Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

18 czerwca 2021

NR 23 (Czerwiec 2021)

Harry Potter and Creative Writing, czyli jak upiec kilka pieczeni przy jednym ogniu

0 211

Wszyscy wiemy, jakim wyzwaniem jest dla ucznia pisanie w języku angielskim. Da się jednak zachęcić uczniów do ćwiczenia tej umiejętności, stosując sprawdzone praktyki. W artykule dzielimy się pomysłem na ćwiczenie umiejętności pisania poprzez wykorzystanie autentycznego materiału literackiego. Harry Potter w służbie uczniowi i nauczycielowi – propozycje ćwiczeń i zadań.

Rozwijanie umiejętności pisania stanowi często wyzwanie – zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Pierwsza grupa często kojarzy pisanie ze żmudnym zadaniem, które nie dość, że może nastręczać językowych dylematów dotyczących prawidłowego stosowania składni, struktur leksykalno-gramatycznych, interpunkcji czy ortografii, to na dodatek niekiedy nie stymuluje do twórczego pisania z powodu tematyki, która nie pobudza dostatecznie wyobraźni ucznia. Nauczyciele mają natomiast świadomość znaczącego nakładu pracy związanej z przygotowaniem ucznia do zadań z pisania. Jako umiejętność produktywna, pisanie integruje różne elementy składowe kompetencji językowych, znajomością których uczeń musi się wykazać w samodzielnym tworzeniu tekstu. Końcowy produkt to połączenie poprawności na poziomie lokalnym tekstu, gdzie uczeń powinien wykazać się umiejętnością sprawnego i prawidłowego operowania językiem, oraz na poziomie globalnym, gdzie stworzony tekst powinien stanowić spójną i logiczną całość, która adekwatnie nawiązuje do pisemnego zadania zleconego uczniowi.

POLECAMY

Jednym z czynników motywujących ucznia do zaangażowania w ćwiczenia z pisania jest dobór materiału do pracy, który powinien być na tyle stymulujący, by uczeń poprzez zanurzenie w nim z ciekawością i chęcią przystępował do realizacji zaprojektowanych ćwiczeń. Taki materiał to również pomoc dla prowadzącego zajęcia – jakże sprawniej jest osiągnąć zakładane efekty uczenia się, gdy uczeń jest zmotywowany do pracy nad przekazanym materiałem. 

Przykładem stymulującego materiału jest autentyczne źródło językowe, tym bardziej, gdy jego rodzaj i tematyka są elementem kultury, w której dorasta młody człowiek. Do takiej roli można wykorzystać serię znanych i cenionych powieści o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling. Zastosowanie fragmentów powieściowych na zajęciach może świetnie posłużyć do pracy nad poszczególnymi elementami procesu pisania według schematu rusztowania. Zajęcia można rozpocząć od analizy tekstu modelowego (patrz część A: „Przykład analizy”), w czasie której uczniowie przyglądają się budowie przedstawionego fragmentu powieści w celu poznania cech typowych dla danego rodzaju tekstu, jak np. opowiadanie, dialog czy list, możliwym do zastosowania zabiegom pisarskim czy najczęściej stosowanym środkom stylistycznym. W końcowym efekcie, mając za punkt odniesienia modelowy tekst literacki, uczeń jest wyposażony w zasób zasad i struktur, który nie tylko pomoże mu w realizacji określonego zadania z pisania, ale także wesprze go w procesie autokorekty na etapie końcowej edycji. Przeanalizowany na zajęciach fragment może również posłużyć za punkt wyjścia do ułożenia zadania, w którym uczeń będzie mieć możliwość integracji wiedzy i umiejętności wyniesionych z zajęć z własną wyobraźnią do twórczego pisania (patrz część B: „Przykłady zadań”). Przeprowadzenie ucznia przez poszczególne etapy rozwijania kompetencji pisania może polegać też na realizacji ćwiczeń ukierunkowanych na pracę nad konkretnymi komponentami, takimi jak stosowanie wybranych struktur g...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy