Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

14 czerwca 2023

NR 35 (Czerwiec 2023)

Klucze do sukcesu – kompetencje kluczowe na lekcjach języka angielskiego

0 258

Obecnie kompetencje kluczowe są postrzegane jako niezbędne narzędzia skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie, obejmują one najważniejsze obszary naszego życia oraz decydują o naszych predyspozycjach i szansach na sukces najpierw na etapie edukacji, a w późniejszym okresie – w życiu zawodowym.

Kompetencje kluczowe obejmują między innymi:

POLECAMY

 • szeroko pojętą komunikację, 
 • krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, 
 • samodzielność i inicjatywę, 
 • umiejętność aktywnego uczenia się przez całe życie, 
 • umiejętność efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii, 
 • łączenie wiedzy z różnych dzie­­dzin w celu rozwiązywania zło­żonych problemów, 
 • umiejętność współpracy w zespole, 
 • świadomość społeczną i obywa­telską. 
   

Rada Unii Europejskiej stworzyła uniwersalny dokument w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dokument ten ciągle ulega zmianom, ale jego rolą jest zwrócenie uwagi na najważniejsze umiejętności, które musi posiadać uczeń, a później kandydat na wymagającym rynku pracy. 

Kompetencje kluczowe ustalone przez Radę Unii Europejskiej to: 

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, 
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności, 
 • kompetencje matematyczne oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, 
 • kompetencje cyfrowe, 
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, 
 • kompetencje obywatelskie, 
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, 
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej1
   

Jako nauczyciele języka angielskiego możemy z łatwością rozwijać kompetencje kluczowe w czasie naszych zajęć. 

Oto kilka pomysłów, które możemy wykorzystać.

Kompetencje w zakresie two­­rzenia i rozumienia informacji
Rozwijaj je przez: 

 • ćwiczenie umiejętności pisania i rozumienia wypowiedzi w ję­­­zyku angielskim, korzystanie z autentycznych nagrań czy wy­­­powiedzi rodzimych użytkow­ników języka, 
 • czytanie ze zrozumieniem tekstów – możemy czerpać pomysły z blogów i wpisów influencerów popularnych wśród młodzieży szkolnej, 
 • tworzenie wypowiedzi pisemnych, takich jak wpisy na blogu, opisy, opowiadania, artykuły czy listy do lokalnych władz, opisujące wybrany problem społeczny i sposób jego rozwiązania, 
 • napisanie przez uczniów listów do samych siebie i odczytanie ich po kilku miesiącach czy nawet latach za pośrednictwem strony futureme.org („Drogi Ja z przyszłości”). 
   

Kompetencje w zakresie wielojęzyczności
Rozwijaj je przez: 

 • zastosowanie modelu translanguagingu – uczniowie mogą wy­­korzystać ojczysty język do tłumaczenia słów czy porównywania zasad gramatycznych, 
 • zastosowanie code switchingu – umiejętności mieszania różnych języków w jednej wypowiedzi w celu rozwiązania problemu i skutecznego przekazania informacji, 
 • tworzenie lekcji interdyscyplinarnych z wykorzystaniem elementów języka angielskiego, lekcje kulturowe, historyczne czy warsztaty z wykorzystaniem ele­­­mentów psychologii i pedagogiki. 
   

Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
Rozwijaj je przez: 

 • rozumienie oraz analizę tekstów naukowych i związanych ze zdro­­­wiem czy innych tekstów z zakresu tematycznego nauka i technika oraz zdrowie, 
 • rozumienie krótkich filmów opi­­­­sujących życiorysy sławnych naukowców, np. Marii Skłodowskiej-Curie, z równoczesnym wy­­ko­rzystaniem słownictwa nau­­­­kowego, 
 • rozumienie wypowiedzi sławnych osób, które prowadzą wykłady online za pośrednictwem kanału TED Talks, 
 • praktyczne zastosowanie matematyki, np. przy analizie danych, wykresów oraz z wykorzystaniem role-play w ­­­­restauracji, gdzie uczniowie muszą się po­dzielić rachunkiem za posiłek. 
   

Kompetencje cyfrowe
Rozwijaj je przez: ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy