Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

11 czerwca 2019

NR 11 (Czerwiec 2019)

Nie taki feedback straszny, jak go malują, czyli o skutecznym podsumowaniu roku szkolnego

0 752

Koniec roku szkolnego jest nieuchronnie związany z podsumowaniem podjętych przez nas działań, przeanalizowaniem, co się w danej klasie czy grupie udało, które ćwiczenie było najbardziej efektywne w kontekście zapamiętywania, a z którego na jakiś czas warto zrezygnować. Autoewaluacja powinna być stałą częścią pracy nauczyciela. Koniec roku przynosi ten szczególny czas, kiedy chcemy domknąć dany okres pracy, zastanowić się nad naszymi osiągnięciami oraz zaplanować dalsze działania. Choć wielu nauczycieli boi się pytania uczniów o ich opinię na temat naszych lekcji, uważam, że naprawdę nie ma czego się bać. Jeśli nasi uczniowie widzą naszą pracę, zaangażowanie i chęć rozwoju, na pewno z powagą podejdą do naszej prośby o informację zwrotną.

Co daje nauczycielowi pytanie uczniów o informację zwrotną na temat lekcji? Przede wszystkim:

POLECAMY

 • poznanie potrzeb uczniów dotyczących nauki ich przedmiotu,
 • rozwijanie swoich umiejętności pedagogicznych i metodycznych,
 • weryfikowanie stosowanych metod i technik pracy,
 • szukanie nowych pomysłów na zajęcia, co nie pozwala im stać w miejscu,
 • rozwój osobisty,
 • motywację do dalszego kształcenia.

Jak widzimy, pytanie uczniów o opinię przynosi wiele korzyści, dlatego warto chociaż raz w roku dać uczniom możliwość wyrażenia swojego zdania na temat naszych lekcji. Oto trzy pomysły, jak poprosić uczniów o informację zwrotną:

 • Przygotuj ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej, poproś uczniów o indywidualne uzupełnienie ankiety. Pytania powinny dotyczyć atmosfery na lekcji, najciekawszych ćwiczeń, zagadnień, które sprawiły im trudności i które chcieliby dopracować. W wersji elektronicznej możesz wykorzystać formularze Google, które automatycznie zliczą odpowiedzi, narzędzia typu Quizizz, Kahoot czy Answer Garden. Plusem takich ankiet jest możliwość przemyślenia pytań, aby przynosiły nam jak najwięcej korzyści. Umożliwiając uczniom uzupełnienie kwestionariuszy w domu, dajemy im możliwość do bardziej wnikliwego zastanowienia się nad ich podejściem do nauki naszego przedmiotu.
 • Poproś uczniów o podzielenie kartki na cztery części, w każdej części wpisują odpowiednio „+”, „–”, „+/–”, „?” W części „+” wpisują te rzeczy, które im się podobały podczas zajęć, w części „–” to, co im w jakiś sposób nie pasuje i co proponowali, by zmienić, w części ”+/– ” to, w stosunku do czego mają wątpliwości i chcieliby wyjaśnić albo popracować więcej w kolejnym roku, w części „?” zadają pytania, które mają do nauczyciela lub podają inne komentarze nieuwzględnione w pozostałych kategoriach. Plusem tej ankiety jest fakt, że nie trzeba jej wcześniej przygotowywać i może być stosowana także jako podsumowanie pojedynczej lekcji, nie tylko na koniec roku czy semestru.
 • Poproś uczniów o napisanie do Ciebie listu, może być to ciekawe doświadczenie, szczególnie w klasach kończących szkołę. Przykładowe polecenie można zbudować na bazie poleceń maturalnych, gimnazjalnych czy też wypracowania z egzaminu ósmoklasisty. 

Przykładowe polecenie:
Napisz list do swojej nauczycielki/nauczyciela języka angielskiego, w którym:

 • opowiesz o tym, dlaczego (nie)lubiłeś/(-aś) uczestniczyć w lekcjach angielskiego,
 • opowiesz o najciekawszej lekcji angielskiego, w któr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy