Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

18 sierpnia 2023

NR 36 (Sierpień 2023)

Analiza otwartych zadań maturalnych w formule 2023 – poziom podstawowy

0 63

Od bieżącego roku maturzystów obowiązuje egzamin dojrzałości w formule 2023 (wyjątkiem były tegoroczne klasy czteroletniego technikum, które zdawały ostatnią edycję egzaminu w formule 2015). „Nowa matura” opiera się na podstawie programowej, która została wdrożona do szkół ponadpodstawowych we wrześniu 2019 r., a szczegółowe wymagania egzaminacyjne opublikowane zostały na stronie resortu edukacji w lutym 2022 r. Choć w tym roku wymagania egzaminacyjne zostały obniżone o 25–30% z uwagi na naukę zdalną w czasie pandemii COVID-19, to eksperci nie wróżyli absolwentom spektakularnych sukcesów. A jednak maturzyści dali radę i zdawalność sięgnęła wysokiego poziomu. W terminie majowym wyniosła ona 98%.

W arkuszu na poziomie podstawowym znalazły się cztery zadania otwarte, łącznie z pracą pisemną, którą był e-mail. Do tej pory praca pisemna była jedynym zadaniem otwartym dla tego poziomu. Zadania otwarte mają na celu sprawdzenie znajomości środków językowych, przy czym uwzględnia się u zdających stwierdzoną i udokumentowaną dysleksję, dysgrafię i dysortografię. 

POLECAMY

Pierwsze zadanie otwarte – zadanie numer 5

Zadanie to wymagało od zdających uzupełnienia luk w wiadomości Michaela do Alice na podstawie syntezy informacji z czterech tekstów. Luki należało uzupełnić w języku angielskim, wpisując maksymalnie trzy wyrazy. Maturzyści nie byli tym zadaniem zaskoczeni, ponieważ pojawiło się ono m.in. na arkuszu diagnostycznym z grudnia 2022 r. Niemniej jednak nie należało do najłatwiejszych. Bez dobrego zrozumienia materiałów i znajomości słownictwa trudno było zdobyć za nie maksymalną liczbę punktów.
Oczywiście oprócz odpowiedzi oficjalnie ogłoszonych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej akceptowano również te nieujęte w zasadach oceniania, które merytorycznie były poprawne i spełniły wszystkie warunki danego zadania. Osoby pracujące w komisjach egzaminacyjnych zawsze muszą mieć oczy szeroko otwarte, by wszelkie innowacyjne koncepty na bieżąco przekazywać do odgórnej weryfikacji.
 


W pierwszej luce (5.4.) ewidentnie chodziło o galerię sztuki, ponieważ jest mowa o wystawie fantastycznych portretów wykonanych z różnych materiałów. Prawidłową odpowiedzią jest oczywiście an/the art gallery (wyłącznie w liczbie pojedynczej) oraz jej „pochodne”. 
 


Nieakceptowane były wszelkie inne pomysły, typu: kawiarnie (cafés), poczekalnia (a departure lounge), kosze (bins), obraz (a picture), atrakcje (attractions), niezwykłe pomieszczenie (an unusual room), wyjątkowe miejsce (a special place), jakieś lotnisko (an airport), recyklingowane śmieci (recycled rubbish).
W drugiej luce (5.5) w odpowiedzi musiało pojawić się odniesienie do tekstu C. Kluczowe było wskazanie, że materiały wykorzystane do stworzenia obrazów zostały zebrane na lotnisku w Stambule. Przy czym samą nazwę miasta można było pominąć. Akceptowane było również pominięcie przedimka (the) lub błędny przedimek (a/an) przed lotniskiem albo nawet jego brak. Uznawano odpowiedzi typu terminal i teren lotniska, czy nawet lotniskowe kosze na śmieci. Kluczowe było odniesienie się do lotniska.
 


Nieakceptowane odpowiedzi to m.in.: the gates cafés, recycling centre, plastic bags, amazing portraits, a place, rubbish bins, airport recycling centre, exploring the airport, passengers rubbish/leaflets and tickets czy wreszcie erport lub eiport. 
W trzeciej luce (5.6.) w odpowiedzi zdającego musiało pojawić się odniesienie do tekstu A. Kluczowe było wskazanie, że bilet lotniczy można kupić w najlepszej cenie, jeśli dokona się rezerwacji w niedzielę. Dla wielu zdających ten przykład był swoistym kuriozum, ponieważ nie mieli wcześniej okazji spotkać się z nazwą dnia tygodnia w parze z przedimkiem nieokreślonym. Na szczęście odpowiedź bez przedimka również była akceptowana. 
 


Wśród niepoprawnych odpowiedzi znalazły się m.in.: w niedzielę, Wednesday/Wednesdays, travel agency internet, www.quora.com, last minute, in advance, cheapest ticket, connecting flights, special offer czy Sanday.
W czwartej luce (5.7.) powinien pojawić się mechanik samolotowy (nie żaden inny i nie ogólny!) jako odniesienie do tekstu D. Tam dowiadujemy się, że główny bohater pracował w takim właśnie charakterze podczas drugiej wojny światowej. Lecz jeśli mechanic został zapisany jako mechanik (np. airplane machanik), to, niestety, odpowiedź nie została uznana. Takie działanie podyktowane jest wymogiem pełnej poprawności zapisu w wyrazie o wysokiej frekwencji w języku angielskim. 
 


Odpowiedzi nieakceptowane to m.in.: a mechanic, a soldier, important worker, a pilot/fighter, a plain mechanic, airplane mechanik, a brave fighter. 

Drugie zadanie otwarte – zadanie numer 10

Luki w tekście Underwater Cabinet Meeting należało uzupełnić jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Oczywiście wymagana była pełna poprawność...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy