Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

18 czerwca 2021

NR 23 (Czerwiec 2021)

Green challenges na lekcjach języka angielskiego

0 437

Budowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw społecznych jest niezbędne w obliczu wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się obecne i przyszłe pokolenia, a ochrona środowiska jest w dzisiejszych czasach absolutnym priorytetem. Dlatego przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji ruszyli ostatnio z kampanią na rzecz rzetelnej edukacji klimatycznej w szkołach, opartej na danych naukowych i realizowanej w ramach obowiązujących przedmiotów.

Organizacje apelują do polskiego rządu o uzupełnienie podstawy programowej o edukację ekologiczną na temat zmiany i ochrony klimatu, która według ONZ jest jednym z kluczowych elementów globalnej odpowiedzi na zmiany klimatyczne. W obecnej podstawie programowej nauczania w Polsce informacje na ten temat są w większości rozproszone, wybiórcze, niepokazujące złożoności i wielowątkowości tematyki oraz nie zawsze są aktualne. Wiele z nich znajduje się wyłącznie w rozszerzonych programach nauczania.

POLECAMY

Z pewnością prędzej czy później nasza podstawa programowa zostanie poddana konkretnej rewizji w duchu XXI wieku, lecz niezależnie od tego, nauczyciele języka angielskiego, inspirując się światowymi ekokampaniami i działaniami na rzecz ochrony środowiska, od dawna już realizują na swoich lekcjach zielone tematy, rozbudzając na różne sposoby ekologiczną świadomość swoich uczniów. Sama, będąc zieloną aktywistką, stawiam kwestie ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska za priorytet – tak w domu, jak w szkole. A ekologia po angielsku to doskonały sposób na zapoznanie dzieci i młodzieży z nowymi słowami, które nie zawsze znajdują się w podręcznikach, przy jednoczesnym uwrażliwianiu ich na to, że wszyscy mamy ogromny wpływ na klimat i środowisko, w którym żyjemy. 

Poniżej przedstawiam wybrane ekopropozycje aktywności na lekcje języka angielskiego dla dzieci starszych i młodzieży szkół średnich, podczas których uczeń będzie mógł koncentrować się na pozyskiwaniu merytorycznych informacji w temacie środowiska i ekologii, wykorzystując i rozwijając swoje dotychczasowe umiejętności językowe.

1. Eco-footprint* 
http://www.footprintcalculator.org/

Jest to animowany program szacujący wskaźnik wpływu danej osoby na zużycie energii i surowców naturalnych na naszej planecie. Dla potrzeb lekcji wystarczy, by uczniowie udzielali odpowiedzi na podstawowe pytania bez wdawania się w szczegóły.

By rozpocząć pracę z kalkulatorem, pojawia się prośba, by podać adres mailowy, ale wystarczy wpisać cokolwiek. Na podstawie odpowiedzi do 15 pytań dotyczących jedzenia, mieszkania, transportu itp. kalkulator oszacuje indywidualny ślad ekologiczny, wyliczając, kiedy komu przypada dzień długu ekologicznego** oraz ile planet takich jak Ziemia potrzebne by było, gdyby wszyscy ludzie żyli w taki właśnie sposób. To z pewnością otworzy uczniom oczy na wiele kwestii środowiskowych, inspirując do ciekawych dyskusji i konstruktywnych działań w realnym życiu.

*     Eco-footprint = ekologiczny odcisk stopy (wskaźnik wpływu jednostki na zużycie energii i surowców naturalnych), ślad ekologiczny.
** Personal Earth Overshoot Day = Ecological Debt Day = Dzień Długu Ekologicznego, dzień, w którym ludzkość wykorzystała zasoby (gleba, paliwa kopalne, lasy, surowce, woda) przypadające na cały rok do produkcji dóbr i usług, przekraczając tym samym zdolność Ziemi do ich odnawiania.

2. Water use
https://www.watercalculator.org/wfc2

Dzięki innemu kalkulatorowi możemy obliczyć bezpośrednie zużycie wody w obrębie indywidualnego gospodarstwa domowego (które niezależnie od wyniku i tak będzie stanowić niewielką część naszego całkowitego zużycia wody!) oraz wirtualne zużycie wody (czyli ile wody jest potrzebne do wyprodukowania spożywanej przez nas żywności, kupowanych rzeczy (np. ubrań) oraz zużywanej energii. Co prawda jest to kalkulator amerykański i prosić nas będzie o podanie, w jakim stanie USA mieszkamy, ale jedno małe „kłamstewko” niewiele zmieni w ogólnym wyniku, jeśli cokolwiek. Ostatecznie uzyskamy bilans dla naszego indywidualnego zużycia wody oraz dla całego gospodarstwa domowego, w porównaniu z jej średnim zużyciem przez Amerykanów. Mojemu wynikowi towarzyszył komunikat „Wow! That’s a low water footprint. Feel free to brag about it.” Wyszło mi 60% zużycia wody w porównaniu z jej zużyciem przez przeciętnego Mr X from America.

3. Eco-magazine
https://newspaper.jaguarpaw.co.uk

Jest to jeden z wielu dostępnych w sieci generatorów, dzięki którym można stworzyć swoją własną gazetę/magazyn. Uczniowie mogą, np. tworzyć ekoartykuły z propozycjami działań przyjaznych środowisku (jak oszczędzać wodę i prąd/jak segregować śmieci/jak kupować mniej) lub relacjonować wiadomości z kraju i ze świata w temacie ochrony...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy