Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru , Otwarty dostęp

18 sierpnia 2023

NR 36 (Sierpień 2023)

Feedback natychmiastowy i odroczony w nauczaniu języka obcego – zalety i wady

0 66

W artykule chciałabym skupić się na zagadnieniu często podnoszonym przez uczestników moich szkoleń, a mianowicie na dwóch rodzajach feedbacku – natychmiastowym i odroczonym. Nauczyciele często pytają mnie, czy znajduję czas na przekazywanie uczniom informacji zwrotnej, a jeśli tak, to czy udzielam jej bezpośrednio po wykonaniu zadania, czy – ze względu na specyfikę pracy w szkole, liczebność grup i ograniczony czas – przekładam to w czasie, czekając na spokojniejszy moment.

W ramach uczenia się i doskonalenia umiejętności feedback został zdefiniowany jako informacja zwrotna dostarczana uczestnikom procesu, która pozwala im ocenić swoje działania i wyniki w celu poprawy osiągnięć. Według mnie feedback odgrywa kluczową rolę w rozwoju umiejętności, doskonaleniu wydajności i zwiększeniu motywacji, warto więc inwestować swój czas w jego odpowiednie dostarczanie i odbieranie. I tutaj pojawia się pytanie: czy informacja zwrotna powinna pojawić się od razu, czy z opóźnieniem? Moja odpowiedź na to pytanie brzmi: wszystko zależy od sytuacji i celów. Czy jest to informacja dotycząca czasu rzeczywistego, czyli „tu i teraz”, czy dotyczy ona działań perspektywicznych? Czy mam przestrzeń czasową, aby udzielić jej niezwłocznie po wykonanym zadaniu, czy muszę znaleźć dogodny moment? Kolejna zagwozdka dotyczy tego, w jakiej formie dobrze jest tę informację zwrotną przekazać? Postaram się odpowiedzieć na powyższe pytania w dalszej części artykułu.
Jako nauczyciel staram się przekazywać uczniom informację zwrotną na bieżąco, jako człowiek wiem jednak, że niezależnie od tego, czy moja reakcja zwrotna dotyczy wspomnianego „tu i teraz”, czy bardziej odległych działań, to są sytuacje, w których udzielenie informacji zwrotnej bywa wyzwaniem i wymaga niezłej ekwilibrystki czasowo-przestrzennej. Grupy, które uczę, nierzadko liczą nawet szesnaście osób, pochylenie się zatem nad każdą z nich w ciągu czterdziestu pięciu minut, niezależnie od tego, czy chcę to zrobić od razu, czy odczekać, naprawdę graniczy z cudem. A jeśli – tak jak ja – jesteś nauczycielem, który naprawdę często daje informację zwrotną na temat rozmaitych aktywności podejmowanych przez uczniów z różnych grup – wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne, projekty językowe i tym podobne – to mogłoby się to skończyć niezłym bigosem, gdyż lwią część czasu musiałabym w każdej grupie poświęcić na sam feedback, a przecież, przy całej ważkości informacji zwrotnej, nie o to również chodzi. 
Zanim przedstawię moje sposoby na udzielanie informacji zwrotnej, chciałabym zaprezentować plusy i minusy feedbacku natychmiastowego i odroczonego, wyciągając wnioski ze swojej praktyki nauczycielskiej.

POLECAMY

Feedback natychmiastowy

Feedback natychmiastowy odnosi się do procesu dostarczania informacji zwrotnej w sposób niemal bezpośredni, czyli zaraz po wykonaniu konkretnej czynności lub danego zadania. Chciałabym podkreślić tutaj zwrot niemal bezpośredni. Mówiąc o feedbacku natychmiastowym, rozumiem go nie jako przerywanie uczniowi jego wypowiedzi i korygowanie jego błędów jeden po drugim, tylko omówienie z uczniem zadania lub aktywności jak najszybciej po ich zakończeniu. Ten rodzaj feedbacku ma na celu informowanie danej osoby o wynikach jej działania w czasie rzeczywistym, co pozwala jej na szybką korektę lub dostosowanie podejścia w razie potrzeby, jeśli więc stosuję dryl językowy, czyli regularne powtarzanie konkretnych wyrażeń, fraz lub struktur zdaniowych w celu wzmocnienia ich w pamięci, to od razu koryguję wszelkie błędy ucznia, ale jeśli uczniowie prezentują swój projekt językowy albo dłuższą wypowiedź ustną na jakiś temat, to nie wyobrażam sobie, żeby każdorazowo im przerywać i ich poprawiać. Zależy mi, aby była jasność w kwestii tego, w jakim znaczeniu używam w artykule pojęcia „informacja zwrotna natychmiastowa”. Feedback natychmiastowy jest szczególnie użyteczny w procesie nauki i doskonalenia umiejętności, ponieważ umożliwia szybkie uczenie się na własnych błędach i poprawę efektywności. 

Wśród niewątpliwych zalet tego rodzaju feedbacku zdecydowanie wymieniłabym następujące:

  • szybka reakcja to szansa na szybką poprawę – ten rodzaj informacji zwrotnej daje szansę na szybkie zrozumienie swojego błędu i jego korektę,
  • szybka reakcja to szansa na bieżące śledzenie postępów – namacalny dowód na to, jakie działania przynoszą pozytywne wyniki,
  • szybka reakcja to szansa na ułatwienie procesu uczenia się i nauczania – podobnie jak szybkie przyswojenie informacji zwrotnej pozwala uczyć się na własnych błędach,
  • szybka reakcja to szansa na zwiększenie zaangażowania – udzielanie informacji „tu i teraz” sprawia, że uczniowie czują się zmotywowani do działania, gdyż dostają reakcję zwrotną na gorąco, kiedy jeszcze mentalnie mocno tkwią w danej aktywności (przypominam: feedback zaraz po zakończeniu aktywności, a nie w trakcie jej trwania). Moi uczniowie dość często podkreślają ważkość tego punktu w odniesieniu do ich zaangażowania – jeśli nauczyciel podchodzi poważnie do procesu nauczania i uczenia się i daje uczniowi konkretne wskazówki, to uczeń po prostu rozumie i wie, jakie są jego mocne strony i nad czym dobrze byłoby jeszcze popracować.
     

Mimo że naprawdę całym sercem optuję za natychmiastową informacją zwrotną, dostrzegam także jej wady. A oto one:

  • każdy uczeń potrzebuje informacji zwrotnej, ale nie każdy jest na nią gotowy – z moich obserwacji wynika, że niewielu nauczycieli zapewnia uczniom feedback. Rzadko który nauczyciel szkoły podstawowej dba o dostarczenie informacji zwrotnej, chociaż znam chlubne wyjątki, np. wychowawczynię klas I–III mojego syna. Pracuję w liceum i wielu uczniów, którzy trafiają w szeregi moich grup, jest mocno zdziwionych i zaniepokojonych, kiedy informuję ich na pierwszej lekcji o tym, że stosuję informację zwrotną. Uczniowie nie wiedzą, czego mają się spodziewać, ale po feedbackowym chrzcie oddychają z ulgą, bo okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, a i dowiadują się ważnych rzeczy na temat swojej pracy – uzyskują informacje, które wspierają ich rozwój osobisty. Napisałam wyżej, że nie każdy uczeń jest na taką informację zwrotną gotowy – to fakt. Reakcja zwrotna ma to do siebie, że powinna być szczera i obiektywna – zdarzają się uczniowie, którzy mają problem z jej przyjęciem, a ich emocjonalna reakcja może początkowo prowadzić do frustracji i obniżenia motywacji, co nie oznacza, że mamy rezygnować z jej udzielania. Absolutnie nie! W takiej sytuacji trzeba po prostu zaopiekować się uczniem od strony emocjonalnej, przyznając mu prawo do jego emocji, jednocześnie podkreślając, że informacja zwrotna dotyczy jego pracy, a nie jego jako człowieka. Z doświadczenia wiem, że to przypomnienie często zmniejsza powstałe napięcie, tym bardziej że informacja zwrotna opiera się na konkretach, czyli uczeń widzi jak na dłoni, do czego się odnosimy, a nie są to jakieś nasze fantasmagorie,
  • gorsza analiza – w niektórych wypadkach natychmiastowy feedback może być zbyt powierzchowny, nie dostarczając wystarczająco dużo informacji o konkretnych aspektach działania, a co za tym idzie – istnieje również ryzyko wpływu chwilowych okoliczności na informację zwrotną oraz wyciąganie w związku z tym błędnych wniosków, co zdecydowanie nie wpływa pozytywnie na uczniowską motywację (spieszymy się i pomijamy wiele istotnych rzeczy, żeby szybko zająć się kolejną osobą),
  • niektórzy nauczyciele zbyt dosłownie biorą do siebie konieczność udzielania natychmiastowej informacji zwrotnej uczniom, o czym napisałam wyżej, i punktują ucznia w czasie jego wypowiedzi, przerywając mu i nieustannie poprawiając, co powoduje, że uczeń jest wybity z rytmu, wycofuje się i traci motywację. Natychmiastowy nie oznacza symultaniczny, a raczej „tu i teraz”, ale po zaprezentowaniu danej aktywności, a nie w jej trakcie. To jest moje rozumienie tego pojęcia,
  • uważność na błędy ucznia, a nie na jego rozwój – zdarzało mi się spotykać nauczycieli, którzy otwarcie mówili, że sami zapędzili się w kozi róg, ponieważ wręcz fanatycznie skupiali się na wypisywaniu każdego, nawet najdrobniejszego błędu popełnionego przez ucznia, a przy tym totalnie ignorowali funkcje fatyczne, takie jak mimikę, gesty czy dźwięki towarzyszące, które służą przede wszys...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy