Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

20 kwietnia 2020

NR 16 (Kwiecień 2020)

MOVE YOUR GRAMMAR

0 556

Niedawno, 4 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Gramatyki => National Grammar Day! Święto, które zostało ustanowione w 2008 roku, zostało wymyślone przez Marthę Brockenbrough, autorkę książki Things That Make Us [Sic] oraz założycielkę towarzystwa na rzecz dobrej gramatyki. Świętując ten dzień, nauczyciele w USA prześcigają się w organizacji przeróżnych imprez tematycznych, konkursów i zabaw, które nie tylko diagnozują u uczniów znajomość gramatyki, ale przede wszystkim stwarzają możliwości jej szlifowania w nieszablonowy i stymulujący sposób. Pozostając w duchu National Grammar Day, przedstawiam kolejne propozycje ćwiczeń gramatycznych angażujących ruch i dobrą zabawę. 

Jump!


Gramatyka: części mowy 
Uczniowie ćwiczą poznane części mowy, skacząc po figurach geometrycznych wyciętych z kolorowego papieru lub narysowanych kolorową kredą (to mogą być np. same kółka, ale w różnych kolorach). W klasie powinna być widoczna dla wszystkich plansza z tymi figurami i przykładowym zdaniem, które uczniom obrazuje angielskie części mowy – najlepiej wraz z pytaniami, na które one odpowiadają. Dodatkowo skaczący uczeń może otrzymać ściągawkę z figur do ręki. Z uczniami starszymi po „wyskoczeniu” zdania warto przyjrzeć się i zauważyć prawidłowości, takie jak: przymiotnik występuje przed rzeczownikiem, przysłówek określa czasownik itp. W młodszych grupach należy przygotować odpowiednio mniej figur, np. dla rzeczownika, czasownika, przymiotnika i wspólny dla pozostałych. 
 

POLECAMY


 Stavenger’s Dictionary Hunt


Gramatyka: każde zagadnienie, które można weryfikować, korzystając ze słownika. 

Nauczyciel przygotowuje serię zadań gramatycznych, które będą wykorzystywane w wyścigu drużyn z użyciem słownika. Zadania (np. po 10) są wywieszone na tablicy (oddzielnie dla każdej drużyny) na paskach gotowych do oderwania. Z każdej drużyny do kolejnego zadania podbiega jedna osoba pod warunkiem zakończenia zadania poprzedniego i zaakceptowania go przez nauczyciela, np.:

 1. Find an adjective starting with S and finishing with D. (e.g. splendid) and give its superlative form (the most splendid).
 2. Find a collocation with TAKE (e.g. take a break) and use it in 3 different sentences adapting 3 different grammar tenses.
 3. Find a past form of an irregular verb starting with W and finishing with T (e.g. went)
 4. Find an uncountable noun starting with C and finishing with E (coffee).
 5. Find a 5-letter verb which has an identical form as a noun (e.g. water), etc.
   

Sad Sammy


Gramatyka: zmiana czasów z teraźniejszych na przeszłe, do zaadoptowania na każdy poziom

Nauczyciel prosi uczniów o narysowanie na tablicy smutnego chłopca/smutnej dziewczynki oraz o wybranie dla niego/niej imienia. W dalszej części prosi o podanie powodów, z jakich ich bohater może być smutny (np. Sad Sammy is sad because he’s got a headache, he’s bullied, his girlfriend broke up with him, etc). Gdy już pomysły zostaną wyczerpane (wszystko zapisywane jest na tablicy, korygowane na bieżąco), nauczyciel zmazuje wymienione propozycje i prosi o dokonanie zmian w portrecie dziecka ze smutnego na szczęśliwe. Wszyscy przenoszą się teraz w czasie (time travel) i uczniowie mają za zadanie podać powody, dlaczego Sad Sammy był smutny rok temu – przypominając sobie własne pomysły (np. Sad Sammy was sad 1 year ago because he had a headache, he was bullied, his girlfriend had broken up with him, etc). Warto pokusić się o włączenie dramy – powody smutku bohatera będą przedstawiane np. w kalamburach. 


 What if…? 


Gramatyka: tryby warunkowe 

Uczniowie zapisują na dwóch paskach papieru swoje pytanie i adekwatną odpowiedź w ćwiczonym trybie warunkowym (z użyciem raczej imion/nazw, nie zaimków), np. 

Uczeń A: What would happen if Mr Trump flew to Mars? Marsians wouldn’t be happy. 

Uczeń B: What would happen if our headmaster fell in love with our English teacher? Our headmaster would kiss our English teacher. 

Nauczyciel służy pomocą przy konstrukcji zdań (jeśli zachodzi taka potrzeba), a następnie zbiera od uczniów paski z pytaniami i paski z odpowiedziami, układając je na oddzielne stosiki. W dalszej kolejności uczniowie (najlepiej siedząc w kole) losują po jednej kartce z pytań i odpowiedzi i czytają na głos wersje wypowiedzi, które powstały, a często wychodzą historie śmieszne i nielogiczne, np.: 
What would happen if Mr Trump flew to Mars? Our headmaster would kiss...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy