Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills , Otwarty dostęp

30 czerwca 2020

NR 17 (Czerwiec 2020)

10 zastosowań słoika na lekcji języka

0 396

Czy słoik może przydać się do nauki języka angielskiego? Jeśli tak, to jak można to zrobić? Jaki słoik wybrać? Jakie zadania są możliwe do wykonania? Te i inne pytania mogą pojawić się w głowie każdego nauczyciela w nawiązaniu do tytułu. Zaczynamy!

Dlaczego akurat słoik, skoro mamy do dyspozycji gotowe listy słówek w podręcznikach i materiały dodatkowe? Możemy udostępnić uczniom przygotowaną listę słów w takich programach jak Quizlet. Nauka języka angielskiego może odbywać się wyłącznie z użyciem narzędzi online (i jest z pewnością bardziej angażująca), dlaczego więc mamy korzystać ze słoika?

POLECAMY

Skąd pomysł na słoik?

Przede wszystkim korzystanie ze słoika jest czymś odmiennym lub niecodziennym. Powoduje, że uczniowie zapamiętają taką lekcję. Dodatkowo jest to rodzaj zajęć, podczas których korzystamy z gier i zabaw językowych, dlatego też nie jest to zwykła tradycyjna lekcja w oparciu o podręcznik i karty pracy. Uczniowie mogą być bardzo aktywni podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem słoików, mogą podawać swoje propozycje zadań, dzięki czemu lekcja upłynie przyjemniej. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt, że uczniowie, aby przygotować zabawę ze słoikiem, proponują także swoje słowa i frazy, a dzięki temu poznają zagadnienia lepiej.

Ćwiczenie wstępne: zapytajmy uczniów (zadanie na mówienie): Jak możemy użyć słoika lub słoików do nauki? Poczekajmy chwilę na odpowiedzi. Być może bardzo się zdziwimy otrzymanymi wynikami. Zapiszmy je. Wyniki mogą też posłużyć do zbierania informacji o pomysłach uczniów, na podstawie których wymyślimy gry językowe. 

Czego potrzebujemy?

Potrzebne nam będą przede wszystkim różnej wielkości słoiki. Uczniowie mogą mieć ze sobą swoje własne słoiczki, np. wielkości koncentratu po pomidorach. W klasie może znajdować się też kilka dużych słoików, np. takich jak po ogórkach. Powinniśmy jeszcze przygotować czyste zakrętki, kolorowe karteczki papieru, coś do pisania, taśmę klejącą przezroczystą. Jeśli będziemy chcieli pokazać uczniom gry i zabawy z wykorzystaniem słoika, naczynia muszą być dokładnie umyte czyste oraz bez widocznych pęknięć. 

Co możemy ćwiczyć z wykorzystaniem słoików? 

Przede wszystkim do wykorzystania przy powtórce słów i fraz, które są istotne do opanowania przez uczniów w danym czasie. Może to być element przygotowany w ramach odwróconej klasy i wcześniejszego przygotowania uczniów do zajęć. Z powodzeniem możemy, korzystając ze słoika, tworzyć dla uczniów rozgrzewki językowe lub też podsumowania danego rozdziału z podręcznika lub może być to element z powtórek comiesięcznych lub semestralnych. Słoik może pomagać także w ćwiczeniu zapisywania dialogów i historyjek, a także reagowaniu językowym.
Większość gier i ćwiczeń możemy następująco skategoryzować: 

  • ćwiczenia gramatyczne,
  • ćwiczenia powtórkowe,
  • ćwiczenia do sprawdzianów,
  • ćwiczenia na słownictwo,
  • ćwiczenia na reagowanie językowe,
  • ćwiczenia na pisanie krótkich zdań,
  • ćwiczenia na pisanie dłuższych historyjek,
  • ćwiczenia na mówienie w oparciu o ­­­­­­­­wy­­­­­losowane wyrazy,
  • ćwiczenia na rozpoczęcie lekcji i jej zakończenie.

Od czego zacząć?

Możemy poprosić uczniów, aby przynieśli z domu na lekcję swoje własne słoiki. Każdy ze słoików może być przeznaczony do konkretnej partii materiału. Uczniowie mogą stworzyć osobne słoiki ze słówkami z danego unitu lub po zakończeniu każdego rozdziału w książce stworzymy listę słów do słoika, albo że zawartość słoików będzie zmieniona, by stworzyć przestrzeń na nowe słowa z nowego rozdziału w podręczniku. Możliwości jest wiele. Oto kilka gier ze słoikiem w roli głównej.

Gra 1. 

Kto pierwszy? 
Do tej gry będziemy potrzebowali małych słoiczków, np. takich po koncentracie pomidorowym. Na każdej zakrętce słoika zamieszczamy przylepioną karteczkę, na której zapisujemy jeden wyraz, np.: czasownik, przymiotnik, przysłówek, rzeczownik itd. Dzielimy klasę na zespoły. Każdy zespół otrzymuje jeden słoiczek. Uczniowie nie wiedzą, jaką kategorię otrzymają pod nakrętką. Zadaniem uczniów jest w określonym czasie napisać na karteczkach oraz wrzucić do słoiczka jak najwięcej wyrazów z opisanej pod wieczkiem kategorii. Na wykonanie każdego zadania mają określoną ilość czasu, np. 30 sekund lub minuta. Wygrywa zespół, który zebrał jak najwięcej poprawnie zapisanych wyrazów.

Gra 2. 

Losuj i twórz
W tej grze korzystamy ze słoiczków z karteczkami z gry „Kto pierwszy?”. Uczniowie są podzieleni na zespoły. Każdy zespół losuje ze słoików określoną liczbę karteczek, np. pięciu kartek. Zapisujemy na tablicy wszystkie wyrazy z wszystkich kategorii. Dzięki temu powstaje zbiór słów. Zadaniem każdego zespołu jest napisanie historyjki z wykorzystaniem jak największej liczby słów z wylosowanych słoiczków. Drużyna, która stworzy historię w określonym limicie czasu z jak największą liczbą słów zapisanych poprawnie, ten wygrywa. 
W innej konkurencji tego typu możemy założyć, że wygrywa drużyna, której historia będzie najbardziej szalona. Może też wygrać drużyna, która będzie miała w swojej historyjce różnorodność czasów gramatycznych. Wszystko zależy wyłącznie od nas. Możemy też pytać naszych uczniów o to, jakie zasady rozgrywki byłyby dla nich ciekawe.

Gra 3. 

Losuj i twórz według instrukcji
W tej grze każda z drużyn wyciąga ze swojego słoika dwa wyrazy. Wyrazy zostają zapisane na tablicy. Drużyny zapisują swoje zdania, wybierając słowa z tablicy według własnego uznania, ale nauczyciel daje wskazówki dotyczące tego, jaki czas gramatyczny powinien być użyty. Na przykład, jeśli uczniowie wylosują przymiotnik ‘Amazing’ a nauczyciel wyda polecenie, że zdanie powinno zawierać czas Past Simple, zdanie może brzmieć następująco: Which was amazing for you?

Gra 4. 

Wyraz + czas gramatyczny = ?
W tej grze uczniowie potrzebują dwóch słoiczków. W jednym słoiku są zapisane wszystkie poznane do tej pory konstrukcje i czasy gramatyczne. W drugim słoiku są umieszczone słówka lub frazy, które są potrzebne uczniom do opanowania do sprawdzianu (testu/kartkówki itp.). Każda z grup ma swój zestaw słoików. Po wylosowaniu jednej karteczki z danego słoiczka każdy z uczniów w grupie ma za zadanie napisać swoje własne zdanie z wylosowanymi elementami. Przykładowo, jeśli uczeń wylosuje słówko ‘doughnut’ a z drugiego słoika wylosuje karteczkę z czasem ‘Past Simple’, to przykład zdania może być taki: Did you eat a lot of doughnuts? 

Gra 5. 

?, X, V
Możemy dołożyć jeszcze jeden słoiczek, w którym będą ujęte następujące elementy. 

? – jeśli uczeń ma ułożyć pytanie, 

X – jeśli uczeń ma ułożyć zaprzeczenie, 

V – jeśli uczeń ma ułożyć zdanie twierdzące,

A–R – jeśli uczeń ma zredagować akcję i reakcję językową, czyli mikrodialog, 

? + v – jeśli uczeń ma ułożyć pytanie i odpowiedź na pytanie twierdzące, 

? + X – jeśli uczeń ma ułożyć pytanie i odpowiedź na to pytanie w formie zaprzeczenia.

Gra przebiega dokładnie tak samo. Uczniowie losują po jednej karteczce z danego słoika i w określonym czasie zapisują swoje przykłady do wylosowanych elementów.

W jednej wersji tego ćwiczenia przygotowujemy różne reakcje językowe dla uczniów wcześniej. Mogą być to pytania, odpowiedzi, komendy itp. Następnie wycinamy wszystkie elementy i wkładamy je do słoika. Zadaniem uczniów jest wylosowanie karteczki, przeczytanie zawartości, a następnie zareagowanie zgodnie z tym, co jest napisane na kartce. Przykładowo – jeśli na kartce jest napisane: What do you like doing in your free time?, wówczas uczeń odpowiada na to pytanie albo może też pokazać to, co lubi robić w wolnym czasie, a reszta klasy zgaduje po angielsku, co to za hasło. 

W innej wersji tego ćwiczenia uczniowie sami przygotowują swoje własne przykłady pytań i zaprzeczeń. W następnym kroku uczniowie losują karteczkę i po zapoznaniu się z treścią, reagują językowo. Dzięki temu możemy ćwiczyć z uczniami proste reakcje językowe. 

Gra 6. 

Wypisz, wylosuj i zapisz
Kolejne ćwiczenie polega na tym, że prosimy uczniów, aby wybrali ze swoich podręczników i notatek różne zdania, pytania, przeczenia. Uwaga! Na jednej kartce można zapisać tylko jedno zdanie lub pytanie, lub zaprzeczenie. Uczniowie mogą pracować w grupach lub solo. Po przygotowaniu karteczek każdy z nich losuje jedną. Następnie – jeśli jest to praca w grupach – uczniowie starają się ułożyć z wylosowanych elementów sensowny dialog, dopisując do niego potrzebne zdania. Jeśli uczniowie pracują solo, wtedy każdy uczeń na podstawie wylosowanego elementu tworzy swój własny krótki dialog. Możemy założyć, że na napisanie takiego dialogu uczniowie mają 2–3 minuty. Następnie sprawdzamy zredagowany przez uczniów dialog. 

Gra 7. 

Zapytaj mnie
W tym ćwiczeniu uczniowie sami podpowiadają, co ich interesuje oraz to, w co chcieliby zagrać. Początkowo być może pomysły nie będą tak kreatywne, ale im więcej będą mieli możliwości, aby przetestować swoje pomysły, tym będą bardziej otwarci i kreatywni. Jeśli nasi uczniowie nie mają aż tylu pomysłów, możemy zaprezentować im ćwiczenia opisane wcześniej. Wtedy uczniowie będą mogli wybrać sobie ulubione i dokonać modyfikacji w ćwiczeniach i grach, które już zobaczyli. 

Gra 8. 

Mieszanie
W tym zadaniu uczniowie na początku wysypują zawartość wszystkich słoików na jeden stół. Następnie mieszają wszystkie karteczki. Kartki są potem rozdzielone do wszystkich dostępnych słoików. Dzięki temu mamy pewność, że w każdym słoiku znajdą się różne słowa. Wśród nich powinny znaleźć się takie kategorie, jak: przymiotniki, czasowniki, przysłówki, czasowniki posiłkowe, czasowniki frazowe, frazy łączące, zaprzeczenia, pytania, zdania oznajmujące itp. Uczniowie pracują w parach i wyciągają ze słoika wszystkie dostępne karteczki. Ich zadaniem jest stworzenie krótkiej historyjki. Mają na to określony limit czasu. Jeśli chcemy, aby to ćwiczenie było bardziej dynamiczne, m...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy