Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

29 listopada 2021

NR 26 (Grudzień 2021)

Collaboration i project work
W jaki sposób zaprojektować lekcję, podczas której uczniowie będą uczyć się od siebie nawzajem?

0 298

„Daj komuś rybę i do końca dnia nie będzie chodził głodny. Daj mu wędkę i będziesz miał konkurencję”. Dlaczego nie uczymy dzieci krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, a pakujemy w nie wiedzę, którą nie zawsze można wykorzystać w sprawach życiowych, komunikacji z drugim człowiekiem, zarządzaniu czasem, podstawowej przedsiębiorczości czy osobistej księgowości?

Często słyszymy powtarzane jak mantra hasła, że celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w realnym świecie, ale metody uczenia i oceniania powszechnie stosowane w szkołach często zaprzeczają temu założeniu i rzadko znajdują zastosowanie poza salą lekcyjną. Podstawa programowa nie zmieniana od lat, testy, egzaminy, teoria, teoria…

POLECAMY

Po ukończeniu szkoły i studiów nasi uczniowie nie będą już zajmować się wyjętymi z kontekstu tematami jednej lekcji, jak na przykład budowa mitochondrium lub wyjątki w zastosowaniu czasu Past Perfect. Zamiast tego będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami o złożonej naturze, a ich praca będzie wymagała od nich odpowiedzi na różne skomplikowane pytania lub wykorzystania umiejętności i wiedzy z wielu dziedzin naraz i zastosowania ich w odniesieniu do rzeczywistych problemów i potrzeb.

Nie będzie ważna teoria, ważna będzie praktyka.

Aby się do tego przygotować, musimy wdrożyć zupełnie inny sposób myślenia i... praktykować to nieustannie. Krytyczne myślenie, komunikacja, współpraca i kreatywność – to umiejętności, które wymagają praktyki tak samo jak czytanie i pisanie.

Jednym ze szczególnie skutecznych sposobów zapewnienia takiej praktyki jest uczenie się oparte na projektach lub metodzie Project-Based Learning.

Project-Based Learning – to metoda uczenia się oparta na projektach o różnej tematyce. Uczniowie uczestniczą w projekcie trwającym przez dłuższy czas (np. kilka tygodni) i zdobywają niezbędne informacje i umiejętności w trakcie trwania samego projektu. 

PBL nie ma na celu sprawdzenia, jak wiele uczniowie nauczyli się z wykładów i prac domowych. Jest to sposób, za pomocą którego odbywa się nauka rozumiana jako proces zdobywania i przetwarzania informacji metodą prób i błędów. W PBL nauczyciel staje się przewodnikiem, który koordynuje wysiłki uczniów i przekazuje nie tylko teorię, ale także umiejętności XXI wieku, które można wdrożyć w życie. 

Celem PBL jest też niejako realistyczna symulacja zadań w pracy, tak więc szeroko rozumiana technologia musi być jej częścią, ponieważ prawie wszystkie zawody zostały w ten czy inny sposób przekształcone przez technologię, więc podobnie powinno to wpłynąć na przyswajanie wiedzy.

Przykłady projektów klasowych 

 • Zaprojektuj własną aplikację

Za pomocą Learning Apps (learningapps.org) lub Apple developer tools (developer.apple.com/education/) uczniowie mogą zaprojektować własną aplikację lub grę. Uczą się o technologii i rozwiązują problemy, zarazem angażując się w coś, co naprawdę sprawia im przyjemność.

 • Geocaching

Jeśli nie jesteś w stanie zabrać swoich uczniów poza teren szkoły, aby zaangażować ich w zabawę „geocaching” w prawdziwym życiu, zawsze możesz stworzyć dla nich treasure hunt lub poszukiwanie skarbów. Wygeneruj QR kody, wydrukuj je i rozłóż w klasie. Niech szukają i skanują za pomocą telefonów komórkowych. Zabawa może obejmować wszystkie rodzaje umiejętności i wiedzy: czasy gramatyczne, słówka, przyimki, a nawet pisanie.

 • Projekt: „news” 

Rozpocznij od dyskusji na temat tego, czym są „media” i podaj przykłady. Porozmawiaj o tym, do czego służą poszczególne rodzaje mediów (magazyny, gazety, muzyka, serwisy informacyjne itp.). Przejdź do przykładów newsów przekazywanych przez określone rodzaje mediów i do tego, jak są one wyrażane. Następnie przypisz grupy do stworzenia własnych „mediów” (strona internetowa, artykuł w gazecie, reklama itp.). Niech każda grupa pracuje nad stworzeniem wiadomości (pozytywnej lub negatywnej).

 • List do prezydenta 

Podziel uczniów na grupy i poproś ich o zidentyfikowanie problemów ich społeczności: osiedla lub ulicy, na której żyją. Następnie niech przeprowadzą badanie np. w Internecie, aby uzyskać informacje na temat tego problemu i opracować plan działania. Poproś uczniów, aby napisali list do prezydenta, w którym posłużą się faktami i uwzględnią plan działania.

Praca projektowa – to praca, która koncentruje się na wykonaniu zadania. Praca nad projektem zwykle wymaga dużej ilości zasobów (czasu, ludzi i materiałów), a uczniowie ćwiczą różne umiejętności i systemy językowe.

Przykład
Projekt oparty na krótkich opowiadaniach lub streszczeniach książek w języku angielskim – uczniowie korzystają z nich w sposób, który mógłby ich motywować. 

Co robimy?
Każda grupa otrzymuje kopię tekstów. Uczniom dajemy następnie swobodę przedstawienia historii lub jej rozszerzenia, ale w inny sposób. Robią, co im się podoba, o ile jest to w jakiś sposób połączone z tekstem.

Przykłady wykonanej pracy to:

 • Streszczenia historii w formie albumów z podpisami lub animacji.
 • Tworzenie własnych krzyżówek do słownictwa z opowieści.
 • Napisanie tej samej historii w innym czasie gramatycznym, np. przeniesienie jej do przyszłości.
 • Napisanie subiektywnej recenzji.
 • Napisanie innego zakończenia.
 • Znalezienie informacji o genezie książki.
 • Nakręcenie na telefonie sceny z książki odegranej przez kolegów z klasy lub znajdujące się w domu zabawki.
 • Przygotowanie biografii bohaterów książki. 
 • Plakat ze zdjęciami aktorów do castingu, którzy nadawaliby się do zagrania postaci z książki.
 • Projekt muzyczny: napisanie piosenki do ekranizacji książki.
 • Zaprojektowanie okładki książki lub płyty CD do soundtracku z filmu.
 • Zaprojektowanie plakatu reklamowego książki/ filmu.
 • ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy