Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

11 czerwca 2019

NR 11 (Czerwiec 2019)

Nauczanie kooperacyjne nauczaniem przyszłości?

201

W kraju trwa gorąca debata nad stanem polskiego szkolnictwa. Debata mniej lub bardziej merytoryczna, ale już sam jej fakt świadczy o tym, że coraz więcej osób zauważa, jak głębokich zmian wymaga polska oświata. Zmian nie tylko związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, ale przede wszystkim dotyczących wymagań edukacyjnych stawianych uczniom, które nijak znajdują odzwierciedlenie w otaczającej ich rzeczywistości i nijak się mają do wymagań rynku pracy. Jak my, nauczyciele, w codziennej pracy możemy chociaż trochę to zmienić?

System gloryfikuje jednostkę, jednocześnie podkreślając ważkość współpracy. Liczy się to, jak uczeń wy­­pada na tle innych uczniów (na przykład we wszelkiego rodzaju testach i egzaminach) oraz które miejsce w rankingu szkół zajmuje konkretna szkoła. Ani słowa na temat kompetencji kluczowych i zwykłego przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie tudzież funkcjonowania w miejscu pracy. Wszystko sprowadza się do teorii, inspektorzy kuratoriów oświaty odwiedzają szkoły i przyglądają się, w jaki sposób kompetencje kluczowe są rozwijane podczas lekcji, nauczyciele produkują stosy papierów. I na tym się kończy. Efekt jest taki, że rzeczywistość szkolna w postaci oceniania i testowania wszystkiego nadal triumfuje okraszona naciskiem na rywalizację i produkowanie rankingów, a co za tym idzie – w kwestii zaszczepiania współpracy i kształtowania jej umiejętności nadal, poza mówieniem o jej niezbędności, nie robimy nic albo prawie nic.    

Nauczaniem kooperacyjnym zainteresowałam się już kilka lat temu w kontekście eksperymentu Muzafera Sharifa, tureckiego uczonego i jego współpracowników. Przedmiotem badań był konflikt międzygrupowy na obozie letnim dla chłopców. Mówiąc w wielkim skrócie, badacze próbowali znaleźć remedium na wzajemną wrogość pomiędzy grupami uczestników obozu. Poczynając od nasilania kontaktów między chłopcami w myśl zasady, że im częściej widzisz „wroga”, tym szybciej się z nim oswajasz, a kończąc na aranżowaniu takich sytuacji społecznych, które wykorzystywały współpracę jako swoistą korzyść dla obydwu grup. Realizacja wspólnych działań okazała się strzałem w dziesiątkę!

W podobnym tonie pobrzmiewa program klasy-układanki autorstwa Elliota Aronsona i jego współpracowników, który zakłada takie zaaranżowanie procesu nauczania, które angażuje uczniów do wspólnego zgłębiania materiału, z którego są później testowani. Uczniowie pracują w małych grupach-układankach. Każdy uczeń w danej grupie jest odrębnym puzzlem i sam opracowuje dane zagadnienia, dzieląc się swoją pracą z pozostałymi uczniami-puzzlami. Uczniowie, chcąc zaliczyć test z pozytywnym wynikiem, pomagają sobie wzajemnie, dzieląc się owocami swojej pracy.

Nadrzędnym celem nauczania kooperacyjnego jest stworzenie rzeczywistości szkolnej, która będzie opierać swoje działania na współpracy, a nie na rywalizacji i w której uczniowie postrzegają siebie nawzajem jako sprzymierzeńców, a nie rywali. Ta retoryka nie używa sformułowań „Jestem lepszy niż Ty”, ale jasno artykułuje „Mamy wspólny cel, więc działamy!”. Wspólny sukces, na który wszyscy pracowali, zbliża a nie oddala, łączy a nie dzieli. Proste, prawda? 

Ale jak to zrobić, skoro nasza szkolna codzienność nie stwarza warunków do kooperacji? Otóż:

  • podkreślaj, że jesteśmy w szkole po to, aby poznawać świat i wzbogacać swoją wiedzę o nim;
  • unikaj tyrad związanych z ocenami, świadectwami z czerwonym paskiem i porzuć gloryfikowanie uczniów, którym proces nauczania i zdobywanie umiejętności sprawia mniej trudności niż innym;
  • daj sobie i innym prawo do popełniania błędów;
  • proponuj zadania adekwatne do wieku i umiejętności dzieci, które umożliwią im współpracę. W trakcie zadania obserwuj uczniów i monitoruj podział pracy. Kto chce dominować? Kto się poddaje koleżance? Kto czeka, aż druga osoba zrobi wszystko sama? Kto obserwuje inne pary? 

To cenne obserwacje, które możesz wykorzystać w dalszej pracy oraz przekazać rodzicom/opiekunom prawnym. Przykładowo:

  • Podziel młodszych uczniów na pary, np. dobierając ucznia z pierwszym numerem z listy z uczniem z numerem ostatnim. Rozmawiacie o zwierzętach? Rozdaj pocięte obrazki ze zwierzętami i poproś uczniów, aby razem z koleżanką/kolegą ułożyli układanki i przykleili je na kartonie. Zróbcie wystawę.
  • Podziel starszych uczniów na pary według pomysłu podanego powyżej. Rozdaj zapowiedziane wcześniej sprawdziany i zachęć do rozwiązania zadań w parze – w myśl zasady: co dwie głowy, to nie jedna. 
  • Podziel młodszych uczniów na kilkuosobowe grupy. Jesteście w temacie ubrań? Poproś, aby przynieśli na kolejną lekcję po trzy sztuki odzieży. Daj im czas, aby usiedli w swojej grupce i ustalili, kto przynosi jaką część garderoby (chodzi o to, żeby elementy odzieży się nie powtarzały). Na kolejnych zajęciach poproś uczniów, aby w grupkach powtórzyli słownictwo dotyczące ubrań, inspirując się przyniesioną garderobą, a następnie wybrali spośród siebie jedną osobę, którą ubiorą i zaprezentują w pełnym rynsztunku. Pamiętaj, aby podział na grupy dokonywać według określonego klucza, na przykład prosząc uczniów o odliczenie do trzech, co pozwoli połączyć jedynki w jedną grupę, dwójki w drugą i trójki w trzecią. Uczn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy