Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

12 sierpnia 2022

NR 30 (Sierpień 2022)

Sposoby na mądre powtarzanie – nie tylko na początku nowego roku szkolnego

0 75

Skuteczna nauka języka obcego nie może opierać się jedynie na poznawaniu nowego materiału gramatycznego czy leksykalnego. Wykorzystywanie tego, co uczniowie już potrafią, jest równie istotne w nabywaniu języka, jak przedstawianie im nowych zagadnień. Należy więc pamiętać, że jednym z kluczowych elementów w nauce języka obcego jest powtórka materiału, który uczniowie już opanowali.

Powtarzanie, bez dwóch zdań, jest podstawą uczenia (się). Zadaniem nauczyciela jest m.in. wydobywanie wiedzy z pamięci ucznia. I właśnie tym należy się zająć na początku roku szkolnego, kiedy uczniowie wracają po dwóch miesiącach do szkoły. Niektórzy z nich prawdopodobnie nie mieli kontaktu z językiem angielskim: nie uczyli się go, nie powtarzali wiadomości, nie używali języka w praktyce. Dlatego co roku we wrześniu rozpoczynamy „powtórkową batalię”, by ponownie wdrożyć uczniów w naukę języka angielskiego oraz zmusić ich do sięgnięcia głęboko w pamięć po to, co jest im znane. Koncentrujemy się na wiedzy już zdobytej, prawdopodobnie zapomnianej.

POLECAMY

Powtarzanie słownictwa

Systematyzowanie wiedzy uczniów powinno się odbywać właśnie przez zmuszanie ich do sięgania głęboko w pamięć, dlatego zachęcam do wybierania ćwiczeń, w których uczniowie będą aktywnymi twórcami procesu nauczania. Dajmy im szansę na rozwijanie skrzydeł po wakacjach, nie ograniczajmy ich. Zapewnijmy im solidną bazę do powtarzania materiału, ale samo powtarzanie niech wychodzi z ich głów.

W artykule skupię się na powtarzaniu słownictwa. Ćwiczenia, które przedstawiam, są idealnym punktem wyjścia do kolejnych ćwiczeń, nawet tych gramatycznych. Każde z proponowanych ćwiczeń wyciąga od uczniów wiedzę, zmusza do aktywności, wyzwala kreatywność, wpływa pozytywnie na podejście do nauki języka, a także uczy współpracy w grupie, co jest ważnym elementem integracji na początku roku szkolnego (i nie tylko). Myślę również, że ćwiczenia te w pewnym stopniu wpływają na budowanie pewności siebie – przez to, że uczeń na każdym poziomie zaawansowania językowego jest w stanie tworzyć materiał, a następnie z nim pracować. Dodatkowo postawiłam na uniwersalność – ćwiczenia te można wykorzystywać nie tylko na początku roku szkolnego, lecz również w trakcie jego trwania. Zaczynamy!

Prostokąty i kwadraty

Myślę, że wielu nauczycieli zna to ćwiczenie i nawet je przeprowadzało w swoich klasach. Jest ono bardzo uniwersalne, co znaczy, że bez problemu wykorzystamy je przy powtarzaniu i (lub) utrwalaniu zagadnień leksykalnych. Jest proste w wykonaniu, co oznacza, że nawet uczniowie są w stanie je przygotować. Doceniam je za to, że aktywizuje każdego ucznia – bez względu na jego poziom zaawansowania językowego. Oprócz tego jest ćwiczeniem idealnym na wyciszenie uczniów, ponieważ skupiają się oni na jego wykonaniu (sprawdzone w praktyce – polecam).

Czego potrzebujemy?

Zestawu słownictwa, które chcemy powtórzyć z uczniami. Na początku roku szkolnego warto sięgnąć po słownictwo z pierwszych lekcji z podręczników, z których korzystamy. Możemy również spisać słownictwo na kartce i przekazać np. kserokopie uczniom. Oprócz tego przydadzą się jeszcze czyste kartki i coś do pisania.

Jak pracować?

 1. Na tablicy rysujemy kształt jakiegoś wyrazu, np. dla newspaper. Pytamy uczniów, czy wiedzą, jakie słowo mogło ukryć się pod danym kształtem. Bez względu na odpowiedź uczniów obok kształtu rysujemy gazetę. Aby wytłumaczyć, dlaczego w tym kształcie ukryło się słowo newspaper, zapisujemy w nim ten wyraz.

 2. Następnie łączymy uczniów w pary i prosimy wszystkich, by otworzyli podręczniki na odpowiedniej stronie lub rozdajemy im spisane przez nas słownictwo, które chcemy powtórzyć. Każdy z uczniów wybiera słownictwo, np. dziesięć wyrazów, i na kartce rysuje ich kształty, a obok podaje jakąś wskazówkę – może być to np. wcześniej wspomniany rysunek lub krótka definicja, a nawet trzy słowa opisujące wybrane słowo lub kojarzące się z nim. Jeśli więc uczeń wybrał słowo handbag, to może zaprezentować je w następujący sposób:
  1. a small bag used by women
  2. personal things, purse, woman
 3. Kiedy uczniowie skończą ten etap, dzielimy klasę na trzyosobowe gru­­­py. Uczniowie w swoich ­grupach wymieniają się stworzonymi przez siebie zadaniami i próbują je rozwiązać. Kiedy skończą uzupełniać kształty, kartki wędrują do kolejnej osoby z grupy (nie do autora), która sprawdza, czy poprzednik wpisał dobre słowa, czy nie popełnił błędów, a dodatkowo sama zapoznaje się z zadaniami. Kiedy druga osoba skończy, kartki wracają do swoich autorów, którzy już ostatecznie sprawdzają poprawność odpowiedzi swoich kolegów i koleżanek.
 4. Na zakończenie prosimy ochotników, by przedstawili słownictwo, które wybrali: na tablicy rysują np. dwa, trzy wybrane słowa oraz podpowiedzi do nich, a klasa próbuje odgadnąć, o jakie słowa chodzi. Uczniowie, którzy pracowali w grupie z ochotnikami, nie podpowiadają pozostałym. 

Fiszkowe szaleństwo

Fiszki to pomoc naukowa stosowana do uczenia się języków obcych, która od wielu lat jest wykorzystywana z wielkim powodzeniem. Są wsparciem nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli. Najczęściej są to dwustronne karty, które na jednej stronie zawierają słownictwo w języku ojczystym, a na odwrocie odpowiednik w języku angielskim i – niejednokrotnie – zdanie przykładowe zawierające słowo angielskie i pokazujące użycie w praktyce. Często zachęcam swoich uczniów do tworzenia fiszek ze słownictwem z danego rozdziału, pokazuję im, jak się uczyć, aby się nauczyć. Często również tworzymy fiszki na lekcjach i pracujemy z nimi. Myślę, że każdy nauczyciel wie, że jeśli uczniowie uczestniczą w tworzeniu materiałów dydaktycznych, to więcej zapamiętują. A oto jedno z ćwiczeń, które przyda się przy powtarzaniu materiału.

Czego potrzebujemy?

Karteczek wielkości wizytówek dla każdego ucznia (wystarczy pociąć grubsze kartki, mogą to zrobić uczniowie na lekcji lub wcześniej w domu), czegoś do pisania (zachęcam do używania kolorów), zeszytów uczniów.

Jak pracować?

 1. Prosimy uczniów, by sięgnęli pamięcią do poprzedniego roku szkolnego. Ich zadaniem jest zapisanie w zeszytach dziesięciu słów w języku angielskim, które pamiętają z poprzedniej klasy. Jeśli pamiętają słowo w języku obcym, ale nie pamiętają polskiego odpowiednika, również je mogą zapisać. Tłumaczenie mogą sprawdzić w słownikach.
 2. Następnie prosimy uczniów, by na małych karteczkach przygotowali fiszki: z jednej strony zapisują słowa po angielsku, które wcześniej zapisali w zeszycie, a na odwrocie dopisują polskie odpowiedniki. Zachęcajmy przy tym do używania kolorowych długopisów czy mazaków.
 3. Kiedy fiszki są już gotowe, zapraszamy uczniów do pracy z nimi w grupach pięcioosobowych (grupy można stworzyć przy stolikach lub na podłodze). Rozdajemy wszystkim karty ze strony 42 – każdy uczeń ma coś do pisania. Fiszki leżą przed uczniami w stosikach, odwrócone polskimi odpowiednikami do góry.
 4. Każdy uczeń bierze pierwszą fiszkę z góry i podaje ją koledze lub koleżance siedzącym po lewej stronie. Zadaniem uczniów jest podawanie angielskojęzycznego odpowiednika słowa z fiszki. Jeżeli uczeń zna odpowiednik, podaje fiszkę dalej w lewo, jeśli nie – zapisuje to słowo na karcie ze strony 42.
   
  SŁOWNICTWO 
  DO PRZYPOMNIENIA (ANG)
  TŁUMACZENIE 
  (POL)
  PRZYKŁAD ZDANIA
  bunk bed łóżko piętrowe  

   
 5. Kiedy wszystkie fiszki wrócą do autorów, uczniowie, nadal pracu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy