Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

14 czerwca 2022

NR 29 (Czerwiec 2022)

Egzaminy IELTS i TOEFL – szansa na edukację i pracę za granicą

0 154

Wciąż niewiele osób wie, że istnieją egzaminy inne niż te z grupy Cambridge Main Suite, które są równie – jeśli nie bardziej – przydatne w kontynuowaniu edukacji w wymarzonym przez siebie miejscu za granicą. Uczniowie, a nawet nauczyciele, dowiadują się o nich często w momencie, kiedy jest już za późno lub kiedy pozostało za mało czasu, by przygotować się do nich solidnie i móc skorzystać z możliwości, które oferują. Mowa oczywiście o egzaminach IELTS i TOEFL.

POLECAMY


W jakim celu?

IELTS skierowany jest do wszystkich tych, którzy pragną nie tylko potwierdzić swoją znajomość języka angielskiego, ale chcą także wykorzystać zdobyty certyfikat do celów migracyjnych lub zapisać się na studia na zagranicznych uczelniach. W zależności od przeznaczenia egzamin IELTS można zdać w kilku różnych modułach:

 • Academic Module – jak sama nazwa wskazuje, jest propozycją dla osób, które planują naukę za granicą w krajach anglojęzycznych. Jest uznawany przez większość uczelni brytyjskich, australijskich, kanadyjskich, irlandzkich, nowozelandzkich oraz amerykańskich. Moduł ten jest polecany studentom na kierunkach medycznych – pozytywny wynik umożliwia dalszą edukację i zdobywanie specjalizacji w krajach anglojęzycznych.
   
 • General Training Module – jest idealny dla osób, które planują rozpocząć pracę w krajach anglojęzycznych lub chcą zainicjować proces imigracyjny do Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. IELTS uznawany jest w tych krajach jako dowód wystarczającego opanowania umiejętności językowych. Każdy z wymienionych krajów ma jednak inne wymagania dotyczące otrzymania konkretnych wyników na egzaminie.
   
 • IELTS Life Skills – przeznaczony jest dla osób, które muszą wykazać się konkretnym poziomem zaawansowania językowego na skali CEFR w rozmaitych instytucjach. Pozytywny wynik z tego modułu uprawnia do otrzymania wizy bezterminowego pobytu na terytorium Wielkiej Brytanii.

Oceny

Na egzaminie IELTS kandydaci otrzymują oceny w skali od 0 do 9 za każdy komponent testu: listening, reading, writing oraz speaking. Wyniki te są następnie sumowane i zaokrąglane, dając w konsekwencji wynik ogólny. Każda ocena (0–9) odpowiada danym kompetencjom językowym. 
 

9 Expert User Kandydat posiada pełną znajomość języka
8 Very Good User Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość języka, sporadycznie pojawiają się nieścisłości i nieprawidłowości. W nieznanych sytuacjach mogą wystąpić nieporozumienia. Kandydat dobrze radzi sobie ze złożoną, szczegółową argumentacją
7 Good User Kandydat posiada znajomość języka, choć okazjonalnie mogą pojawić się nieporozumienia w niektórych sytuacjach. Ogólnie dobrze radzi sobie ze złożonym językiem
6 Competent User Kandydat ogólnie sprawnie włada językiem mimo pewnych nieścisłości i nieporozumień. Potrafi używać i rozumie dość złożony język, szczególnie w znanych sobie sytuacjach
5 Modest User Kandydat częściowo włada językiem. Radzi sobie z ogólnym rozumieniem w większości sytuacji, choć może popełniać wiele błędów. Powinien być samodzielny w podstawowym zakresie komunikacji
4               Limited User Kompetencje podstawowe kandydata ograniczają się do znanych sytuacji. Ma częste problemy ze zrozumieniem i z wypowiedzią. Nie potrafi posługiwać się złożonym językiem
3 Extremely Limited User Kandydat przekazuje i rozumie tylko ogólne znaczenie w sytuacjach znanych. Występują częste wahania i przerwy podczas komunikacji
2 Intermittent User Komunikacja nie jest możliwa poza najbardziej podstawowymi informacjami i jest uzyskiwana za pomocą pojedynczych słów lub krótkich formuł. Kandydat ma duże trudności w zrozumieniu języka angielskiego w mowie i piśmie
1 Non User Kandydat nie ma umiejętności posługiwania się językiem poza kilkoma pojedynczymi słowami
0 Did not Attempt the Test  

 

 • Listening

Składa się z czterech zadań obejmujących po dziesięć pytań. Pytania są ułożone w takiej samej kolejności, w jakiej pojawiają się informacje w nagraniach. Zadania pierwsze i drugie dotyczą sytuacji codziennych – takich jak zakupy czy umówienie się na spot­kanie. Zadania trzecie i czwarte to dialog i monolog o tematyce naukowej lub edukacyjnej. Format zadań jest zróżnicowany, pojawiają się zadania zamknięte wielokrotnego wyboru, wypełnianie luk, jak i dopasowania. Ważne – nagrania słuchamy tylko raz!

 • Reading

W zależności od wybranego modułu w tej części testu mogą się znaleźć teksty pochodzące z książek, czasopism czy materiałów internetowych o tematyce akademickiej (dogłębna znajomość tematu nie jest wymagana) oraz teksty dotyczące życia codziennego: ogłoszenia, rozkłady jazdy, ogłoszenia o pracę, materiały szkoleniowe, w których trzeba odszukać rozmaite szczegółowe informacje. Format zadań jest mocno zróżnicowany: od zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru przez dopasowanie nagłówków i końcówek zdań po uzupełnienie diagramu z wyszczególnionymi informacjami. Pełna lista form zadań dostępna jest do wglądu na stronach Cambridge. Czas na wykonanie wszystkich zadań to 60 minut.

 • Writing

Jeśli wybraliśmy moduł Academic, przyjdzie nam się zmierzyć z dwoma tekstami. Jeden z nich to rozprawka na podany temat – minimum 250 słów. Na to zadanie kandydaci mają 40 minut. Drugi z nich to opis przedstawionego materiału wizualnego (tabela, diagram) na minimum 150 słów. Na to zadanie kandydaci mają 20 minut. 

Jeśli wybraliśmy moduł Generał Training, zostaniemy poproszeni o napisanie listu z zapytaniem o szczegółowe informacje lub w celu wyjaśnienia jakiejś sytuacji (150 słów, 20 minut) oraz, podobnie jak w poprzednim module, rozprawki (250 słów, 40 minut).

W obu modułach oceniana jest realizacja polecenia, spójność i logika tekstu, zasób i skuteczność w posługiwaniu się leksyką i gramatyką.

 • Speaking

Odbywa się sam na sam z egzaminatorem i jest nagrywany. Oceniane są: płynność i spójność, zasób leksykalny i gramatyczny, a także wymowa. Speaking składa się z trzech części: przedstawienia, podczas którego kandydat proszony jest o powiedzenie kilku słów o sobie, swoich zainteresowaniach, rodzinie czy pracy, tak zwanej długiej tury, podczas której kandydat otrzymuje temat do wypowiedzi i listę zagadnień, o których powinien podczas tej wypowiedzi wspomnieć, i dyskusji – podczas tej części egzaminator i kandydat rozmawiają na temat przedstawiony przez kandydata w części drugiej. 

O egzaminie IELTS można więcej przeczytać tutaj: https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/ielts/test-format.
 


W jakim celu?

Podobnie jak IELTS, TOEFL jest testem wartym rozważenia przez osoby, które chcą się uczyć za granicą swojego kraju w języku angielskim. Honoruje go ponad 11 tysięcy uczelni na całym świecie. Jego wynik jest brany pod uwagę także w Australii i Nowej Zelandii podczas aplikacji o wizę. Co więcej, wyniki TOEFL są ważne przez dwa lata od momentu ich otrzymania. To pozwala na bardziej równomierne rozłożenie pracy podczas aplikacji na wyższe uczelnie. Co ciekawe, do egzaminu TOEFL można podchodzić co trzy dni, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującego wyniku. 

Format TOEFL

Egzamin TOEFL można napisać na dwa różne sposoby – tradycyjnie, w wersji papierowej, lub w wersji internetowej (iBT). Warto zorientować się wcześniej, którą formę zdawania egzaminu oferuje centrum egzaminacyjne, z którym zdecydowaliśmy się podejść do testu.

Oceny

Poniżej znajduje się tabela wyników, które można uzyskać, i ich porównanie ze skalą IELTS. Między kolejnymi ocenami znajdują się jeszcze oceny połówkowe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy