Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

21 sierpnia 2018

NR 6 (Sierpień 2018)

Klasa dwujęzyczna… No problem!

414

Dwujęzyczne szkoły i klasy. Czy to wszechobecna moda, czy codzienność podyktowana wymogami współczesnego świata? Prawdę mówiąc, w naszym kraju pod pojęciem dwujęzyczności, kryje się wiele i… nic. Znam przedszkola czy szkoły, które chełpią się realizowaniem dwujęzycznego programu, wabiąc tym samym swoich potencjalnych klientów, ale poza hasłem-wabikiem nie dzieje się w nich nic, co chociaż ułamkiem działań zbliżałoby się do idei propagującej dwujęzyczność. Znam również takie miejsca, gdzie idea dwujęzyczności jest kultywowana w pełnym tego słowa znaczeniu i które ciągle dążą do rozwoju, przeprowadzają autorefleksję, wyciągają wnioski i udoskonalają swój warsztat i organizację. Na czym zatem polega popularna dwujęzyczność i jak ją realizować?
Blisko mi do postrzegania jej jako innowacyjnej i nowoczesnej formy nauczania języka obcego, która polega na krzewieniu wiedzy z poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym oraz obcym. Głównym celem, do którego dąży, jest osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego. Dwujęzyczność daje uczniom szansę rozwoju kompetencji językowych i możliwości intelektualnych. 
Przyglądałam się dwujęzyczności w szkole już od dłuższego czasu i gdy nareszcie w czerwcu zapadła decyzja, że od września 2017/2018 i w naszej szkole rozpoczynamy realizację projektu klasy dwujęzycznej z językiem angielskim, ucieszyłam się i poczułam powiew nowego wyzwania. W szkole, w której pracuję, klasa dwujęzyczna to oddział, który ma zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego do pięciu w tygodniu oraz dwa przedmioty prowadzone w języku polskim z elementami języka angielskiego – biologię i historię. Uczniowie dwujęzyczni w tym roku przede wszystkim oswajają się z nową rzeczywistością szkolną – podwyższają swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim, biorą udział w warsztatach językowych, mają zajęcia z native speakerem oraz oglądają filmy i przedstawienia teatralne w języku angielskim, a przede wszystkim mają szansę zanurzyć się w ten piękny i barwny świat krajów anglojęzycznych przy pomocy metod polisensorycznych.
Warunkiem dostania się do klasy dwujęzycznej jest przystąpienie do testu sprawdzającego predyspozycje językowe oraz oczywiście osiągnięcie wyniku kwalifikującego ucznia do owej klasy. Zainteresowanie dwujęzycznością przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Wiele osób w odniesieniu do tej klasy używa przymiotnika – prestiżowa. A jak to wygląda codzienna praktyka? 

Klasa dwujęzyczna w praktyce

Po pierwsze
Jak już wspomniałam wcześniej, wielu uczniów i rodziców postrzega klasę dwujęzyczną jako prestiżową, a uczęszczanie do niej jako swoiste wyróżnienie. Niestety, nie wszyscy mierzą siły na zamiary i uczniowi, który nie otrzymał wymaganej liczby punktów, zdarza się obwiniać o taki stan rzeczy… nauczyciela. Niektórym uczniom zwyczajnie brak obiektywizmu w spojrzeniu na swoje predyspozycje czy umiejętności. Zdarza się również i tak, że językowe predyspozycje ucznia widać gołym okiem, ale nie wyraża on woli, aby uczęszczać do klasy dwujęzycznej. Często tę decyzję podejmują za niego rodzice i później to im bardziej zależy, aby ich pociecha skorzystała na tym, że jest w takiej klasie, gdyż uczeń nie znajduje w sobie żadnej motywacji wewnętrznej, która – jak wiemy – jest najlepszym motorem wszelakich działań. Warto wcześniej przypomnieć rodzicom, iż przelewanie ambicji na własne dziecko nie jest dobrym rozwiązaniem, a wręcz przeciwnie – może wywołać ogromną niechęć do języka angielskiego, nie mówiąc już o frustracji, które wywołuje całą gamę nieprzyjemnych reakcji, od gniewu począwszy, na lęku skończywszy.
 

Po drugie
Nie ukrywam – jest ciężko! Pięć godzin języka angielskiego to niezła harówka, ale że wszystko odbywa się w zgodzie z polisensoryką, więc nauczanie przyjazne dla mózgu okazuje się być doskonałym rozwiązaniem.

Po trzecie
Dzięki temu, iż godzin języka angielskiego jest więcej, mamy czas na to, aby poznawać kulturę krajów anglojęzycznych, biorąc udział w rozmaitych warsztatach czy – na przykład – omawiając wydarzenia na dworze królewskim.

Po czwarte
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku w szkołach podstawowych oddziały dwujęzyczne tworzy się od klas VII. Uczniowie tworzą zespół klasowy od pierwszej klasy, a w klasie siódmej mieszają się – z uczniów wszystkich klas szóstych tworzy się zupełnie nowy oddział, a tym samym rozbija się poprzednią grupę, mniej lub bardziej zintegrowaną. Nie wszystkim się to podoba. Zarówno uczniowie, jak i rodzice głośno artykułują swoje obawy – zarówno w kwestii zmiany składu klasowego, jak i zmiany wychowawcy klasy czy nauczyciela angielskiego, jeśli i to ma miejsce. Podczas tegorocznych kwietniowych zebrań na prośbę rodziców wyraziłam swoje zdanie w kwestii mieszania uczniów klas szóstych na potrzeby utworzenia klasy dwujęzycznej, kładąc nacisk na to, iż w życiu dzieciaki będą pracować i ws...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy