Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

14 czerwca 2022

NR 29 (Czerwiec 2022)

Egzaminy IELTS i TOEFL – szansa na edukację i pracę za granicą

0 304

Wciąż niewiele osób wie, że istnieją egzaminy inne niż te z grupy Cambridge Main Suite, które są równie – jeśli nie bardziej – przydatne w kontynuowaniu edukacji w wymarzonym przez siebie miejscu za granicą. Uczniowie, a nawet nauczyciele, dowiadują się o nich często w momencie, kiedy jest już za późno lub kiedy pozostało za mało czasu, by przygotować się do nich solidnie i móc skorzystać z możliwości, które oferują. Mowa oczywiście o egzaminach IELTS i TOEFL.

POLECAMY


W jakim celu?

IELTS skierowany jest do wszystkich tych, którzy pragną nie tylko potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego, ale chcą także wykorzystać zdobyty certyfikat do celów migracyjnych lub zapisać się na studia na zagranicznych uczelniach. W zależności od przeznaczenia egzamin IELTS można zdać w kilku różnych modułach:

 • Academic Module – jak sama nazwa wskazuje, jest propozycją dla osób, które planują naukę za granicą w krajach anglojęzycznych. Jest uznawany przez większość uczelni brytyjskich, australijskich, kanadyjskich, irlandzkich, nowozelandzkich oraz amerykańskich. Moduł ten jest polecany studentom na kierunkach medycznych – pozytywny wynik umożliwia dalszą edukację i zdobywanie specjalizacji w krajach anglojęzycznych.
   
 • General Training Module – jest idealny dla osób, które planują rozpocząć pracę w krajach anglojęzycznych lub chcą zainicjować proces imigracyjny do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. IELTS uznawany jest w tych krajach jako dowód wystarczającego opanowania umiejętności językowych. Każdy z wymienionych krajów ma jednak inne wymagania dotyczące otrzymania konkretnych wyników na egzaminie.
   
 • IELTS Life Skills – przeznaczony jest dla osób, które muszą wykazać się konkretnym poziomem zaawansowania językowego na skali CEFR w rozmaitych instytucjach. Pozytywny wynik z tego modułu uprawnia do otrzymania wizy bezterminowego pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii.

Oceny

Na egzaminie IELTS kandydaci otrzymują oceny w skali od 0 do 9 za każdy komponent testu: listening, reading, writing oraz speaking. Wyniki te są następnie sumowane i zaokrąglane, dając w konsekwencji wynik ogólny. Każda ocena (0–9) odpowiada danym kompetencjom językowym. 
 

9 Expert User Kandydat posiada pełną znajomość języka
8 Very Good User Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość języka, sporadycznie pojawiają się nieścisłości i nieprawidłowości. W nieznanych sytuacjach mogą wystąpić nieporozumienia. Kandydat dobrze radzi sobie ze złożoną, szczegółową argumentacją
7 Good User Kandydat posiada znajomość języka, choć okazjonalnie mogą pojawić się nieporozumienia w niektórych sytuacjach. Ogólnie dobrze radzi sobie ze złożonym językiem
6 Competent User Kandydat ogólnie sprawnie włada językiem mimo pewnych nieścisłości i nieporozumień. Potrafi używać i rozumie dość złożony język, szczególnie w znanych sobie sytuacjach
5 Modest User Kandydat częściowo włada językiem. Radzi sobie z ogólnym rozumieniem w większości sytuacji, choć może popełniać wiele błędów. Powinien być samodzielny w podstawowym zakresie komunikacji
4               Limited User Kompetencje podstawowe kandydata ograniczają się do znanych sytuacji. Ma częste problemy ze zrozumieniem i z wypowiedzią. Nie potrafi posługiwać się złożonym językiem
3 Extremely Limited User Kandydat przekazuje i rozumie tylko ogólne znaczenie w sytuacjach znanych. Występują częste wahania i przerwy podczas komunikacji
2 Intermittent User Komunikacja nie jest możliwa poza najbardziej podstawowymi informacjami i jest uzyskiwana za pomocą pojedynczych słów lub krótkich formuł. Kandydat ma duże trudności w zrozumieniu języka angielskiego w mowie i piśmie
1 Non User Kandydat nie ma umiejętności posługiwania się językiem poza kilkoma pojedynczymi słowami
0 Did not Attempt the Test  

 

 • Listening

Składa się z czterech zadań obejmujących po dziesięć pytań. Pytania są ułożone w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się informacje w nagraniach. Zadania pierwsze i drugie dotyczą sytuacji codziennych – takich jak zakupy czy umówienie się na spot­kanie. Zadania trzecie i czwarte to dialog i monolog o tematyce naukowej lub edukacyjnej. Format zadań jest zróżnicowany, pojawiają się zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, wypełnianie luk, jak i dopasowania. Ważne – nagrania słuchamy tylko raz!

 • Reading

W zależności od wybranego modułu w tej części testu mogą się znaleźć teksty pochodzące z książek, czasopism czy materiałów internetowych o tematyce akademickiej (dogłębna znajomość tematu nie jest wymagana) oraz teksty dotyczące życia codziennego: ogłoszenia, rozkłady jazdy, ogłosze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy