Dołącz do czytelników
Brak wyników

Five o'clock

27 kwietnia 2020

NR 16 (Kwiecień 2020)

Jak stworzyć klasowe czasopismo?

0 654

Zapewne uczniowie mają swoje ulubione czasopismo młodzieżowe. Warto zaproponować uczniom wykonanie klasowego czasopisma. Będzie to z pewnością zaskakujący pomysł, który spodoba się uczniom, jeśli tylko ustalimy wspólną koncepcję pracy. Do dzieła!

Od czego zacząć?


Przede wszystkim potrzebujemy kreatywności oraz pomysłowości naszej i uczniów dotyczących tego, jaka zawartość czasopisma byłaby dla nich interesująca. Zanim zaczniemy opracowywać czasopismo, możemy przeprowadzić jedno krótkie ćwiczenie w klasie, które pokaże nam, czy i w jakim stopniu nasza klasa byłaby zainteresowana takim rozwiązaniem.

POLECAMY


Ćwiczenia wstępne 


Wykonujemy je, zanim w ogóle przedstawimy uczniom pomysł stworzenia klasowego czasopisma. Celem tego ćwiczenia jest określenie gotowości i motywacji naszych uczniów wobec zadania. Na wykonanie tego ćwiczenia powinniśmy zarezerwować od 5 do 10 minut. Prosimy uczniów o dyskusję panelową w dwóch dużych grupach na temat tego, czy czasopisma klasowe tworzone w języku angielskim przez uczniów są dobrym pomysłem. Każda z grup przygotowuje swoje argumenty, aby poprzeć tezę. Jako podsumowanie zadajemy uczniom hipotetyczne pytanie: Czy chcieliby stworzyć w klasie czasopismo? Wyniki tego ćwiczenia pokażą nam gotowość uczniów do zadania.


Co dalej?


Jeśli okaże się, że uczniowie chcą tworzyć projekt czasopisma, powinniśmy zaproponować im także ćwiczenie w formie burzy mózgów.


Burza mózgów


Kilkoro uczniów staje przy tablicy, aby mogli zapisywać pomysły reszty uczniów. Tworzymy sesję burzy mózgów na temat klasowego czasopisma. Każdy z uczniów przy tablicy zapisuje odpowiedzi na jeden wybrany temat. 

Przykładowo: jeden uczeń zapisuje pomysły dotyczące tematyki. Drugi uczeń zapisuje pomysły dotyczące rubryk. Inny zapisuje potencjalne nazwy czasopisma. Jeszcze inna osoba zapisuje pomysły techniczne na wykonanie takiego czasopisma. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi następuje ewaluacja i wybieramy wspólnie z uczniami tematykę, rubryki, nazwę i wszystkie inne potrzebne elementy.
Inspiracje dotyczące czasopisma: Najlepiej zaproponować uczniom, aby nazwa czasopisma była w języku angielskim. Tytuł powinien być krótki i zwięzły – taki, który można by było łatwo zapamiętać.


Tematyka czasopisma


Możemy zaproponować uczniom tworzenie czasopisma młodzieżowego. Wtedy tematyka będzie bliska naszym uczniom, np. popularnej muzyki, gwiazd firmowych, artykułów dla nastolatków, nowości ze świata techniki i komputerów, wydarzeń sportowych lub lokalnych. Inną możliwością jest tworzenie czasopisma branżowego, np. o modzie, sporcie, nowinkach ze świata technologicznego.


Propozycje związane z techniczną stroną tworzenia magazynu


Ważne jest to, że przy składaniu i tworzeniu pierwszego numeru powinniśmy dać uczniom dostęp do różnych narzędzi i inspiracji.

Uczniowie mogą tworzyć swoje wybrane artykuły w plikach tekstowych, a następnie wymieniać się nimi w parach i przeprowadzać wzajemną korektę tekstu. W następnym etapie wspólnie w klasie sprawdzamy wszystkie artykuły razem, by mieć pewność, że każdy tekst jest jasny i zrozumiały. Jeśli nasi uczniowie lubią pracować w chmurze, możemy stworzyć jeden plik współdzielony typu Word na dysku Google. Każdy z uczniów ma dostęp do tego pliku i może go edytować oraz zmieniać. Przy tym rozwiązaniu musimy być pewni, że każdy z uczniów będzie dopisywał tylko swój tekst i nie będzie ingerował w teksty swoich rówieśników. Jeśli mamy co do tego wątpliwości, możemy także stworzyć jeden folder na dysku Google i umieścić w nim przykładowo 10 różnych plików, w każdym pliku znajduje się jeden artykuł. Gdy uczniowie zakończą pracę, wtedy kopiujemy treść z każdego artykułu i wklejamy w jeden plik Word. Uzyskujemy wtedy cały tekst do dalszej obróbki.

W kolejnym kroku zastanawiamy się z uczniami, jak możemy wzbogacić dany artykuł o grafiki lub obrazy. Uczulamy uczniów na to, aby korzystali wyłącznie z grafik legalnych, dostępnych na odpowiedniej licencji. W ramach zadania domowego lub metody odwróconej klasy możemy poprosić uczniów o zredagowanie i złożenie swojego tekstu. W tym celu uczniowie powinni znaleźć grafiki do swojego tekstu, pobrać je i sformatować, a następnie wstawić w artykuł w odpowiednim miejscu. Uczniowie dopisują także lid oraz śródtytuły. Kolejny krok to formatowanie swoich tekstów, korzystając z jednej, ustalonej przez wszystkich czcionki oraz innych ustawieniach (margines, interlinia, liczba znaków na artykuł itp.). 

Powinniśmy teraz dokonać korekty ostatecznej. W tym celu możemy skorzystać z podpowiedzi różnych narzędzi online, takich jak: https://www.onlinecorrection.com/ lub https://www.grammarly.com/. Narzędzia te nie zastąpią korekty wykonanej przez nas, czyli nauczycieli, ale mogą wskazać uczniom ich prostsze błędy lub literówki. Najprostszym rodzajem jest ustawienie odpowiedniej autokorekty w dokumentach typu Word. Jeśli tworzymy magazyn w chmurze w wersji online, możemy także skorzystać z narzędzi do poprawiania tekstów online typu Grammarly. Nasi uczniowie powinni pamiętać, że nie będzie to korekta w pełni poprawna, ponieważ jest sprawdzona komputerowo. Gdy ten proces zostanie zakończony, przychodzi kolej na nas. Eksportujemy plik w formacie Word i wymieniamy go na PDF. W tym celu możemy skorzystać z następujących narzędzi: https://smallpdf.com/pl/word-to-pdf lub https://www.ilovepdf.com/pl/word-do-pdf lub po prostu eksportować plik z Google drive w takim formacie. Gotowy plik odkładamy na jakiś czas najlepiej na jeden dzień, a po upływie tego czasu otwieramy i jeszcze raz ponownie czytamy. To pomoże nam wyeliminować jeszcze ewentualne błędy i usterki techniczne.


Jak zamieścić nasz magazyn?


Możemy z uczniami zastanowić się nad dystrybucją naszego magazynu w całej szkole w formie papierowej lub cyfrowej. Wersja papierowa jest zazwyczaj łatwiejsza do czytania, ale generuje więcej kosztów, ponieważ każdy numer trzeba wydruk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy