Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

24 października 2018

NR 7 (Październik 2018)

Trudna sztuka efektywnego notowania

0 808

Nauczanie notowania odbywa się zazwyczaj w pierwszych latach nauki w szkole. Później uznaje się, że uczniowie powinni sami zadbać o swoje notatki, to znaczy odpowiedzialnie je sporządzać i efektywnie z nich korzystać. Tymczasem notowanie to trudna sztuka, która wymaga ćwiczenia i odkrywania nowych technik przez… całe życie. Wszystko dlatego, że sporządzanie notatki to kluczowa aktywność dla efektywności procesu uczenia się.

Dlaczego notowanie jest tak ważne?

Podstawową funkcją notatki jest magazynowanie informacji. Dzięki takiej zewnętrznej pamięci można powracać do szczegółów, których się nie zapamiętało i powtarzać zdobywaną wiedzę. Sporządzanie notatki uczy pisania. Sporządzanie „dobrej” notatki uczy również organizowania wiedzy, dostrzegania relacji, analizowania, nadawania znaczeń, dokonywania oceny ważności informacji i podejmowania decyzji. Tylko informacje, które zostają przetworzone i zorganizowane przez ucznia, mogą przechodzić z pamięci krótko- do długotrwałej. Dlatego warto uczyć „dobrego” notowania – niezależnie od wieku i doświadczeń uczniów.

POLECAMY

Jaka notatka jest „dobra”?

Zacznijmy od tego, że wszystkie obecne badania nad skutecznością notatek wskazują, że notatki linearne są najmniej efektywne w procesie uczenia się. Jednak jest to wciąż najpopularniejsza forma notowania w szkolnych i akademickich zeszytach. Lepsze od linearnych są chociażby notatki wypunktowane lub w postaci tabeli. Notatki zorganizowane przestrzennie są oceniane jako najlepsze, głównie ze względu na to, że pomagają dostrzec połączenia pomiędzy dotychczasową i nowo zdobywaną wiedzą (tzw. generation effect). 
Oprócz formy, ważny jest również sposób sporządzania notatki. Bierne przepisywanie tekstu z tablicy lub zapisywanie ze słuchu jest zdecydowanie mniej efektywne w procesie uczenia się niż aktywne sporządzanie własnej notatki. Jest tak dlatego, że podczas samodzielnego, aktywnego notowania uczeń jest zmuszony do przetwarzania, streszczania i organizowania informacji. Nie sposób też stworzyć dobrej notatki bez dogłębnego zrozumienia tematu, co nie gwarantuje kopiowanie notatki z podręcznika lub tablicy.
Wreszcie warunkiem stworzenia dobrej notatki jest to, w jaki sposób wykorzystuje się ją na dalszym etapie uczenia się. Według badań najmniejsze efekty przynosi czytanie notatek, nawet jeśli jest wielokrotne. Lepsze jest streszczanie zawartych w notatce informacji, które na skali efektywności wyprzedza zakreślanie najważniejszych elementów. Bez wątpienia jednak najbardziej efektywną czynnością jest przerabianie notatek. Wymaga bowiem głębokiego zrozumienia, przetworzenia i ponownego zorganizowania informacji.

Rodzaje notatek

Istnieje wiele form graficznych, które wspomagają proces uczenia się. Każda z nich może służyć jako krótka notatka, a dowolnie zestawione są doskonałymi elementami dłuższej notatki. Oto kilka z nich – szczególnie przydatnych w nauce języka obcego.

 1. Kodowanie kolorem
  Najprostszy sposób reprezentacji graficznej oparty na zakreślaniu różnymi kolorami elementów o określonej charakterystyce. W przypadku dużej liczby kolorów, tym samym znacznej szczegółowości, wymagana jest legenda wyjaśniająca znaczenie danego koloru, np. gramatyka – kolor zielony, słownictwo – kolor niebieski, wyjątki – kolor czerwony, przykłady zdań – kolor żółty itp. Jeśli korzystamy tylko z trzech lub czterech kolorów, legenda nie jest konieczna. 
  Kodowanie kolorem to sposób przetwarzania notatki po jej zakończeniu. Czytając gotową notatkę, uczeń dokonuje analizy i oceny zawartych w niej informacji i kolorami zakreśla odpowiednie elementy. Przy późniejszym korzystaniu z notatki łatwiej jest też odnaleźć poszukiwane informacje.
 2. Diagram Venna
  Najczęściej służy do oznaczania części wspólnych dwóch lub więcej zbiorów, ale można za jego pomocą zestawiać i porównywać zagadnienia. W tym wypadku, jeśli w okręgu umieścimy wyrażenia charakterystyczne dla czasu present simple, poza okręgiem możemy zapisać wyrażenia, które nie są dla tego czasu typowe (zdj. 1). Takie ujęcie pozwala uczniowi dostrzec granice pojęć i zagadnień. 
 3. Diagram drzewkowy
  Wyróżnia grupy i podgrupy w ramach określonego zjawiska (zdj. 2). Pozwala zauważyć zależności hierarchiczne i utrwalić połączenia pomiędzy do­­tychczasową a nowo zdobywaną wiedzą.
 4. Diagram tarczowy
  Najlepiej segreguje elementy pod względem ważności lub obrazuje relacje (zdj. 3).
 5. Diagram strzałkowy
  Kolejne narzędzie do zobrazowania zależności lub związków przyczynowo-skutkowych (zdj. 4).
 6. Oś czasu
  Doskonale nadaje się do zobrazowania zastosowania czasów gramatycznych (zdj. 5)
 7. Tabela opisowa
  W najprostszej formie służy do zaznaczenia najważniejszych informacji w notatce. Wówczas wystarczy wpisać tekst w jednokomórkową tabelę. Bardziej rozbudowana tabela opisowa przydaje się do planowania wypowiedzi pisemnych (zdj. 6).
 8. Tabela porównawcza
  Jak sama nazwa wskazuje, można w niej zestawić i porównać dwa lub więcej zjawisk (zdj. 7).
 9. Mapa myśli
  Notatka zbudowana na tej zasadzie ma koncentryczny kształt. Na środku znajduje się słowo lub wyrażenie będące tematem głównym. Należy je zapisać wielkimi literami, na kolorowo i opatrzyć odpowiednim rysunkiem lub symbolem. Od niego odchodzą strzałki lub linie skierowane ku pomniejszym wątkom związanym z tematem głównym. Każda odnoga powinna mieć osobny kolor, a podtematy należy zapisać odpowiednio mniejszymi literami, podobnie jak strzałki, im bardziej oddalone od centrum mapy tym drobniejsze i cieńsze. W ten sposób cała mapa miała charakter hierarchiczny. Zapisując mapę, warto stosować skróty, słowa klucze i ilustracje. Tworzenie czytelnych i estetycznych map myśli jest trudnym zadaniem i czasochłonnym procesem. Informacje notowane w ten sposób są jednak głęboko przetwarzane, a więc uczenie się przy pomocy map myśli jest wyjątkowo skuteczne.
 10. Mapa koncepcyjna
  Ten rodzaj diagr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy