Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

19 lutego 2020

NR 15 (Luty 2020)

Move your grammar. Cz. 1

0 412

Gramatyka jest zwyczajnie nudna, a jednak potrzebna, jeśli dba się o poprawność i adekwatność wypowiedzi. Ucząc się języka od dziecka, adaptujemy struktury gramatyczne niejako bezboleśnie, bo z życia (aquisition). Natomiast ucząc się języka obcego w szkole (learning), już nie ma naturalnej adaptacji, gdyż warunki, środowisko i metody są sztuczne, w ich ramach odbywa się mniej lub bardziej skuteczne… wkuwanie. 

Oczywistą wygodą dla nauczycieli języków obcych jest podanie formuły i przećwiczenie jej na dostępnych w podręczniku ćwiczeniach. Niewygodą natomiast jest wyjście poza ten schemat, bo gramatyki można się nauczyć w tych sztucznych warunkach niekoniecznie w nudny i monotonny sposób. Jakakolwiek zmiana w kierunku uatrakcyjnienia gramatyki z pewnością przyniesie wymierne dla obu stron korzyści. 

Wydana po raz pierwszy w 1984 roku książka pt. Grammar Games autorstwa wybitnego nauczyciela i metodyka Mario Rinvolucri, była moją pierwszą pozycją, z której czerpałam garściami dla uatrakcyjnienia własnych lekcji. Co więcej, miałam przyjemność poznać osobiście autora tej i wielu innych fantastycznych publikacji podczas szkolenia metodycznego w Canterbury. Gry i ćwiczenia proponowane przez tego metodyka mogą zostać wykorzystane do nauki jakiegokolwiek gramatycznego zagadnienia, które istnieje w języku angielskim. Są łatwe do zaadaptowania, a co najważniejsze – wymagają ruchu, więc angażują ucznia w pełni, a wiadomo, że ruch sprzyja zapamiętywaniu. 

Poniżej przedstawiam pierwsze 9 propozycji gier i ćwiczeń dla wybranych zagadnień gramatycznych. 

POLECAMY

1. Universal grammar auction 

Gramatyka: wszystkie czasy i struktury    

Pomoce: karty ze zdaniami do licytacji + dla atrakcji młotek aukcyjny

Nauczyciel przygotowuje zdania w oparciu o ćwiczone struktury (10–20 zdań). Uczniowie w parach lub małych grupach analizują, czy są to poprawne czy niepoprawne zdania, a następnie stawiają na nie wybrane przez siebie kwoty z puli $ 1000 (lub innej). Każde zdanie musi zostać obstawione jakąś kwotą, a różnica między największą, a najmniejszą nie może być nieproporcjonalnie duża. Nauczyciel odczytuje zdania, pytając się każdej grupy po kolei, czy według nich jest ono poprawne czy niepoprawne. Do licytacji przechodzą te grupy, które podały prawidłową odpowiedź. Grupy po kolei podają swoje kwoty – wygrywa ta, która podała największą. Przy okazji uczniowie analizują zdania, dlaczego są poprawne lub nie są. 
 


2. Present Continuous Lies

Gramatyka: Czas Present Continuous

Uczniowie stoją w kole, uczeń A przedstawia jakąś czynność. Stojący po jego lewej stronie uczeń B pyta się: What are you doing?. Uczeń A wymyśla jakieś kłamstwo, np. udając, że prasuje, mówi: I’m swimming. Wówczas uczeń B przedstawia tę czynność, którą usłyszał (czyli pływa). Następnie uczeń C zadaje pytanie: What are you doing?, a uczeń B podaje nieprawdziwą informację, np. I’m playing football. Kolejne pytanie: What are you doing pada od ucznia D itd. Ruch w zabawie odbywa się zgodnie z kierunkiem ruchu zegara. 

Pracując ze słabszą grupą, dla ułatwienia można na tablicy przygotować do wyboru zestaw czasowników. 

3. Physicalisation of IRREGULAR VERBS 

Gramatyka: czasowniki nieregularne

W tej zabawie można przygotować karty do losowania z czasownikami w trzech formach, ale ekologicznie można przeprowadzić tę zabawę po prostu ze słuchu. 

Gdy uczniowie usłyszą pierwszą formę czasownika – stoją wyprostowani z rękami uniesionymi do góry. Gdy usłyszą drugą formę – schylają się w dół, dotykając rękami ziemi, a gdy usłyszą trzecią – kucają. Dla cut trzeba będzie wykonać wszystkie kombinacje, dla got – kombinację drugą i trzecią, a dla write już tylko pierwszą. 

Zabawę tę można wykorzystać jako typowe zadanie drużynowe, a może ono z powodzeniem służyć jako rozgrzewka przed lekcją lub jako jej przerywnik. 

4. Present Perfect vs Past Simple Tenses

Gramatyka: Czas Present Perfect i Past Simple

Uczniowie siedzą w kole. Jedno krzesło jest puste. Osoba po lewej stronie od pustego krzesła mówi: If anyone has been to England, come and sit next to me. Osobie, której udało się jako pierwszej usiąść na krześle, zadaje pytanie w czasie Past Simple: When did you go?

5. Prepositions

Gramatyka: przyimki miejsca: next to, between, on the left, on the right, opposite to.

Uczniowie siedzą w kole, rzucając (turlając) piłką. Przy każdym rzucie wypowiadany jest adres, np.:

From Tomek to a person between Jola and Ola. 
From Nadia to a person on the left of Zbyszek. 
From Zbyszek to a person opposite of Jasiu, etc. 

6. Text shortening 

Gramatyka: struktura zdania i części mowy, słowotwórstwo.

Na tablicy nauczyciel zapisuje długie zdanie. Zadaniem uczniów (praca w parach lub grupach) jest usuwać od 1 do 3 słów po sąsiedzku (czasami można zrobić wyjątek, nie po sąsiedzku) – tak, by pozostała część tekstu gramatycznie i leksykalnie nadal była poprawna. Przedstawiciel grupy odczytuje zdanie po dokonanej zmianie, a nauczyciel nie wyraża swojej opinii, pozwalając najpierw pozostałym uczniom na uwagi i spostrzeżenia. Poszczególne wyrazy mogą wisieć na sznurze zaczepione klamerkami. Warto na ten cel mieć na podorędziu zmazywalne kartki wielorazowego użytku oraz przecinki, które mogą zmieniać miejsca. 

Przykładowy tekst:

There are people in this group who think that learning grammar is boring but if we move and play a lot, boring things are not boring any longer and everybody has fun.

 • There are people in this group who think that learning grammar is boring but if we move and play a lot, boring things are not boring any longer and everybody has fun.
   
 • People in this group think that learning grammar is boring but if we move and play a lot, boring things are not boring any longer and everybody has fun.
   
 • People think that learning grammar is boring but if we move and play a lot, boring ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy