Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

14 czerwca 2022

NR 29 (Czerwiec 2022)

Google Maps na lekcji języka Angielskiego. Praktyczne połączenie nauki języka oraz wirtualnych wycieczek po świecie

0 209

Czy można odwiedzać wiele miejsc na całym świecie bardzo szybko, nie ruszając się z miejsca? Oczywiście, że tak. Takie możliwości daje nam między innymi Google Maps. Jest to narzędzie, które może posłużyć na wiele różnych sposobów.

Google Maps najczęściej kojarzy się nam z podróżowaniem. Może być to podróżowanie palcem po mapie, gdy chcemy dowiedzieć się nowych informacji o jakimś miejscu. Możliwe też, że korzystamy z tego rozwiązania, będąc w podróży lub ją planując. Niezależnie od tego, jak korzystamy z map od Google, jest kilka propozycji na to, co możemy z nimi zrobić na lekcji języka angielskiego.

POLECAMY

Pomysły na ćwiczenia wstępne

 1. Możemy zapytać uczniów o to, w jaki sposób sami korzystają z GM (Google Maps). Orientujemy się wtedy, czy w danej grupie wiekowej Google Maps jest używane. A jeśli tak, to w jakiej formie. Być może zamiast tego rozwiązania uczniowie korzystają z innego, podobnego. Wtedy możemy też porównać te dwa różne narzędzia. Uczniowie mogą skontrastować te dwa rozwiązania, wskazując na podobieństwa, różnice oraz wady i zalety każdego z nich. Do tego ćwiczą wyrażenie swojej opinii i poprawne jej argumentowanie.
   
 2. Zapytajmy także o to, jaki jest sposób korzystania: na telefonie czy na laptopie. Wtedy będzie nam łatwiej przygotować zadania związane z angielskim. Korzystanie z Google Maps na laptopie lub tablicy interaktywnej jest ciekawsze do wykorzystania w klasie z uczniami na żywo. A korzystanie na telefonie jest wygodniejsze podczas wykonywania zadań w domu. Natomiast w wersji zdalnej klasy, zawsze można udostępnić swój ekran i pokazać uczniom to, co akurat wyszukujemy. Możemy także instruować uczniów, jakie kroki mają podjąć, żeby widzieć to samo co my na ekranie swojego laptopa.
   
 3. Dobrze byłoby także zapytać, jakie są zdaniem uczniów wady i zalety tego narzędzia. Można podzielić uczniów na grupy lub też zrobić dyskusję panelową. Każda grupa wynajduje argumenty za i przeciw takiemu rozwiązaniu. Istotne jest także to, żeby umieć uzasadnić swoje zdanie i użyć do tego różnych fraz wprowadzających i fraz łączących, takich jak: in my opinion, to my mind, I personally believe that, to start with, to sum up, first of all itd.

Ćwiczenia właściwe

To kilka sposobów na to, w jaki sposób możemy użyć Google Maps na lekcjach. Możemy podzielić te ćwiczenia na takie w wersji online i na takie ćwiczenia w wersji offline. Często też opisane ćwiczenia są do połączenia wersji online i offline. A część można zrobić, mając dostęp do Internetu, a dalszą część już bez niego.
 

Warto pamiętać

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z Google Maps istotne jest też, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że wszyscy uczniowie są na tym samym poziomie informacyjnym. To znaczy, każdy wie, jak wyznaczać trasę, jak dodawać punkty pośrednie, jak zmieniać kolejność punktów na trasie i tak dalej. Sprawdźmy także, czy uczniowie wiedzą, jak przełączać tryby na opcję Street View i tryb mapy oraz co tylko inne przyjdzie nam do głowy do wykorzystania na lekcji. Być może pewne rzeczy są bardzo oczywiste, ale warto jednak po prostu to sprawdzić.

 

 1. Opis miejsca. To bardzo proste i podstawowe zadanie. Uczniowie wybierają sobie jedno miejsce na mapie. Przy wyborze miejsca biorą pod uwagę takie elementy jak to, co można opisać i powiedzieć o wybranym miejscu, jakich ciekawych struktur użyć. Możemy podpowiedzieć uczniom, że do opisu (w zależności od poziomu) warto użyć konstrukcji there is/there are, przymiotników do opisu miejsca, czasów teraźniejszych itp. Aby znaleźć interesujące miejsca, uczniowie mogą zrobić to na kilka sposobów. Jednym ze sposobów jest wyszukanie w wyszukiwarce miejsc w danym regionie, a następnie wpisanie ich w Google Maps. Inne to wpisanie w Google frazy „ciekawe miejsca w X”. W ten sposób też otrzymają swoje wyniki. Mogą też opierać się o swoje wybory i własną wiedzę. 
   
 2. Jakie to miejsce? Wspólnie wybieramy jakąś lokalizację. Może być to jedno z bardziej znanych miast w Polsce. Wcześniej, uczniowie w formie tabeli, mogą wypisać miejsca charakterystyczne dla danego miasta. Wtedy łatwiej będzie zorientować się, które miejsca mogą służyć do opisu w przyszłości. Nie jest powiedziane, że to ćwiczenie trzeba zrobić jedno za drugim. To pierwsze – przygotowujące – może być tylko wstępem przeprowadzonym kilka dni przed tym drugim. Pomocna może być taka tabelka.
   

 

 1. Obrazki. Google Maps możemy także potraktować jako nieskończenie wiele obrazków do opisywania. Wystarczy wtedy wybrać jakieś bardzo ciekawe miejsce i ustawić sobie Google Maps na tryb pokaż zdjęcia. Wtedy łatwo będzie nawigować i dostać się do tego miejsca, które będzie dla nas najbardziej interesujące. Gdy już znajdziemy ciekawy obiekt, traktujemy to jak zdjęcie, z którym uczniowie mogą pracować i je opisać. Ćwiczymy tutaj użycie czasu teraźniejszego ciągłego, przymiotników do opisu miejsca, określonych konstrukcji. Uczniowie mogą także sami dla siebie znajdować ciekawe miejsca, które będą sobie pokazywać i wzajemnie opisywać. Żeby nieco utrudnić to zadanie, mogą przygotować swój opis w ten sposób, żeby nie był aż tak oczywisty. W ten sposób możemy też unikać pewnych bardzo oczywistych wyrazów do opisu danego miejsca. Inspiracją będzie gra Taboo ze słowami, których nie można wykorzystać do opisu.
   
 2. Wirtualne wycieczki. Możemy także zaproponować uczniom prowadzenie wirtualnej wycieczki w taki sposób, że uczniowie dobierają się w pary, a następnie włączają tryb zdjęć. Ustalamy z uczniami miejsce, w którym zaczynają swoją wycieczkę. Może być to miejsce w Polsce lub za granicą. Nie ma to znaczenia, istotne jest jednak, żeby wszyscy zaczęli z tego samego miejsca. Gdy już to zostanie ustalone, uczniowie w parach wzajemnie opisują sobie, gdzie mają się udać. Osoba, która prowadzi, wydaje komendy/instrukcje dotyczące tego, gdzie należy przemieścić się na mapach. Osoba prowadzona kieruje się wskazówkami, by dotrzeć do określonego miejsca. Na końcu tego ćwiczenia sprawdzamy, w którym miejscu uczniowie skończyli i w których destynacjach końcowych się znajdują. W tym ćwiczeniu możemy również zrobić opisy w ten sposób, że ćwiczymy krótkie komendy związane z podawaniem kierunków. Możemy także ćwiczyć bardziej rozbudowane zdania, frazy do danego kierunku. Możemy także określić, czy zabawa będzie odbywała się na liczbę wydanych komend. Na przykład 2 lub 3 minuty na jedną podróż około 10–15 instrukcji. Mogą przydać się też takie frazy: 

  Go straight on (until you come to…) – idź prosto (aż dojdziesz do...) 
  Take the first road on the left/right – skręć w pierwszą ulicę po lewej/prawej 
  opposite – naprzeciwko
  near – blisko 
  next to – obok
  between – pomiędzy 
  at the end (of) – na końcu 
  behind – za 
  in front of – naprzeciwko 
  (just) around the corner – (tuż) za rogiem 
   

 3. Fiszki. W tym ćwiczeniu uczniowie przygotowują karteczki związane z kierunkami. Potem losują kilka fiszek i przy ich pomocy wymyślają drogę do przebycia. Mogą zapisać sobie taki wymyślony krótki dialog na podstawie jednego startowego miejsca wybranego w Google Maps. Każdy uczeń losuje sobie, na przykład 4 lub 5 fraz. Wszyscy uczniowie zaczynają z jednego miejsca na mapach Google. Uczniowie sami wymyślają sobie, jak będą chcieli się przemieszczać na mapach przy użyciu możliwie wszystkich wylosowanych fraz. Następnie zapisują sobie swoją drogę i żeby ją sprawdzić opowiadają o niej koledze lub koleżance, sprawdzając, czy ta osoba jest w stanie przejść tę trasę tak samo i zakończyć na tym samym miejscu. Jeśli tak się stało, oznacza to, że opis jest czytelny i jednoznaczny. Jeśli niekoniecznie, warto wtedy jeszcze raz sprawdzić opis, zagrać jeszcze raz. 
   
 4. Prowadzenie po mieście. W tym ćwiczeniu uczniowie wybierają sobie swoje ulubione miasto za granicą. Może być to bardziej znane miejsce, takie jak Paryż, Rzym, Wenecja lub też mniej znane. Przy pomocy Google Maps każdy uczeń przygotowuje swój plan wirtualnej wycieczki po danym mieście. Znajdują się w nim takie elementy, jak: gdzie wycieczka się zacznie, gdzie skończy, jakie będą punkty postojowe, ile ich będzie, jak długa będzie ta wycieczka, co można powiedzieć o określonym miejscu na mapie i w jaki sposób, jakich fraz i słów należy użyć do opisu danego miejsca oraz co ciekawego można powiedzieć o tym miejscu. 
   
 5. Prawda czy fałsz. Uczniowie wybierają sobie określone miejsce na Google Maps. Patrzą uważnie na taki obrazek, a następnie zapisują zdania. W zdaniach powinny znajdować się zdania prawdziwe i nieprawdziwe. Zadaniem osoby zgadującej jest określenie, na podstawie Google Maps, czy dane zdanie jest zgodne z prawdą, czy nie. Jeśli zdanie nie jest prawdziwe, należy je w odpowiedni sposób poprawić. Błędy w zdaniach mogą być błędami związanymi z nieścisłościami na linii obrazek–zdanie. Mogą być to też błędy gramatyczne złożone, na przykład z liczbą pojedynczą lub liczbą mnogą. 
   
 6. Wyznaczanie trasy. Bardzo często korzysta się z Google Maps do planowania podróży. Wykorzystajmy to w angielskim. Uczniowie wybierają sobie 2 punkty na mapie i korzystają z funkcji wyznaczania trasy. W wynikach wyszukiwania mogą sobie zaznaczyć, w jaki sposób będą chcieli się poruszać. Czy będzie to samochód, transport publiczny, pieszo, na rowerze czy samolotem. Po określeniu tych parametrów GM wyznacza trasę. Uczniowie mogą przejrzeć dokładnie, jak ona przebiega lub, jeśli są jakieś warianty trasy, którą opcję wybrać. Gdy już mamy wybraną trasę, ich zadaniem jest jej opis. Może być to opis w wersji mówionej i pokazywanej lub opis w wersji pisanej. Mogą nawet nagrać swoją pracę.
   
 7. Przyszłość i przeszłość. W tym ćwiczeniu uczniowie wybierają jeden punkt na GM i przyglądają mu się uważnie. Następnie, wykorzystując czasy przyszłe i przeszłe, opowiadają lub zapisują to, co ich zdaniem mogło się wydarzyć w przeszłości w danym miejscu lub co wydarzy się w przyszłości z danym miejscem....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy