Dołącz do czytelników
Brak wyników

Five o'clock

18 czerwca 2018

NR 5 (Czerwiec 2018)

Mastermind, czyli sposób na lekcję, która angażuje!

0 759

Jeśli chcemy stworzyć uczniom szansę pracy w mniejszej grupie oraz pokazać nieco inną stronę nauki języka angielskiego od typowo szkolnej, dobrą propozycją jest mastermind. Z powodzeniem można go dostosować do rzeczywistości szkolnej, a zwłaszcza jako pomysł na lekcję w plenerze pod koniec roku szkolnego.

Mastermind, czyli co?

Zanim zaczniemy omawiać zalety takiego podejścia w edukacji, wyjaśnijmy, czym jest mastermind. Termin i samo zjawisko częściej występuje w biznesie jako „master- mind biznesowy” i oznacza spotkanie kilku osób (online lub stacjonarnie) najczęściej raz w tygodniu o ustalonej porze. Zwykle spotkanie tworzą 3–5 osób, trwa ono około godziny. W trakcie spotkania omawia się wyzwania i problemy każdego uczestnika mastermindu w zależności od etapu tworzenia/prowadzenia biznesu, na którym się obecnie znajduje dana osoba. Pozostali uczestnicy dzielą się informacją zwrotną i swoim doświadczeniem1. Osoba prowadząca mastermind pilnuje czasu oraz tego, aby spotkanie przebiegało zgodnie z planem. 
Zalety spotkań typu mastermind (zaledwie kilka przykładów):

POLECAMY

 • każdy uczeń pracuje nad tym aspektem języka angielskiego, który jest mu najbardziej potrzebny,
 • uczniowie dostają cenną informację zwrotną od wszystkich uczestników grupy,
 • przy dobrym zapoznaniu nauczyciela z możliwościami, jakie daje mastermind, spotkania te przynoszą wiele korzyści dla nauczyciela: może realizować z uczniami projekt, który nie jest związany ze standardowymi zajęciami językowymi, dopasowuje indywidualnie plan spotkań dla danej grupy uczniów, wciela się w rolę trenera i łączy różne poznane umiejętności, by wspomóc grupę uczniów w dażeniu do ich celu, może rozwijać swój warsztat nauczycielski oraz widzi w szczegółowy sposób jak jego zaangażowanie przynosi realne korzyści,
 • pokazują uczniom, że angielski można poznawać w sposób kreatywny. 

Zasady spotkania

Przed rozpoczęciem pracy w grupie MM bardzo ważne jest ustalenie konkretnych zasad działania. Pod uwagę należy wziąć następujące aspekty:

 • Czas trwania – niekoniecznie im dłużej, tym lepiej. Ważna jest dynamika spotkań i lepiej, aby nauczyciel czuwał nad czasem. Wynika z tego wiele korzyści: uczniowie wiedzą, że do spotkań dobrze jest się przygotować wcześniej, a nie wymyślać na bieżąco zagadnienia do poruszenia. Wiedzą, że spotkanie jest dynamiczne, co sprzyja koncentracji. Nie ma czasu na nudę.
 • Cel – dobrze jest zastanowić się, jaki jest cel spotkań. Czy jest to praca nad motywacją, a może nad sposobami dotyczącymi nauki języka angielskiego lub coś jeszcze innego, co trapi uczniów? Jakie zadanie stoi przed każdym z uczniów? Czy jest cel wspólny dla całej grupy? Warto to zapisać.
 • Sesja hot seat – mamy dwie opcje: można przeznaczyć po 10–15 min dla każdego uczestnika, aby mógł zadać swoje pytania do grupy. Inna opcja zakłada, że na każdym spotkaniu czas poświęca się jednej, wybranje osobie. Na koljenym spotkaniu główym bohaterem jest kolejny uczeń itd. Każde rozwiązanie ma swoje mocne i słabsze strony. Z mojej perspektywy wynika, że bardziej motywująco działa pierwszy wariant: gdy każdy z uczniów na spotkaniu ma kilka minut tylko i wyłącznie dla siebie, niż gdyby musiał czekać przez kilka spotkań tylko doradzając, zamiast także zadawać swoje pytania.
 • Follow up, czyli to, co się będzie działo po spotkaniu – ważne, aby wspierać uczniów i pytać, jak im idzie realizacja celów językowych, by czuli, że nie są sami i że mogą zwrócić się do nauczyciela po wskazówki między spotkaniami, jeśli będzie taka potrzeba. 
 • Zasady – przed pierwszym spotkaniem warto ustalić zasady spotkań, np.: każdy przychodzi na spotkanie przygotowany, punktualnie, słuchamy siebie wzajemnie, udzielamy sobie wzajemnie informacji zwrotnej, liczymy się z konstruktywną krytyką itp. 

Proponowana struktura spotkań

Można ją modyfikować według uznania, tak aby dopasować ją do preferencji uczniów oraz do celu grupy:

 • chwila wyciszenia – pomaga w dalszej koncentracji, wystarczy minuta ciszy;
 • praktyka wdzięczności – pytamy uczniów o to, za co są dziś wdzięczni, co miłego ich spotkało, pomaga to zobaczyć małe, ale pozytywne rzeczy w życiu. Uczniowie mogą wymieniać nie tylko drobnostki angielskie i sukcesy na tym polu, ale także te życiowe;
 • podsumowanie poprzednich wyzwań z ostatniego spotkania – pomaga to w określeniu, gdzie dana osoba znajduje się aktualnie, zaś nauczyciel wie, czy danemu uczniowi udało się wypełnić poprzednie zobowiązania;
 • rozpoczęcie nowej sesji przez nauczyciela – wyznacza nowy „start” w danej części mastermindu będący jednocześnie kontynuacją celu głównego;
 • hot seat – w zależności od opcji każdy po kolei lub tylko jeden uczeń na spotkaniu. Przykładowo: uczeń numer jeden ze swoim pytaniem/wyzwaniem językowym plus feedback od każdego z uczniów, a dopiero na końcu od nauczyciela, który podsumowuje spotkanie i uzupełnia zagadnienie ze swojego punktu widzenia;
 • hot seat – uczeń drugi, uczeń trzeci itd.;
 • pytania od uczniów;
 • wyznaczenie zadań do zrealizowania na następne spotkanie przez każdego ucznia i zapisanie ich – pomaga utrzymać motywację na dobrym poziomie;
 • podsumowanie nauczyciela o przebiegu całego spotkania – dające informację zwrotną o całości spotkania oraz dalsze wskazówki pomocne do czasu kolejnego spotkania, 
 • zakończenie spotkania oraz sprawdzenie, czy wszyscy wykonali swoje notatki, aby nie zapomnieć o tym, co działo się na spotkaniu. 

Przygotowanie uczniów do mastermindu – praktyczne wskazówki

 • Opowiedzmy, na czym polega mastemind – uczniowie powinni wiedzieć dokładnie, czym takie spotkania są, a czym nie, aby łatwiej było im podjąć decyzję, czy mają ochotę się do nich przyłączyć. 
 • Dobierzmy uczniów do grupy – skład grupy jest bardzo ważny. Zbyt mała liczba uczestników może skutkować zbyt krótkim spotkaniem, natomiast za duża (np. 30 osób lub cała klasa bez podziału na grupy) spowoduje, że uczniowie mogą stracić zainteresowanie tematem oraz ich motywacja osłabnie.
 • Stwórzmy grupę lub grupy – doboru można dokonać, biorąc pod uwagę cel każdego uczestnika lub poziom ogólny grupy. Warto zadecydować, czy mastermind będzie w języku polskim czy angielskim lub z elementami angielskiego. Odpowiedni wybór osób do grupy jest bardzo ważny i należy dobrze przemyśleć ten krok. 
 • Zadbajmy o dobrą współpracę w grupie – ustalmy zasady działania grupy, być może także kontrakt. O takich zasadach i kwestiach technicznych dobrze jest porozmawiać na spotkaniu organizacyjnym, przed rozpoczęciem całego cyklu spotkań, wtedy uczniowie będą mogli zadać swoje pytania, a nauczyciel będzie mógł zorientować się, jakie jest zainteresowanie projektem. 
 • Struktura spotkań oraz materiały dodatkowe – takie działania pomagają ogarnąć chaos. Można wzorować się na gotowym pliku lub dopasować go do możliwości grupy. Dla wsparcia uczniów można wybrać i przygotować dodatkowe materiały mające na celu pomoc w dotarciu do wyznaczonego celu, np. tabela (w formacie elektronicznym lub drukowanym) z rozpiską struktury spotkania z miejscem do wypełnienia przez uczniów oraz z miejscem na notatki (patrz: zał. 1).
 • Dbajmy o motywację – doceńmy pracę uczniów oraz to, że chcą się spotykać. 
 • Przygotujmy coś więcej – może to być zamknięta lub tajna grupa na Facebooku, lub dostęp do utworzonego forum, gdzie między spotkaniami będzie można się wspierać i dzielić pomysłami. Ważne, aby każdy uczestnik miał dostęp do stworzonej grupy. Można w niej zamieszczać vlogi, nagrania live, podcasty lub screencasty z tematyką zbieżną z mastermindem. 
 • Zadbajmy o powtarzalność – spotkania będą odbywały się cyklicznie, w określonm czasie, co zapewni poczucie bezpieczeństwa.
 • Pilnujmy czasu – to doda dynamiki, a uczniowie będą czuć, że czas spotkań jest owocny i intensywny.
 • Zachęcajmy uczniów do przygotowań swoich pytań lub wyzwań na każde spotkanie – warto, aby zapisali je wcześniej na kartce papieru lub we wspólnym pliku online. 
 • Na postawie kwestii i wyzwań z mastermindu można przygotować poradnik, e-booka, film na YouTube z najważniejszymi kwestiami poruszonymi podczas cyklu spotkań.
 • Warto nagrywać spotkania (po uzyskaniu pozwolenia wszystkich uczniów) – może to być tylko zapis jako plik mp3, aby uczniowie pamiętali o tym, co wydarzyło się na spotkaniu, lub w innej formie.

Tabela z przykł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy