Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

8 kwietnia 2022

NR 28 (Kwiecień 2022)

Planting the seeds of knowledge
Dwa pomysły na wiosenne lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem świąt nietypowych oraz homografów

0 241

Spring is all around us as and so the feeling grows!

Nareszcie nadeszła! Wiosna! Długie jasne dni, lżejsze ubrania, kwiaty na rabatkach i bazarkach, świat we wszystkich kolorach tęczy po wiosennych opadach. Niektórzy uczniowie czują więcej energii i zapału do nauki. Inni zaś wręcz przeciwnie. Skoro tylko słońce błysnęło za oknem, woleliby wałęsać się po zielonych łąkach zamiast siedzieć w klasie. Ale czy z nami, dorosłymi, nie jest podobnie?
 

Wiosna to doskonały czas, aby siać ziarna wiedzy. Spróbujmy go wykorzystać, przedstawiając uczniom ciekawostki kulturoznawcze i językowe. Na czasie, na temat. Oto dwa pomysły na wiosenne lekcje.

POLECAMY


Topic: Spring is in the air – vocabulary extension


Zajęcia dla uczniów na poziomie B1 zaawansowania językowego: lekcja rozwijająca kompetencje leksykalne i świadomość językową ucznia. 

Na samym początku zajęć warto zwrócić uwagę uczniów na homofoniczność interesującego nas angielskiego słowa. W ten sposób jego podstawowe znaczenie – wiosna – jakie uczniowie poznają już na początku swojej językowej edukacji, rozszerza się, również zmienia funkcję w zdaniu. Internetowy słownik Cambridge, który podaje skalę CEFR przy definicjach słów, określa pierwsze, podstawowe znaczenie rzeczownika wiosna poziomem A2, zaś kolejne źródło C1. Słowo spring technicznie należy do podgrupy homografów, czyli wyrazów o różnym znaczeniu, lecz o takim samym zapisie ortograficznym i brzmieniu. Popularnym polskim przykładem tej kategorii słów jest zamek (1. budowla o charakterze obronnym; 2. mechanizm zamykający drzwi, szuflady; 3. zapięcie garderoby). 

Pokazując uczniom różne znaczenia samego słowa spring, pozwólmy im na twórczą wizualizację znaczeń. W ten sposób również zrobi się kolorowo i wiosennie w zeszytach.


Spring /sprɪŋ/ noun


1.    the season of the year between winter and summer, lasting from March to June north of the equator, and from September to December south of the equator, when the weather becomes warmer, leaves and plants start to grow again and flowers appear 
2.    a piece of curved or bent me­­tal that can be pressed into a smaller space but then returns to its usual shape 
3.    a place where water na­­turally flows out from the ground 

Spring /sprɪŋ/ verb sprang or US also sprung | sprung 

   
1.    to move quickly and suddenly towards a particular place 
2.    to appear suddenly 

Dalsze budowanie znaczenia znanego słowa „spring” to garść idiomów.


Spring idioms

 • A spring in your step – if you walk with or have a spring in your step, you walk energetically in a way that shows you are feeling happy and confident.
 • Full of the joys of spring – used for saying that someone is looking very happy.
 • Spring chicken – somebody who is young, youthful and full of energy just like the season implies. On the other hand, saying someone is no spring chicken emphasizes that they are not young anymore and their abilities may show this. 
 • Spring fever – a feeling of excitement because the weather suddenly becomes warmer in spring.
 • Spring-cleaning – the act of cleaning all of a place, especially your house, very well, including parts you do not often clean.
 • To spring for something – to pay for or buy something.
 • To spring into action – to suddenly become active, start moving or start working.
 • To spring out of something – to jump out of something or jump out at someone.
 • To spring to life – to suddenly become very active or busy.
 • To spring to mind – to appear suddenly in your thoughts.

Uczniowie zapisują w zeszycie dziesięć wyrażeń idiomatycznych ze słowem spring. Następnie wykonują ćwiczenie na przygotowanej karcie pracy.

Polecenie: Uzupełnij zdania właściwym idiomem. Pamiętaj o poprawnej formie czasownika.

1.    Don’t look for your wallet. I’ll ________ ________dinner.
2.    I don’t know how old Bill is, but I wonder if he should run a marathon? Obviously, he is no ________ ________.
3.     The house is filthy! We need to do some________ - ________.
4.    What ________ ________ ________ when you hear his name?
5.    How come you are so ________ _______ _____ _____ _____ _____ at 6 am on a Monday morning!
6.    The crowd ________ ________ ________ after the first goal was scored.
7.    There’s been a definite________ ________ ________ ________ ever since he met Joanna. I have never seen him so happy before!
8.    A grasshopper ________ ________ at me when I was watering the plants.
9.    The lifeguard ________ ________ ________ when he noticed the child drowning.
10.    The children all have ________ ________. They’ve been naughty all day.

Answer key:

1.    Don't look for your wallet I’ll spring for dinner.
2.    I don’t know how old Bill is, but I wonder if he should run a marathon? Obviously, he is no spring chicken.
3.    The house is filthy! We need to do some spring-cleaning.
4.    What springs to mind when you hear his name?
5.    How come you are so full of the joys of spring at 6 am on a Monday morning!
6.    The crowd sprang to life after the first goal was scored.
7.    There’s been a definite spring in his step ever since he met Joanna. I have never seen him so happy before!
8.    A grasshopper sprang out at me when I was watering the p...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy