Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

29 listopada 2021

NR 26 (Grudzień 2021)

Collaboration i project work
W jaki sposób zaprojektować lekcję, podczas której uczniowie będą uczyć się od siebie nawzajem?

0 213

„Daj komuś rybę i do końca dnia nie będzie chodził głodny. Daj mu wędkę i będziesz miał konkurencję”. Dlaczego nie uczymy dzieci krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów, a pakujemy w nie wiedzę, którą nie zawsze można wykorzystać w sprawach życiowych, komunikacji z drugim człowiekiem, zarządzaniu czasem, podstawowej przedsiębiorczości czy osobistej księgowości?

Często słyszymy powtarzane jak mantra hasła, że celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w realnym świecie, ale metody uczenia i oceniania powszechnie stosowane w szkołach często zaprzeczają temu założeniu i rzadko znajdują zastosowanie poza salą lekcyjną. Podstawa programowa nie zmieniana od lat, testy, egzaminy, teoria, teoria…

POLECAMY

Po ukończeniu szkoły i studiów nasi uczniowie nie będą już zajmować się wyjętymi z kontekstu tematami jednej lekcji, jak na przykład budowa mitochondrium lub wyjątki w zastosowaniu czasu Past Perfect. Zamiast tego będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami o złożonej naturze, a ich praca będzie wymagała od nich odpowiedzi na różne skomplikowane pytania lub wykorzystania umiejętności i wiedzy z wielu dziedzin naraz i zastosowania ich w odniesieniu do rzeczywistych problemów i potrzeb.

Nie będzie ważna teoria, ważna będzie praktyka.

Aby się do tego przygotować, musimy wdrożyć zupełnie inny sposób myślenia i... praktykować to nieustannie. Krytyczne myślenie, komunikacja, współpraca i kreatywność – to umiejętności, które wymagają praktyki tak samo jak czytanie i pisanie.

Jednym ze szczególnie skutecznych sposobów zapewnienia takiej praktyki jest uczenie się oparte na projektach lub metodzie Project-Based Learning.

Project-Based Learning – to metoda uczenia się oparta na projektach o różnej tematyce. Uczniowie uczestniczą w projekcie trwającym przez dłuższy czas (np. kilka tygodni) i zdobywają niezbędne informacje i umiejętności w trakcie trwania samego projektu. 

PBL nie ma na celu sprawdzenia, jak wiele uczniowie nauczyli się z wykładów i prac domowych. Jest to sposób, za pomocą którego odbywa się nauka rozumiana jako proces zdobywania i przetwarzania informacji metodą prób i błędów. W PBL nauczyciel staje się przewodnikiem, który koordynuje wysiłki uczniów i przekazuje nie tylko teorię, ale także umiejętności XXI wieku, które można wdrożyć w życie. 

Celem PBL jest też niejako realistyczna symulacja zadań w pracy, tak więc szeroko rozumiana technologia musi być jej częścią, ponieważ prawie wszystkie zawody zostały w ten czy inny sposób przekształcone przez technologię, więc podobnie powinno to wpłynąć na przyswajanie wiedzy.

Przykłady projektów klasowych 

 • Zaprojektuj własną aplikację

Za pomocą Learning Apps (learningapps.org) lub Apple developer tools (developer.apple.com/education/) uczniowie mogą zaprojektować własną aplikację lub grę. Uczą się o technologii i rozwiązują problemy, zarazem angażując się w coś, co naprawdę sprawia im przyjemność.

 • Geocaching

Jeśli nie jesteś w stanie zabrać swoich uczniów poza teren szkoły, aby zaangażować ich w zabawę „geocaching” w prawdziwym życiu, zawsze możesz stworzyć dla nich treasure hunt lub poszukiwanie skarbów. Wygeneruj QR kody, wydrukuj je i rozłóż w klasie. Niech szukają i skanują za pomocą telefonów komórkowych. Zabawa może obejmować wszystkie rodzaje umiejętności i wiedzy: czasy gramatyczne, słówka, przyimki, a nawet pisanie.

 • Projekt: „news” 

Rozpocznij od dyskusji na temat tego, czym są „media” i podaj przykłady. Porozmawiaj o tym, do czego służą poszczególne rodzaje mediów (magazyny, gazety, muzyka, serwisy informacyjne itp.). Przejdź do przykładów newsów przekazywanych przez określone rodzaje mediów i do tego, jak są one wyrażane. Następnie przypisz grupy do stworzenia własnych „mediów” (strona internetowa, artykuł w gazecie, reklama itp.). Niech każda grupa pracuje nad stworzeniem wiadomości (pozytywnej lub negatywnej).

 • List do prezydenta 

Podziel uczniów na grupy i poproś ich o zidentyfikowanie problemów ich społeczności: osiedla lub ulicy, na której żyją. Następnie niech przeprowadzą badanie np. w Internecie, aby uzyskać informacje na temat tego problemu i opracować plan działania. Poproś uczniów, aby napisali list do prezydenta, w którym posłużą się faktami i uwzględnią plan działania.

Praca projektowa – to praca, która koncentruje się na wykonaniu zadania. Praca nad projektem zwykle wymaga dużej ilości zasobów (czasu, ludzi i materiałów), a uczniowie ćwiczą różne umiejętności i systemy językowe.

Przykład
Projekt oparty na krótkich opowiadaniach lub streszczeniach książek w języku angielskim – uczniowie korzystają z nich w sposób, który mógłby ich motywować. 

Co robimy?
Każda grupa otrzymuje kopię tekstów. Uczniom dajemy następnie swobodę przedstawienia historii lub jej rozszerzenia, ale w inny sposób. Robią, co im się podoba, o ile jest to w jakiś sposób połączone z tekstem.

Przykłady wykonanej pracy to:

 • Streszczenia historii w formie albumów z podpisami lub animacji.
 • Tworzenie własnych krzyżówek do słownictwa z opowieści.
 • Napisanie tej samej historii w innym czasie gramatycznym, np. przeniesienie jej do przyszłości.
 • Napisanie subiektywnej recenzji.
 • Napisanie innego zakończenia.
 • Znalezienie informacji o genezie książki.
 • Nakręcenie na telefonie sceny z książki odegranej przez kolegów z klasy lub znajdujące się w domu zabawki.
 • Przygotowanie biografii bohaterów książki. 
 • Plakat ze zdjęciami aktorów do castingu, którzy nadawaliby się do zagrania postaci z książki.
 • Projekt muzyczny: napisanie piosenki do ekranizacji książki.
 • Zaprojektowanie okładki książki lub płyty CD do soundtracku z filmu.
 • Zaprojektowanie plakatu reklamowego książki/ filmu.

O czym należy pamiętać, gdy chcemy wprowadzić pracę metodą projektu – 4 aspekty:

 • Otwórz okno na świat i wyjdź poza salę lekcyjną

Istotą PBL jest wymyślenie projektu o wpływie wykraczającym poza salę lekcyjną i podręcznik leżący na ławce szkolnej. Prawdziwy projekt nie może zostać zrealizowany bez informacji ze świata rzeczywistego, a Internet i przeglądarki internetowe są oczywiście oknem na świat rzeczywisty. Nawet nie wychodząc ze szkoły, uczniowie mogą korzystać z Internetu w celu gromadzenia przydatnych danych, informacji czy chociaż fotografii do swojego projektu oraz trenowania umiejętności badawczych i krytycznego myślenia poprzez to, że muszą też weryfikować wiarygodność źródeł.

 • Zaproponuj współpracę w grupach przez Internet

Większość pracy metodą projektu PBL będzie wykonywana na zajęciach offline, ale takie narzędzia, jak: Microsoft Teams, Messenger, Zoom czy Skype do inicjowania i prowadzenia konferencji online oraz udostępniania folderów, pozwalają uczniom zabrać ze sobą pracę zespołową „do domu” i pracować nad projektem autonomicznie w ramach swojego zespołu poza godzinami lekcyjnymi. Narzędzia, takie jak Google Docs, pozwalają również uczniom pracować w czasie rzeczywistym nad jednym dokumentem, np. treścią do ebooka z najlepszymi przepisami na desery po angielsku.

 • Prezentowanie produktu końcowego

Każdy produkt końcowy projektu musi zostać przedstawiony, zaprezentowany, tak samo jest w przypadku projektu PBL. Może być to plakat, album, rysunek, komiks, włas­noręcznie zrobiona książka. Dzięki technologii prezentacje uczniów będą atrakcyjne, multimedialne, a produkt końcowy może zawierać zdjęcia, grafiki, wykresy, pliki audio, filmy, a nawet memy czy gify. Stworzenie własnego „prawdziwego ebooka” motywuje uczniów i daje im wielką radość oraz sprawia, że efekt końcowy wygląda profesjonalnie (projekt rozwija umiejętności cyfrowe uczniów). Najlepiej jest wyjść z pracą do ludzi, np. poprzez umieszczenie prezentacji, animacji, komiksu, plakatu czy filmiku w Internecie (Facebook, Instagram, YouTube). To najlepszy sposób na podniesienie motywacji ucznia.

 • Różnorodność metod nauczania

PBL jest idealnym towarzyszem modelu nauczania zwanym Flipped Classroom. Jeśli uczniowie uczą się w domu za pomocą wysyłanych przez nauczyciela artykułów czy filmów instruktażowych, czas zajęć może być już w pełni poświęcony samemu projektowi. Stopień przyswojenia wiedzy można sprawdzić za pomocą quizów z natychmiastową informacją zwrotną, a wyniki będą wtedy mówić same za siebie: może okazać się, że wykonanie projektu zapewnia lepsze zrozumienie tematu niż tradycyjnie przeprowadzona lekcja.

Przykład
Grupa nastoletnich uczniów pracuje nad projektem mającym na celu opracowanie kampanii promującej temat ochrony środowiska wśród młodzieży szkolnej.
Efektem pracy może być seria plakatów, ale może być to kilka pocztówek, przewodnik, ebook, książeczka czy album. Może być to też filmik lub przedstawienie szkolne. Praca nad takim projektem może zapewnić wiele możliwości spełnienia różnych celów uczenia się, ale wymaga silnych umiejętności zarządzania klasą. Uczniowie potrzebują niezależności w planowaniu i realizacji pracy, ale potrzebują także nauczyciela, który będzie odgrywał rolę kierowniczą. Musi być pewne, że praca zostanie przeprowadzona w sposób zgodny z celami uczenia się i każdy uczeń będzie miał szansę uczestniczyć w projekcie i coś do niego wnieść.

 1. Po wyjaśnieniu idei projektu, proszę uczniów, aby zaproponowali schemat pracy:
  • Co chcą uwzględnić w projekcie.
  • W jakiej formie to...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy