Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

18 czerwca 2018

NR 5 (Czerwiec 2018)

Dlatego kochamy lato, czyli zajęcia w terenie

0 677

Nie każde zajęcia trzeba spędzić w ławce szkolnej. Szczególnie, że często najefektywniej uczymy się poza nią. Lekcje w terenie nie tylko stanowią miłą odmianę dla standardowych zajęć w klasie, ale też poszerzają kontekst podczas nauki języka, co jest bardzo ważne na każdym etapie zaawansowania językowego.

W latach 40. ubiegłego stulecia amerykański edukator Edgar Dale w jednej ze swoich książek zademonstrował słynną dziś piramidę doświadczania procesu uczenia się (mylnie interpretowaną jako piramidę zapamiętywania). Przedstawia ona różne aktywności, w ramach których uczymy się na przykład języka obcego. Owe ćwiczenia są uporządkowane pod względem stopnia abstrakcji – od najbardziej abstrakcyjnych u szczytu piramidy, aż po najbardziej konkretne i angażujące najwięcej zmysłów u jej podstawy. Co prawda nie ma jasnych dowodów na to, aby jedne aktywności miały być bardziej efektywne od drugich w procesie uczenia się, jednak ważne jest, by zachować balans pomiędzy wykorzystywaniem ćwiczeń o różnym stopniu abstrakcji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb i preferencji naszych uczniów.
Na zajęciach językowych z pewnością nie brakuje aktywności ze szczytu piramidy Dale’a, takich jak: czytanie tekstów, słuchanie nagrań, wykorzystywanie ilustracji czy filmów. Mniej abstrakcyjne aktywności zdają się być rzadszym elementem zajęć językowych, być może właśnie dlatego, że wiele z nich wymaga opuszczenia sali lekcyjnej i przeniesienia się w teren.

POLECAMY

Dlaczego warto podjąć trud zorganizowania lekcji poza klasą? 

Po pierwsze niezwykle cennym doświadczeniem dla naszych uczniów jest identyfikowanie języka jako narzędzia funkcjonującego w szerszym kontekście. Niezależnie od tego, czy już potrafią się komunikować, czy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z angielskim, kluczowe dla uczniów jest spostrzeżenie, jak znajomość języka zmienia rzeczywistość na lepsze. To daje niesamowity zastrzyk motywacji – tak istotny w procesie uczenia się. Nie trzeba chyba dodawać, że nie osiągnie się tak silnego efektu, siedząc w dobrze znanej i komfortowej sali zajęciowej.
Po drugie zajęcia w terenie często oznaczają spotkanie z osobami spoza kręgu dobrze znanych kompanów nauki. Świadomość tego, że obce osoby mogą usłyszeć, jak mówimy po angielsku, bywa dla osób uczących się wręcz paraliżująca. Gdy pomyślą o konieczności przeprowadzenia rzeczywistej konwersacji do strachu przed oceną dochodzi lęk przed popełnieniem błędu, zapomnieniem słów czy nieporozumieniami w rozmowie. Nic dziwnego, że interakcja z osobami trzecimi jest dla uczniów tak stresującym przeżyciem, skoro większość z nich nie ma okazji doświadczać podobnych sytuacji przez cały okres edukacji. Jedynym sposobem, aby zaradzić panice związanej z komunikacją w języku obcym poza kręgiem znajomych, jest eksponowanie uczniów na taką praktykę na różnych etapach ich rozwoju językowego. Nawet jeśli negatywne uczucia z tym związane już silnie ukształtowały się u naszych uczniów, wciąż wskazane jest stopniowe „wyciąganie” ich ze strefy komfortu. Wówczas najlepiej zwrócić wzrok ku podstawie piramidy Dale’a. 
Zatem jeśli zorganizujemy zajęcia w miejscu, w którym oprócz naszych uczniów znajdą się też inne osoby, będzie to doskonała okazja do postawienia pierwszego kroku w kierunku przełamania strachu przed oceną osób trzecich podczas mówienia po angielsku. Ponadto, czy jest lepsze miejsce na zajęcia dotyczące spędzania wolnego czasu niż alejka spacerowa w parku? Gdzie można zebrać więcej pomysłów na lekcję o modzie niż w galerii handlowej? A gdzie nasi uczniowie poczują się jak prawdziwi turyści? Oczywiście na dworcu autobusowym.
Każdy doświadczony nauczyciel wie, jak ważne dla utrzymywania motywacji u uczniów jest urozmaicanie zajęć. Odstępowanie od przyzwyczajeń często spotyka się z wyraźnym wzrostem zaangażowania, szczególnie po okresie znużenia i spadku motywacji. Zmiana miejsca zajęć to prosty sposób na odwrócenie tej tendencji, a także inspirująca odmiana zarówno dla uczniów, jak i dla prowadzącego. 

Źródło: //elearningindustry.com/cone-of-experience-what-really-is

Dyskusja

Temat powinien być interesujący dla uczniów i związany z miejscem, w którym odbywają się zajęcia. Pracując z grupami o niższym stopniu zaawansowania, warto pomyśleć o wcześniejszym zaopatrzeniu ich w słownictwo konieczne do prowadzenia dyskusji. Można to zrobić na wcześniejszej lekcji lub na zasadzie flipped classroom, przesyłając uczniom przed zajęciami artykuł lub film dotyczący poruszanego tematu. Nauczyciel, który jednocześnie pełni rolę moderatora dyskusji, może zaproponować najpierw dyskusję w parach jako rozgrzewkę przed wspólną wymianą zdań.

Sąd nad poglądem

Także tym razem temat ma duże znaczenie. Musi być bowiem kontrowersyjny, tak aby znalazł swoich zwolenników i przeciwników w grupie. Gdyby jednak tak się nie stało, nauczyciel może stanąć w obozie przeciwnym do członków grupy. Uczniowie wymieniają się argumentami, broniąc swojego stanowiska. Ćwiczenie nie musi zakończyć się wygraną żadnej ze stron, ale nie powinno zabraknąć podsumowania dyskusji i komentarza.

Opisywanie otoczenia

W najprostszej wersji ćwiczenia uczniowie opisują to, co widzą. Jeśli napotykają na problemy ze znalezieniem trafnych słów, starają się zdefiniować to, co mają na myśli, zanim nauczyciel poda im właściwe wyrażenia. Jednak to ćwiczenie można rozwinąć, przedstaw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy