terminem ich realizacji przewidzianym w Agendzie na rok 2030. Do projektu zaproś chętnych uczniów i uczennice z klas VI–VIII
Zagadnienia Edukacja globalna, Cele Zrównoważonego Rozwoju
Liczba godzin 2 x 45 minut
Pytanie kluczowe W jaki sposób Twoje noworoczne postanowienia mogą pomóc światu? How can your New Year’s resolutions help the world? 
Cele zajęć
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
Podstawa programowa I 1–14; II 3, 5; IV 4, 6, 7, 8; V 3, 4, 5; VII 8, 11; VIII 1; X; XI; XII; XIII; XIV
Metody
 • Dyskusja
 • Praca z filmem i materiałami zamieszczonymi na stronach internetowych
Formy pracy
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
Środki dydaktyczne


 

POLECAMY

Przebieg lekcji

 • Wprowadzenie
 1. Po podaniu uczennicom/uczniom celów lekcji i sprawdzeniu ich zrozumienia poproś ich, aby w parach odpowiedzieli na pytanie kluczowe. Daj młodzieży czas na rozmowę w parach – około 5 minut. Kiedy odpowiedź w parach zostanie ustalona, poproś...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy