Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wywiad

10 grudnia 2019

NR 14 (Grudzień 2019)

O studiach za granicą, kosztach oraz możliwościach, jakie są dostępne dla polskich uczniów. Wywiad z Patrycją Górską

0 385

Jakie możliwości studiowania za granicą mają młodzi Polacy? Czy studiowanie na Harvardzie lub Cambridge jest możliwe po polskim liceum?
Młody człowiek po liceum w Polsce, zdający maturę polską, jak najbardziej ma możliwość otrzymania oferty z tych najlepszych uczelni. Musi jednak pamiętać o trzech ważnych elementach w zakresie wymogów. Pierwsza sprawa to egzaminy wstępne, do których trzeba się dobrze przygotować i zdać je w odpowiednim czasie. Drugi obszar to kompetencje językowe, którymi się trzeba wykazać. Ostatnim wymogiem jest tzw. osobowość. Chodzi o to, że uczeń musi wykazać korelację pomiędzy tym, jakie ma zainteresowania a tym, co chce studiować. Uczeń pokazuje, jak spędzał czas poza szkołą, na czym się skupiał, jeśli chodzi o swoje pasje, jaką ma osobowość i co może wnieść do kohortu studentów danej uczelni.
Zawsze są jednak wyjątki od reguły. W tym przypadku jest to studiowanie medycyny w Wielkiej Brytanii. Nie wszystkie uczelnie przyjmują aplikacje kandydatów z naszą maturą – jak chociażby Uniwersytet Imperial College London.

Jak wygląda matura międzynarodowa? Z jakich etapów się składa? Czym różni się od matury polskiej?
Jeśli chodzi o maturę międzynarodową, istotną różnicą jest to, że tak naprawdę maturę zaczynamy zdawać już w pierwszej klasie szkoły średniej.
Drugim wyróżnikiem są prace pisemne, które uczeń musi napisać z sześciu przedmiotów. W tym zadaniu przede wszystkim chodzi o to, by uczeń sam wykonał swoje własne badanie na dany temat – zebrał informacje, wyciągnął wnioski, poprawnie je uargumentował. Uczeń pokazuje, że potrafi samodzielnie wnioskować, tworzyć bazy danych i je analizować. Tego elementu przygotowania na studia brakuje w maturze polskiej.
Kolejnym wyróżnikiem jest też skala ocen, która w maturze międzynarodowej zawiera siedem stopni, a dodatkowo mamy element, który można nazwać minipracą magisterską (tzw. extended essay). Uczeń jest zobowiązany już po IB1 zacząć się przygotowywać do jej napisania. Ważne są również działania, które młody człowiek podejmuje poza szkołą. Mam tu na myśli aktywność społeczną czy sportową.
Na koniec nie można nie wspomnieć o jednej z najważniejszych różnic, czyli o przedmiocie, który nazywa się „teoria wiedzy”. Przedmiot ten pokazuje, żeby nie przyjmować wszystkich informacji pojawiających się w internecie czy w prasie za pewne źródło. Młody człowiek uczy się krytycznie patrzeć na przekazywane mu informacje i sam wyciąga własne wnioski, tworząc na ich podstawie opinie.

POLECAMY

Można więc powiedzieć, że matura międzynarodowa uczy krytycznego myślenia, kładzie nacisk na tę umiejętność?
Dokładnie tak. Krytyczna analiza danych, krytyczne myślenie, szeroko rozbudowana argumentacja, samodzielność nauki – to są cztery ważne komponenty i wyróżniki matury międzynarodowej.

Co daje uczniom matura międzynarodowa w porównaniu do matury polskiej?
Jeśli chodzi o maturę międzynarodową, uczeń samodzielnie musi wybrać temat i elementy do prac pisemnych. Na tej drodze dokonuje więc dużej selekcji danych, bardzo wnikliwie analizuje znalezione przez siebie informacje, ocenia wiarygodność źródeł i na koniec sam wyciąga wniosek,  argumentując tezy postawione w swoich pracach. To daje możliwość rozwoju spektrum różnych umiejętności, ale przede wszystkim umiejętności szukania danych i ich analizy.
Kolejny element to rozwijanie swojej znajomości języka angielskiego. To dwa lub trzy lata nauki w tym języku, gdzie kładzie się duży nacisk na techniczne słownictwo danego przedmiotu. Warto zapamiętać, że „język angielski” a „język angielski techniczny” w przedmiocie to tak naprawdę dwa różne aspekty. Uczeń może świetnie posługiwać się językiem na poziomie C1, ale jeśli nie zna słownictwa z matematyki czy chemii, to nie jest w stanie rozwiązać danego zadania. Z tego względu matura międzynarodowa daje większy potencjał – uczeń będący na studiach nie musi już spędzać tak wiele czasu na tłumaczeniu niezrozumiałych dla niego zwrotów. On już jest gotowy.
Ponadto, wiedza, którą zawiera program IB, nie jest tak bardzo teoretyczna jak w przypadku polskich programów. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje konkretne przykłady, dane, interpretacje wyników, dzięki czemu przyswaja informacje na dłużej.

Czy każdy uczeń może podejść do zdawania matury międzynarodowej?
Niestety, maturę międzynarodową może zdać wyłącznie uczeń, który uczęszcza do szkoły z certyfikatem IBO. Nie może takiego wyzwania podjąć kandydat każdej placówki. Matura międzynarodowa nie jest bowiem egzaminem eksternistycznym, a programem szkolnym zatwierdzonym również przez nasze kuratorium, realizowanym w szkołach z certyfikacją. Uczeń de facto zaczyna zdawać maturę już na pierwszym roku, w związku z tym nie może tak po prostu, z marszu podejść do egzaminów międzynarodowych.

Ile szkół w Polsce ma taką certyfikację?
W samej Warszawie jest aż 13 szkół IB. Nie znam dokładnych statystyk obejmujących całą Polskę, ale szkoły z certyfikacją mamy we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku. W wielu miastach można znaleźć takie szkoły, więc uczniowie, którzy chcą podejść do matury międzynarodowej, mają duży wybór.

Czy na tle innych państw Europy polscy maturzyści chętnie podejmują się wyzwania zdania matu­­ry międzynarodowej i stu­­­­­­­­diowania na ­zagranicznych uczelniach?
Obecnie jest pewien trend w świecie, żeby realizować program matury międzynarodowej. W Warszawie, gdzie mamy 13 szkół IB, co roku brakuje miejsc. Choćby ten fakt świadczy o dużym zainteresowaniu naszych uczniów programem matury międzynarodowej.

Studia na uczelniach publicznych w Polsce są bezpłatne. A jak to wygląda na uczelniach zagranicznych? Ile tam kosztuje edukacja?
Duża liczba uczniów aplikuje do Wielkiej Brytanii. Tam koszt studiów to około 9 tys. funtów rocznie. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, trzeba liczyć za 4 lata edukacji około miliona złotych. Mówimy tutaj wyłącznie o czesnym. Różnice i dysproporcje pomiędzy Wielką Brytanią, Europą kontynentalną a Stanami Zjednoczonymi są ogromne, ale trzeba pamiętać, że na koniec dnia zyskujemy inny sposób podania wiedzy oraz inne przygotowanie praktyczne.

Jakie koszty oprócz czesnego należy doliczyć, jeśli rozważamy studiowanie poza granicami kraju?
Mówimy tu przede wszystkim oczywiście o kosztach zakwaterowania i kosztach życia za granicą. W przypadku New York University czesne i koszt życia wynosi około 270 tys. dolarów na studiach pierwszego stopnia. Natomiast już w University of Toronto czesne plus koszty życia na pierwszym stopniu studiów obejmującym 4 lata to około 200 tys. dolarów kanadyjskich. W zależności od stanu koszty utrzymania będą inne.

Czy uczeń może starać się o kredyty studenckie na uczelniach w USA po otrzymaniu pozytywnej decyzji rekrutacyjn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy