Dołącz do czytelników
Brak wyników

Five o'clock

18 czerwca 2018

NR 5 (Czerwiec 2018)

Kilka sposobów na efektywne powtórki

0 1325

Według krzywej zapamiętywania najszybciej zapominamy informacje tuż po ich poznaniu. Na szczęście regularność powtórek może zapewnić nam trwalsze zapamiętywanie informacji i przeniesienie ich do pamięci długotrwałej. Jak wykorzystać tę informację w kontekście szkolnym? 

Kilka sposobów na efektywne powtórki

Według krzywej zapamiętywania najszybciej zapominamy informacje tuż po ich poznaniu. Na szczęście regularność powtórek może zapewnić nam trwalsze zapamiętywanie informacji i przeniesienie ich do pamięci długotrwałej. Jak wykorzystać tę informację w kontekście szkolnym? Kilka prostych zasad na początek:

POLECAMY

 • Powtarzaj często i nawet małe partie materiału. 
 • Nie czekaj do powtórzenia rozdziału w podręczniku i zrealizowania całej strony zadań. 
 • Zaplanuj elementy powtórzeniowe co kilka lekcji, po każdej lekcji, a nawet na każdej lekcji. 
 • Dobrym pomysłem jest rozbicie jednej lekcji na kilka części i podsumowanie każdej z nich. 

Oprócz zapewnienia możliwości utrwalenia nowo poznanego materiału, takie prowadzenie lekcji pozwala uczniom na większą świadomość. Wiedzą oni, w jakim momencie lekcji się znajdują i – co ważniejsze – jaki jest cel danego ćwiczenia czy serii ćwiczeń. 
„Najpierw zapowiedz, o czym będziesz mówić, następnie powiedz to, a na koniec podsumuj, co powiedziałeś” to znane wśród mówców publicznych powiedzenie. Uważam, że jest to również świetne hasło dla nauczycieli planujących swoje zajęcia. A ostatni element, czyli podsumowanie, to właśnie powtórzenie, o którym mowa w artykule. Umiejętność skutecznego powtarzania jest bardzo ważną i trudną umiejętnością. Dlaczego ważną – już wiemy, a dlaczego trudną? Po pierwsze musimy wybrać odpowiednie ćwiczenie do danej grupy i zmieścić się w limicie czasowym. Tym, co może okazać się najtrudniejsze, jest konieczność posiadania dużego repertuaru technik powtórzeniowych tak, aby umieć uczniów zaskoczyć lub zmienić zaplanowane ćwiczenie, jeśli jest taka potrzeba. Duży zestaw technik powtórzeniowych zapewni nam taką elastyczność. 

 1. Klasowy zwyczaj

Ustal z uczniami, że każda lekcja będzie zaczynała się od pytania: Czego uczyliśmy się podczas ostatniej lekcji? Jeśli będziesz konsekwentnie zadawał/(-a) to pytanie na początku lekcji, uczniowie wkrótce przyzwyczają się, że zawsze powinni mieć przygotowaną taką jednozdaniową wypowiedź. Takie zdanie to świetne podsumowanie całej lekcji.

 1. Pytania sprawdzające

Po fragmencie lekcji zadaj jedno/dwa pytania sprawdzające, co wydarzyło się do tej pory. Pamiętaj, że pełna odpowiedź ma zostać podana przez uczniów, nie podpowiadaj, a naprowadzaj. Przykładowe pytania to: 

 • wymień trzy słowa, które dziś poznaliśmy,
 • jaką ma budowę poznany dziś czas gramatyczny,
 • ułóż jedno zdanie z poznaną dzisiaj strukturą,
 • ułóż jedno zdanie z jednym poznanym dziś słowem,
 • w jakich sytuacjach używamy poznanego dziś czasu gramatycznego,
 • o czym był tekst, który przeczytaliśmy,
 • o czym było nagranie, którego przed chwilą wysłuchaliśmy,
 • czego dowiedziałeś się do tej pory na temat pisania listów/notatek/rozprawek/recenzji w języku angielskim.
 1. Nowe słowa na tablicę

W trakcie lekcji pojawia się często wiele nowych słów, proponuję zapisywać je na tablicy. Możesz wykorzystać je w trakcie lekcji do powtórek. Co jakiś czas wracaj do słów i poproś uczniów o przetłumaczenie konkretnego słowa. Możesz też do każdej cyfry z kostki do gry dopasować polecenie, np.:

 • przetłumacz,
 • podaj synonim,
 • podaj przeciwieństwo,
 • wyjaśnij po angielsku,
 • ułóż zdanie,
 • podaj dwa skojarzenia.

Rzucasz kostką i prosisz uczniów o wykonanie zadania, które odpowiada wylosowanej cyfrze. Pamiętaj, by takim ćwiczeniem nie burzyć za bardzo toku lekcji. Twoim celem jest powtarzanie i utrwalanie. Jak wykorzystać zapisane na tablicy słowa do powtórzenia całej lekcji? Weź do ręki gąbkę, pokazuj po jednym słowie na raz, jeśli uczniowie znają znaczenie, wycierasz słowo. Jeśli zetrzesz całą tablicę, uczniowie widzą, że kojarzą wszystkie słowa z lekcji i że w ten sposób doszliście do końca zajęć – tablica jest pusta tak, jak na początku. To bardzo proste, ale efektywne ćwiczenie, bo uczniowie widzą, ile słów poznali podczas lekcji. 

 1. Siądź, jeśli znasz

Świetne ćwiczenie na powtórzenie słownictwa z konkretnej kategorii. Poproś uczniów o wstanie, każdy uczeń musi podać słowo z danego zakresu (słowa nie mogą się powtarzać). Kiedy słowo zostaje zaakceptowane przez nauczyciela, uczeń siada. Uczniowie muszą siebie słuchać, żeby nie powtarzać słów. Zazwyczaj chcą jak najszybciej usiąść, dlatego przy tym zadaniu może być trochę zamieszania. Rolą nauczyciela jest uważne słuchanie, który uczeń jako pierwszy powiedział dane słowo. 

 1. Uczniowie sprawdzają uczniów

W poniższych kilku przykładach pokazuję, jak zaangażować uczniów w powtórzenie i samodzielne tworzenie zadań. Wymaganie od uczniów przygotowania konkretnego zadania powtórzeniowego sprawia, że muszą przeanalizować słownictwo i gramatykę na etapie tworzenia, a nie tylko uzupełniania ćwiczeń. Uzupełnianie ćwiczeń przygotowanych przez kolegów i koleżanki z klasy zwiększa 
zainteresowanie:

 • Uczniowie pracują w parach – mają za zadanie przepytać się wzajemnie z ostatniej lekcji lub rozdziału. Jeśli pracujecie z listami słów (np. repetytoria), poproś uczniów o zaznaczenie 10 dowolnych słów na liście, następnie uczniowie przepytują się właśnie z tych wskazanych słów.
 • Na początku lekcji uczniowie przygotowują krótką kartkówkę dla partnera z pary, zapisują ją w zeszycie kolegi/koleżanki, następnie wymieniają się zeszytami – piszą kartkówkę i po kolejnej zamianie sprawdzają zadanie i oceniają je. Jest to krótkie, ale świetne ćwiczenie na sprawdzenie słownictwa, całość nie powinna zająć więcej niż 5 minut.
 • W parach lub trzyosobowych grupach uczniowie przygotowują krótkie zadanie (dołączają klucz odpowiedzi). Następnie wymieniają się zadaniami i rozwiązują te przygotowane przez inną grupę. Ćwiczenie trwa do czasu, aż do danej grupy wróci ich zadanie. 

Nauczyciel może wykorzystać uczniowskie ćwiczenie i uwzględnić je na sprawdzianie. Jeśli powie o tym na początku zadania, może liczyć na jeszcze większe zaangażowanie, gdyż uczniowie będą chcieli zapamiętać jak najlepiej popraw...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy