Dołącz do czytelników
Brak wyników

Five o'clock , Otwarty dostęp

26 lutego 2021

NR 21 (Luty 2021)

Kapsuła językowa

0 447

Być może część z nas kojarzy ten pomysł z różnych filmów. Bohaterowie przygotowują swoją kapsułę, w której to umieszczają różne istotne dla nich przedmioty. Potem taką kapsułę chowają, aby w przyszłości wrócić pamięcią do różnych przedmiotów, które były popularne i do czasów swojej młodości. Jak może zostać to przeniesione do rzeczywistości szkolnej? Przekonajmy się o tym razem.

Być może część z nas kojarzy ten pomysł z różnych filmów. Bohaterowie przygotowują swoją kapsułę, w której to umieszczają różne istotne dla nich przedmioty. Potem taką kapsułę chowają, aby w przyszłości wrócić pamięcią do różnych przedmiotów, które były popularne i do czasów swojej młodości. Jak może zostać to przeniesione do rzeczywistości szkolnej? Przekonajmy się o tym razem.

POLECAMY

Kapsułę językową możemy wykorzystać na różnych etapach edukacji naszych uczniów. Bardzo dobrze sprawdzi się na początku każdego semestru w szkole, aby pokazać uczniom, co jest w danym momencie dla nich ważne oraz jaki postęp językowy będą w stanie wykonać w określonym momencie w przyszłości. Jeśli brzmi to nieco enigmatycznie, już wszystko sobie powoli wyjaśniamy. Musimy zacząć od tego, czym jest taka kapsuła językowa, jak ją wykonać, jaka może być jej zawartość oraz jak mogą z niej skorzystać uczniowie.

Przygotowanie 

Do przygotowania takiej kapsuły będziemy potrzebować jakiegoś pudełka. Pudełko sprawdzi się bardzo dobrze, jeśli uczniowie schowają swoją kapsułę i zabezpieczą ją w miejscu suchym. Mogą też skorzystać z metalowej puszki. Wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że zawartość kapsuły pozostanie nienaruszona. Jeśli chodzi o wielkość kapsuły, to jako wymiar mogą posłużyć opakowania po słodyczach typu ptasie mleczko, metalowe puszki po herbacie lub coś o podobnym rozmiarze. Dobrze byłoby, żebyśmy ustalili z uczniami, jaki będzie rozmiar takich kapsuł. W ten sposób każdy z uczniów będzie dysponował podobną zawartością pojemnika.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczniowie ozdobili swoje kapsuły i odpowiednio je podpisali. W ten sposób będzie łatwiej w przyszłości znaleźć właścicieli danej kapsuły. Musimy także przemyśleć z uczniami sposób przechowywania gotowych kapsuł.

Czy uda się je gdzieś zmagazynować w klasie? Czy każdy uczeń powinien przechowywać ją w swoim domu? Niezależnie od tego, które rozwiązanie wybierzemy powinniśmy postarać się o to, aby maksymalnie zwiększyć prawdopodobieństwo niezgubienia przez uczniów danej kapsuły. Jeśli mamy możliwość przechowywania takich kapsuł w klasie lub w szkole, wspólnie ustalmy miejsce przechowywania i co jakiś czas sprawdzajmy, czy wszystko jest w porządku. Jeśli zaś uczniowie będą chcieli przechowywać swoje kapsuły w domach, to powinniśmy wspólnie na początku ustalić maksymalnie trzy różne miejsca, w których uczniowie mogą schować takie kapsuły. Dlaczego tylko 3 miejsca? Dzięki temu po kilku miesiącach lub tygodniach przechowywania kapsuł nawet, jeśli uczniowie zapomną, gdzie je schowali, to my będziemy mogli im podpowiedzieć trzy konkretne ustalone wcześniej 
miejsca. 

Dlaczego warto skorzystać z takiej kapsuły?

Uczniowie będą mogli zobaczyć swoje postępy językowe. Dlaczego? Ponieważ w takiej kapsule mogą znaleźć się informacje o tym, co teraz lubią w języku angielskim, za czym nie przepadają, jakie są ich wyzwania językowe. Po kilku miesiącach pracy z językiem angielski zakładamy, że poziom językowy uczniów wzrośnie i wyzwania opisane w tej kapsule nie będą już aktualne. Dlatego też łatwiej będzie uczniom zobaczyć pozytywną stronę swojego języka i postępu, który dokonali.

Taka forma pracy to coś niecodziennego. Forma, którą jest kapsuła językowa nie jest popularna i dlatego będzie mogła mile zaskoczyć naszych uczniów. Zaskoczeni uczniowie to uczniowie zainteresowani i chętni do pracy. Czego możemy chcieć więcej?

Łączenie nauki i zabawy

Nie jest nigdzie powiedziane, że uczniowie na poziomie liceum lub w podobnym wieku nie mogą pracować w taki sposób. Przygotowanie do różnych egzaminów jest priorytetem, ale nie może zajmować 100% czasu na każdej lekcji. Forma kapsuły językowej powoduje, że uczniowie mogą skupić się na pracy ze swoją wizją językową, celami językowymi, przyszłością językową itp. Nie koncentrują się tylko i wyłącznie na realizowaniu zadań, które stawia przed nimi podstawa programowa. 

Wprowadzenie kapsuły do klasy

Jeśli dla uczniów pomysł kapsuły językowej może być zupełnie nowy, to powinniśmy wprowadzić to pojęcie na przykładach. Pierwotnym pomysłem, na którym oparłam pomysł kapsuły językowej jest kapsuła czasu. Jest to nic innego jak pojemnik lub miejsce, w którym umieszcza się różnorodne przedmioty. Te przedmioty będą stanowić dobrą podpowiedź bądź informacje dla przyszłych pokoleń. Mogą z niej skorzystać, np. archeologowie, historycy, aby dowiedzieć się o tym, co działo się w danym czasie na Ziemi. W realiach szkolnych trudno byłoby zrobić kapsułę czasu, która przeżyłabym więcej niż jeden cykl szkolny trwający, np. 3–4 lata. Dlatego też dobrze, gdybyśmy zaczęli od stworzenia kapsuł szkolnych na 1 semestr lub nawet na kilkanaście tygodni. Takie podejście spowoduje, że uczniowie będą bardziej zainteresowani tematem i ich pamięć o kapsułach będzie trwalsza. 

Możemy wprowadzić taką kapsułę do klasy w ten sposób, że przygotowujemy dla uczniów zdjęcia przykładowych kapsuł czasowych. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, co przedstawiają zdjęcia. Możemy także pokazać uczniom fragment filmu, w którym jest wykorzystana kapsuła czasu. Takie materiały możemy znaleźć, korzystając z serwisu YouTube i fragmentów tam zamieszczonych. Możemy także zapytać uczniów o to, z czym kojarzy im się kapsuła czasu i co by mogli do takiej kapsuły schować.

Jest to też bardzo dobry temat na dyskusję całą klasą dotyczącą przyszłości, planów i zamiarów. Z powodzeniem można tutaj wykorzystać konstrukcje going to, czas Future Simple i nie tylko.

Co może się w niej znaleźć?

Na filmach w takich kapsułach znajdują się różne przedmioty. Mogą być to przedmioty codziennego użytku szczególnie ważne dla danego użytkownika. Mogą być do wycinki z gazet, drobne przedmioty, monety, zapiski z ważnymi informacjami z danego okresu i prywatne pamiątki o znaczeniu sentymentalnym. W kapsule językowej mogą znajdować się materiały dotyczące języka angielskiego oraz tego, jak uczą się, jak go poznają dani uczniowie. Zawartość kapsuły zależy od kreatywności uczniów oraz od tego, jakie są ich cele. Możemy zaproponować, żeby w takiej kapsule znalazły się odpowiedzi na różne pytania. Mogą to być pytania dotyczące celu językowego, wizy językowej uczniów, efektów, które będą chcieli osiągnąć w języku angielskim. W takiej kapsule mogą znaleźć się także odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co lubią uczniowie w języku angielskim, dlaczego nie przepadają za…, jak chcieliby się czuć, mówiąc w języku angielskim. To tylko kilka przykładowych pytań, które mogą znaleźć się w kapsule języko...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy