Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , TIK na lekcjach angielskiego

14 czerwca 2022

NR 29 (Czerwiec 2022)

Interakcja z wykorzystaniem narzędzi Google

0 529

W dobie cyfryzacji narzędzia Google pomagają tworzyć wirtualną przestrzeń dla nauczycieli i uczniów. Przez użytkowników kojarzone są głównie z pocztą Gmail i kalendarzem. Mogą być jednak z powodzeniem wykorzystywane w sferze edukacyjnej: podczas pracy na lekcji, do pracy w domu oraz w pracy zdalnej.

Wachlarz usług nie ogranicza się jednak tylko do wcześniej wspomnianych narzędzi. Nie zapominajmy o Google Meet, Classroom, Arkuszach Google, Dysku Google, Dokumentach, Prezentacjach, Rysunkach – one też mogą znaleźć szerokie zastosowanie. Dlatego warto poznać możliwości Usług Google. Do korzystania z nich zachęca także fakt, że są one ogólnie dostępne, w podstawowej wersji bezpłatne, dają możliwość zespołowej pracy online oraz udostępniania sobie wzajemnie dokumentów, arkuszy, prezentacji, co jest wspaniałym rozwiązaniem dla rozwijania zdalnej współpracy i interakcji między nauczycielem i uczniami oraz między uczniami. 

Narzędzia Google to także fantastyczne rozwiązanie w sytuacji, gdy nauczycielowi zależy na personalizacji edukacji. Dzięki nim może on każdemu uczniowi udostępniać inne materiały, dostosować je do jego potrzeb lub każdemu przygotowywać spersonalizowaną listę wymagań. Taki sposób pracy pozwala podejść do ucznia indywidualnie oraz wspierać go w jego rozwoju.

Aby jednak korzystać swobodnie z pakietu Google, warto, by każdy nauczyciel i wszyscy uczniowie posiadali konto Google (w wypadku uczniów nie jest to jednak konieczne). Jego założenie jest bardzo proste, a przede wszystkim darmowe. Konto Google może być założone nawet dla uczniów poniżej trzynastego roku życia – w takiej sytuacji wymagany jest jednak nadzór ze strony rodzica lub opiekuna. 

Narzędzia, bez których nie potrafię się obejść i które intensywnie wykorzystuję w pracy z moimi uczniami, to:

POLECAMY

 • Google Classroom,
 • Formularze Google,
 • Dokument Google,
 • Rysunki Google,
 • Google Slides,
 • Jamboard.
   

Stale dziwi mnie jednak fakt, że mimo swojej efektywności, elastyczności i braku nakładów finansowych pozostają one nadal w cieniu i nie są popularne (a przynajmniej niektóre z nich) wśród polskich nauczycieli. Zachęcam więc do przyjrzenia się zasobom Google. Z pewnością warto.

Google Classroom 

Mówiąc najprościej, jest to platforma, która łączy narzędzia Google G Suite dla nauczycieli i uczniów. Działa również jako cyfrowy organizer, w którym nauczyciele mogą przechowywać i udostępniać uczniom materiały lekcyjne – wszystko to bez użycia papieru. Ta elastyczność i bezproblemowa integracja z popularnymi narzędziami Google jest prawdopodobnie powodem, dla którego Google Classroom stał się jednym z najczęściej używanych obecnie narzędzi w cyfrowej edukacji.

Na Google Classroom nauczyciel ma możliwość przydzielania zadań i komunikacji z uczniami. W tym celu tworzy pokój na własne zajęcia, a wygenerowany kod wysyła swoim uczniom, którzy rejestrują się na te zajęcia. Interfejs jest bardzo prosty i przejrzysty. 
 

Nawigacja przebiega właściwie między czterema zakładkami:
 • strumień – coś w rodzaju tablicy, na której pojawiają się powiadomienia związane z aktywnością nauczyciela oraz komentarze nauczyciela i uczniów,
 • zadania – lista zadań wraz z terminem ich wykonania,
 • osoby – lista nauczycieli i uczniów, którzy zapisali się na zajęcia,
 • oceny – lista uczniów oraz ich oceny.

 


Nauczyciel może dodać plik z Dysku Google. Jeśli jest to plik z rodziny dokumentów, arkuszy, prezentacji bądź rysunków Google, może go udostępnić również w trybie do edycji. Można jednak dołączyć także dowolny plik z dysku, dodać link oraz link do filmu na YouTubie. Istnieje także możliwość (choć nie jest to konieczne) ustalenia kryterium oceny za wykonanie zadania (50 kryteriów oceniania, maksymalnie 10 poziomów). Przykład: kryterium oceny może być „Testy”, a kolejne poziomy to po prostu skala liczbowa (1, 2, 3, 4, 5) lub słowna (doskonale, bardzo dobrze, dobrze, średnio, słabo). 
 


Zadanie może być przydzielone wszystkim uczniom, konkretnemu uczniowi lub określonej grupie. Z kolei uczeń może łatwo załączać własne pliki, zarówno ze swojego komputera, jak i ze swojego Dysku Google. Może także wysyłać wiadomości prywatne do nauczyciela. Zrealizowane zadanie może oddać nauczycielowi oraz w dowolnym momencie wycofać, o ile nie zostało jeszcze sprawdzone przez nauczyciela i zwrócone uczniowi.

Narzędzie to wykorzystywane jest w celu udostępniania uczniom prac, zadań domowych, materiałów do powtórki czy materiału z lekcji. Nauczyciel może komunikować się z uczniami w sprawach organizacyjnych oraz dotyczących ich pracy na lekcji, publikować ogłoszenia i przypominać o zadaniach. Ma też możliwość zobaczenia, kto wykonał swoją pracę, a kto nie. Może także kontaktować się z poszczególnymi uczniami, odpowiadając na ich pytania i oferując wsparcie, oraz udzielać uczniom informacji zwrotnej bądź oceniać ich zadania.

Uczniowie zaś po dołączeniu do zajęć w Google Classroom nie zobaczą tego samego, co ich nauczyciele. Będą mieli ograniczone uprawnienia i możliwości. 
 

W Google Classroom uczniowie mogą:
 • dzielić się wiadomościami z całą klasą. Do wiadomości mogą także dołączać pliki, filmy z YouTube’a i linki zewnętrzne,
 • komentować zadania. Narzędzie wyświetla listę wszystkich zadań i ich terminów. Uczniowie widzą dokładnie, które zadania mają jeszcze do wykonania, a także przeglądają archiwum z już wykonanymi zadaniami,
 • wysyłać e-maile do innych uczniów. Uczniowie mogą łatwo komunikować się z kolegami z klasy,
 • mieć dostęp do Dysku Google zajęć. W tym folderze uczniowie mają dostęp do wszystkich dokumentów, które nauczyciele tam przesyłają. Nauczyciele mogą tam przechowywać dodatkowe materiały do lekcji.

 


Na Dysku Google można zapisać dowolny format pliku. Użytkownicy otrzymują 15 GB darmowego miejsca do wykorzystania (z możliwością odpłatnego rozszerzenia przestrzeni dyskowej do 30 TB). W taki sposób uzyskujemy dostęp do swoich plików z dowolnego miejsca – na komputerze za pośrednictwem przeglądarki lub na smartfonie za pośrednictwem aplikacji Dysk Google. Dysk daje możliwość udostępnienia dokumentów innym osobom. Zmiany w udostępnionym pliku są synchronizowane bezpośrednio na wszystkich kontach, co pozwala na efektywną współpracę nad jednym plikiem. Eliminuje to kłopoty z wysyłaniem tam i z powrotem lub porównywaniem wersji w projektach grupowych.

Dysk Google i Dokumenty Google 

Oba narzędzia nadają się do użytku w szerokim zakresie zastosowań edukacyjnych oraz do rozwijania i wzmacniania różnych umiejętności. Nie ma prawie żadnych ograniczeń dotyczących tematów i grup wiekowych uczniów.

Uczniowie są w stanie na przykład wspólnie wykonać zadanie domowe lub pracować nad projektem. Ich wszystkie działania na dokumencie są widoczne zarówno dla nauczyciela, jak i dla innych uczniów. Co jest wielkim plusem. Uczniowie uczą się współpracy. Muszą zapoznać się z treściami, które sformułowali inni: odnieść się do nich, dodać nowe informacje. W komentarzach można zapisać różne informacje: udzielić porady, zainspirować do działania, zwrócić uwagę na błędy. Są to niezwykle cenne umiejętności. Bywa, że uczniowie „sami się pilnują” – na przykład w sytuacji, gdy nauczyciel określił termin wykonania danego zadania. Niejednokrotnie słyszałam na korytarzu, jak przypominali sobie wzajemnie, że praca jest do jutra, albo: „Ej, weź tam coś napisz, bo jak nie odeślemy w terminie, to nam nie zaliczy”. Osobiście cieszy mnie takie zachowanie. Pokazuje to, że uczniowie pilnują swoich spraw, uczą się dyscypliny, realizacji planów i przede wszystkim są otwarci na pracę nie tylko z podręcznikiem czy zeszytem ćwiczeń.

Poniżej znajduje się przykład wspólnej pracy uczniów. Aby nie wkradł się chaos w notatce, każdemu z uczniów przydzieliłam inny kolor. Jest to proste i bardzo przydatne rozwiązanie, zwłaszcza gdy zadanie jest wieloetapowe i pracuje nad nim kilku uczniów. Ponieważ jednak praca przebiega często w czasie rzeczywistym, analizujemy wspólnie wątpliwości i poprawiamy błędy. 

Formularze Google 

Przyznam szczerze, że nie są zbyt atrakcyjne, zwłaszcza dla młodszego ucznia, ale spełniają swoje zadanie. Mogą być używane zarówno do tworzenia ankiet, jak i do testów. Test może być wygenerowany zarówno z poziomu Google Classroom, jak i z poziomu strony Formularzy Google. 
 

Podstawowe funkcje Formularzy Google to:
 • Tytuł i opis – pozwalają na określenie tematu formularza/ankiety oraz poinformowanie uczniów o celu i zasadach wypełniania. 
 • Jednokrotny wybór – pytanie, na które użytkownik może odpowiedzieć, zaznaczając tylko jedno z pól.
 • Wielokrotny wybór – pytanie, na które użytkownik może odpowiedzieć, zaznaczając wiele spośród dostępnych pól.
 • Lista rozwijana – pozwala wybrać jedną pozycję z rozwijanej listy.
 • Prześlij plik – ta opcja pozwala zalogowanym użytkownikom w ramach odpowiedzi przesłać plik.
 • Skala liniowa – pozwala na ocenę w wybranej skali, na przykład od 1 do 5.
 • Siatka jednokrotnego wyboru – pozwala na umieszczanie pytań i odpowiedzi w kolumnach i wierszach. Zaznaczyć można tylko jedną odpowiedź na całą siatkę lub na każdy wiersz w zależności od ustawień.
 • Siatka pól wyboru – pozwala na umieszczanie pytań i odpowiedzi w kolumnach i wierszach. Zaznaczyć można wiele odpowiedzi w każdym wierszu i każdej kolumnie.
 • Data – pytanie pozwala wybrać konkretną datę.
 • Godzina – pytanie pozwala wybrać konkretną godzinę.


Po utworzeniu formularza należy pamiętać o jego ustawieniach. Pozwalają one między innymi włączyć wyświetlanie paska postępu czy uruchomienie losowej kolejności pytań.

Tworząc test, można w ustawieniach przypisać wartości punktowe do konkretnych odpowiedzi lub wybrać opcję automatycznego publikowania ocen.

W opcjach formularza można ustawić ograniczenie do jednej odpowiedzi – wymaga to jednak zalogowania ucznia do konta Google. Można także dołączać pliki graficzne, filmy z YouTube’a. Test uzupełniony przez ucznia zostaje automatycznie oznaczony jako oddany. 

Rysunki Google

Narzędzie specyficzne dla Google, pozwalające użytkownikom pracować nad edycją obrazów, wykresów i diagramów. Narzędzie to jest wspaniałą alternatywą dla każdego, kto zamierza udostępniać swoją pracę lub współpracować z koleżankami i kolegami. Dla mnie Rysunki Google to bombowe rozwiązanie podczas pracy online, ale i jako alternatywa dla tradycyjnej pracy domowej. Uważam, że niesłusznie pozostają w cieniu innych narzędzi.
 

Korzyści:
 • Pozwala na współpracę między uczniami a nauczycielem.
 • Nie ma konieczności pobierania oprogramowania, więc można po prostu uzyskać do niego dostęp przez wygenerowany link.
 • Wszystkie projekty są automatycznie przechowywane na Dysku Google.
 • Można wejść w rysunki z dowolnego urządzenia: komputer, laptop lub smartfon.


Kiedy po raz pierwszy otwieramy nowy rysunek w Rysunkach Google, aplikacja wygląda na dość prostą, ograniczoną i mało atrakcyjną. Ale nie dajmy się zwieść. Rysunki Google oferują wiele przydatnych funkcji, które ulepszą profesjonalne prezentacje czy wykresy.

Oto kilka sposobów na jej wykorzystanie:

 • wspólne karteczki samoprzylepne

Pomyślmy o Rysunkach Google jako o uniwersalnej tablicy do przyklejania notatek post-it. Na początku nie musi to być nawet projekt społecznościowy. Wystarczy rozpocząć własną notatkę, a następnie podzielić się swoimi przemyśleniami z uczniami za pomocą adresu URL. 
 

 

Powyższa wirtualna karteczka samoprzylepna została utworzona w ciągu pięciu minut przy użyciu Shapes i Google Fonts. Wszystko w Rysunkach Google. Każdy uczeń posiadający link dostępu z odpowiednimi uprawnieniami do edycji może dodawać komentarze i inne notatki typu post-it na wirtualnej tablicy.

 • komentowanie zrzutów ekranu

Zrzuty ekranu pomagają opisać, o czym jest obraz. W czasach, gdy wszystko jest tak graficzne, adnotacje działają również jako wizualne narzędzie „opowiadania historii”. 

Dodawanie adnotacji do obrazu w Rysunkach Google jest łatwe dzięki różnorodnym narzędziom.

 1. Użyj Print Screen, aby zrobić zrzut ekranu (lub przesłać obraz bezpośrednio do Rysunków Google).
 2. Użyj narzędzia przycinania (Format > Przytnij obraz) na pasku narzędzi, aby wyizolować sekcję, którą chcesz wyświetlić.
 3. Użyj narzędzi Kształt i Linia, aby podświetlić punkty na obrazie.
 4. Rysunki Google oferują różne kształty i strzałki do stylizowania adnotacji.
 5. Wstaw adnotacje tekstowe (za pomocą TextBox) i sformatuj je za pomocą stylu i rozmiaru czcionki. Wypróbuj także Kształty > Adnotacje.
 6. Przejdź do Format > Opcje obrazu dla wszystkich korekcji kolorów.
 7. Przejdź do Plik > Pobierz tak, jak w wypadku gotowego pliku PNG lub JPEG. Obraz z adnotacjami można również udostępnić za pośrednictwem Dysku Google.
   

 

 • własne organizery graficzne

Organizatory graficzne to wykresy, które pomagają wizualnie organizować informacje. Niektóre z wariantów nazywane są mapami pojęć, diagramami relacji i mapami myśli. Na przykład „diagram paj...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy