Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

20 kwietnia 2020

NR 16 (Kwiecień 2020)

MOVE YOUR GRAMMAR

0 380

Niedawno, 4 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Gramatyki => National Grammar Day! Święto, które zostało ustanowione w 2008 roku, zostało wymyślone przez Marthę Brockenbrough, autorkę książki Things That Make Us [Sic] oraz założycielkę towarzystwa na rzecz dobrej gramatyki. Świętując ten dzień, nauczyciele w USA prześcigają się w organizacji przeróżnych imprez tematycznych, konkursów i zabaw, które nie tylko diagnozują u uczniów znajomość gramatyki, ale przede wszystkim stwarzają możliwości jej szlifowania w nieszablonowy i stymulujący sposób. Pozostając w duchu National Grammar Day, przedstawiam kolejne propozycje ćwiczeń gramatycznych angażujących ruch i dobrą zabawę. 

Jump!


Gramatyka: części mowy 
Uczniowie ćwiczą poznane części mowy, skacząc po figurach geometrycznych wyciętych z kolorowego papieru lub narysowanych kolorową kredą (to mogą być np. same kółka, ale w różnych kolorach). W klasie powinna być widoczna dla wszystkich plansza z tymi figurami i przykładowym zdaniem, które uczniom obrazuje angielskie części mowy – najlepiej wraz z pytaniami, na które one odpowiadają. Dodatkowo skaczący uczeń może otrzymać ściągawkę z figur do ręki. Z uczniami starszymi po „wyskoczeniu” zdania warto przyjrzeć się i zauważyć prawidłowości, takie jak: przymiotnik występuje przed rzeczownikiem, przysłówek określa czasownik itp. W młodszych grupach należy przygotować odpowiednio mniej figur, np. dla rzeczownika, czasownika, przymiotnika i wspólny dla pozostałych. 
 

POLECAMY


 Stavenger’s Dictionary Hunt


Gramatyka: każde zagadnienie, które można weryfikować, korzystając ze słownika. 

Nauczyciel przygotowuje serię zadań gramatycznych, które będą wykorzystywane w wyścigu drużyn z użyciem słownika. Zadania (np. po 10) są wywieszone na tablicy (oddzielnie dla każdej drużyny) na paskach gotowych do oderwania. Z każdej drużyny do kolejnego zadania podbiega jedna osoba pod warunkiem zakończenia zadania poprzedniego i zaakceptowania go przez nauczyciela, np.:

 1. Find an adjective starting with S and finishing with D. (e.g. splendid) and give its superlative form (the most splendid).
 2. Find a collocation with TAKE (e.g. take a break) and use it in 3 different sentences adapting 3 different grammar tenses.
 3. Find a past form of an irregular verb starting with W and finishing with T (e.g. went)
 4. Find an uncountable noun starting with C and finishing with E (coffee).
 5. Find a 5-letter verb which has an identical form as a noun (e.g. water), etc.
   

Sad Sammy


Gramatyka: zmiana czasów z teraźniejszych na przeszłe, do zaadoptowania na każdy poziom

Nauczyciel prosi uczniów o narysowanie na tablicy smutnego chłopca/smutnej dziewczynki oraz o wybranie dla niego/niej imienia. W dalszej części prosi o podanie powodów, z jakich ich bohater może być smutny (np. Sad Sammy is sad because he’s got a headache, he’s bullied, his girlfriend broke up with him, etc). Gdy już pomysły zostaną wyczerpane (wszystko zapisywane jest na tablicy, korygowane na bieżąco), nauczyciel zmazuje wymienione propozycje i prosi o dokonanie zmian w portrecie dziecka ze smutnego na szczęśliwe. Wszyscy przenoszą się teraz w czasie (time travel) i uczniowie mają za zadanie podać powody, dlaczego Sad Sammy był smutny rok temu – przypominając sobie własne pomysły (np. Sad Sammy was sad 1 year ago because he had a headache, he was bullied, his girlfriend had broken up with him, etc). Warto pokusić się o włączenie dramy – powody smutku bohatera będą przedstawiane np. w kalamburach. 


 What if…? 


Gramatyka: tryby warunkowe 

Uczniowie zapisują na dwóch paskach papieru swoje pytanie i adekwatną odpowiedź w ćwiczonym trybie warunkowym (z użyciem raczej imion/nazw, nie zaimków), np. 

Uczeń A: What would happen if Mr Trump flew to Mars? Marsians wouldn’t be happy. 

Uczeń B: What would happen if our headmaster fell in love with our English teacher? Our headmaster would kiss our English teacher. 

Nauczyciel służy pomocą przy konstrukcji zdań (jeśli zachodzi taka potrzeba), a następnie zbiera od uczniów paski z pytaniami i paski z odpowiedziami, układając je na oddzielne stosiki. W dalszej kolejności uczniowie (najlepiej siedząc w kole) losują po jednej kartce z pytań i odpowiedzi i czytają na głos wersje wypowiedzi, które powstały, a często wychodzą historie śmieszne i nielogiczne, np.: 
What would happen if Mr Trump flew to Mars? Our headmaster would kiss our English teacher.


 Flyswatter 


Gramatyka: zagadnienia, które można podzielić na grupy, np.: czasowniki nieregularne, stopniowanie przymiotników, części mowy.

Ćwicząc np. czasowniki nieregularne, dzielimy tablicę na cztery części: Irregular 1 / Irrgular 2 / Irregular 3 / Regular. Uczniowie stoją przed tablicą (w odległości około jednego metra) w dwóch szeregach. Pierwsze osoby z każdej drużyny trzymają w ręku packę na muchy. Nauczyciel wywołuje czasowniki w różnych formach, a uczniowie – kto pierwszy ten lepszy, muszą „pacnąć” właściwe pole. 


 Snap


Gramatyka: question tags

Nauczyciel przygotowuje zestawy (optymalnie 72) kart na trójki uczniów: karty ze zdaniami w różnych czasach oraz karty z question tags. Wśród grających jest dwóch rozgrywających i jeden sekretarz, który zapisuje powstałe zdania. Grający otrzymują równą liczbę kart i są one zwrócone tekstem do dołu. W trakcie gry każdy z nich po kolei odwraca górną kartę ze swojego stosu, odkrywając widoczne na niej zdanie, i wykłada ją na stół. Kiedy odwrócona karta pasuje tekstem do karty wyłożonej wcześniej (tag pasuje do zdania), gracz, który wykrzyknie jako pierwszy słowo „Snap!”, wygrywa wszystkie wyłożone karty i umieszcza je w swojej puli kart. Gra trwa do momentu, gdy jeden z graczy zbierze wszystkie karty. Nauczyciel monituje zabawę. 


 Live sentences


Gramatyka: szyk i logika zdania


Nauczyciel wybiera krótki tekst, z którego na osobnych kartkach zapisuje wszystkie słowa. Uczniowie otrzymują po jednej karcie lub po dwie (w zależności od liczebności grupy). Jedną kartkę przywieszają na siebie z przodu, a jeśli mają drugą – na swoich plecach, pamiętając, jakie są na nich słowa. Dla ekscytacji można konkurować w tej zabawie w grupach (wówczas należy przygotować słowa z dwóch różnych tekstów). W określonym czasie uczniowie mają za zadanie ustawiać się w sensowne zdania o dowolnej liczbie słów („słowa” niewykorzystane stoją wówczas z boku). Po zatwierdzeniu przez nauczyciela (lub przez grupę konkurującą) ustawiają się w nowej kombinacji. 

Np. I / went / to / the / park / today / and / there / were / three / dogs / which / were / very / small / but / annoying / because / they / were / running / around / all / the / time / barking / loudly. 

 Guessing game


Gramatyka: analiza gramatyczno-leksykalna słów

Uczniowie podzieleni na dwie konkurujące ze sobą drużyny przygotowują kilka kart z zagadkami, które będą zadawać drużynie przeciwnej z wy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy