Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Jacek Pyżalski

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dok- tor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Uczestnik i koordynator ok. 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Autor licznych publikacji. Trener w ob- szarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze związane są z zagadnieniami: tradycyjnych i nowych mediów (np. cyberprzemoc). W latach 2008–2012 był członkiem konsorcjum międzynarodowego badaczy cyberprzemocy (COST IS801), członek konsorcjum naukowego IS1210 dotyczącego wpływu wyglądu i wizerunku online na funkcjonowanie i zdrowie młodzieży oraz COST CA16297 European Network for Problematic Usage of the Internet. Problematic use of the Internet (PUI). Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży (GWP, Sopot 2011) oraz książki Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży (Impuls, 2012). Więcej na www.jacekpyzalski.pl.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz