Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja globalna w praktyce
Scenariusz lekcji

Artykuły z czasopisma | 10 grudnia 2019 | NR 14
0 556
Klasa VI–VIII
Temat lekcji Noworoczne postanowienia na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – projekt szkolny. New Year’s resolutions to achieve Sustainable Development Goals – school project
Opis scenariusza Zajęcia mają na celu wskazanie uczniom, jak ważną rolę odgrywa ich aktywność na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Uczniowie w ramach noworocznych postanowień podejmują podczas realizacji projektu decyzje, jakie działania z ich strony mogą przyczynić się do realizacji Celów w roku 2020, dziesięć lat przed terminem ich realizacji przewidzianym w Agendzie na rok 2030. Do projektu zaproś chętnych uczniów i uczennice z klas VI–VIII
Zagadnienia Edukacja globalna, Cele Zrównoważonego Rozwoju
Liczba godzin 2 x 45 minut
Pytanie kluczowe W jaki sposób Twoje noworoczne postanowienia mogą pomóc światu? How can your New Year’s resolutions help the world? 
Cele zajęć
 • Dowiesz się, w jaki sposób możesz przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju
Podstawa programowa I 1–14; II 3, 5; IV 4, 6, 7, 8; V 3, 4, 5; VII 8, 11; VIII 1; X; XI; XII; XIII; XIV
Metody
 • Dyskusja
 • Praca z filmem i materiałami zamieszczonymi na stronach internetowych
Formy pracy
 • Praca w parach
 • Praca w grupach
Środki dydaktyczne


 

POLECAMY

Przebieg lekcji

 • Wprowadzenie
 1. Po podaniu uczennicom/uczniom celów lekcji i sprawdzeniu ich zrozumienia poproś ich, aby w parach odpowiedzieli na pytanie kluczowe. Daj młodzieży czas na rozmowę w parach – około 5 minut. Kiedy odpowiedź w parach zostanie ustalona, poproś młodzież, by się nimi podzieliła (10 minut).
   
 • Praca właściwa 
 1. Wyjaśnij uczniom, czym jest zrównoważony rozwój:
  Sustainable development is to make the world a better place for everyone without destroying the posibilities for the next generations (5 min).
   
 2. Połącz uczniów w pięcioosobowe grupy i poproś o obejrzenie filmu Understanding the Dimensions of Sustainable Development (3’59’’): https://www.youtube.com/watch?v=pgNLonYOc9s1, który będzie pretekstem do dyskusji na temat tego, czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie oglądają film dwukrotnie i zapisują swoje spostrzeżenia, konsultują się, pracując w grupie. Po wykonaniu zadania przedstawiciele poszczególnych grup prezentują efekty pracy, członkowie innych grup zapisują na swoich kartach pracy brakujące informacje (15 minut).
   
 3. Wyświetl uczniom stronę przedstawiającą Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals): 
  https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/2 i opowiedz im, że wszystkie kraje ONZ postanowiły, że do 2030 roku należy osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju, by świat stał się lepszym miejscem dla nas i następnych pokoleń. Przedstaw uczniom 17 Celów:
  All the countries of the United Nations agreed in 2015 the Sustained Development Goals (SDGs) and decided they have 15 years to...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy