Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

24 października 2018

NR 7 (Październik 2018)

Wypowiedź ustna − oceniać czy nie oceniać? I jak oceniać?

0 738

Umiejętność ustnego komunikowania się winna być nadrzędnym celem nauki każdego języka obcego. Wielu nauczycieli skupia się na słuchaniu, czytaniu i pisaniu (z naciskiem na gramatykę), traktując luźno mówienie.

Przeprowadziłam kiedyś badanie na swój własny użytek, pytając nauczycieli o to, jakie ćwiczenia czy zadania wspierające speaking wykorzystują podczas swoich zajęć. Gros nauczycieli szczerze odpowiadała, że nie mają banku pomysłów na speaking, więc rzadko kształtują umiejętność mówienia na rzecz gramatyki. Bardzo niewielu organizuje oral exams. Dlaczego? Często brakuje im narzędzia w postaci kryteriów oceniania. Wierzę w to, że po lekturze tego artykułu, angliści zmienią zdanie i wypowiedź ustna na stałe zagości na ich zajęciach. Również ta podlegająca ocenie.
Wypowiedzi ustne to stały element moich zajęć. W młodszych klasach często siadamy w kole, rozkładamy na środku karty obrazkowe, uczniowie po kolei wybierają jedną kartę oraz nominują kolegę lub koleżankę, którego/której zadaniem jest odpowiedzieć pełnym zdaniem na pytanie What’s this? Jeśli umawiamy się, że wypowiedź będzie oceniona, wówczas z uwagi na to, że klasy w szkołach państwowych są raczej przepełnione, to wybieram sześć flashcards i proszę ucznia o udzielenie odpowiedzi pełnym zdaniem: It’s a/an.../They’re... I tak za sześć i pięć poprawnych odpowiedzi uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, za cztery poprawne odpowiedzi ocenę dobrą, a mniejsza niż cztery liczba poprawnych odpowiedzi oznacza, że uczeń najwyraźniej potrzebuje więcej czasu, aby przyswoić, utrwalić i opanować nowe słownictwo.
Podczas zajęć w szkole językowej, gdzie grupy nie przekraczają dziesięciu osób, uczniowie dobierają się w pary, losując nazwisko swojego towarzysza, wybierają dla niego sześć kart obrazkowych i „plusikami” na kartce zaznaczają jego prawidłowe odpowiedzi. Z uwagi na to, że jestem przeciwnikiem ocen, więc w szkole językowej mam ten luksus, że nie muszę ich stosować. Niestety, praca w szkole państwowej wymusza wystawianie ocen.
W klasach od trzeciej wzwyż mamy większe pole do działania. Przede wszystkim uczniowie mają coraz bogatszy zasób słów i szerszą znajomość konstrukcji gramatycznych oraz większą dojrzałość, co warto wykorzystać podczas zajęć. I tak w trzeciej klasie z reguły omawiam daily routines w połączeniu z telling the time, co daje uczniom możliwość opowiedzenia o swoim codziennym dniu z podaniem ram czasowych. W czwartej klasie wracamy do telling about yourself i tu uczniowie mają szansę podzielić się informacjami o sobie, a także przeprowadzić wywiad z kolegą/
/koleżanką na temat ich przezwisk, miejsca zamieszkania, ulubionego zespołu czy hobby. Piąta klasa to etap czasowników nieregularnych i wspaniała sposobność do opowiedzenia o swoim wymyślonym, najlepszym i najgorszym dniu w życiu albo jakiejś mrożącej krew w żyłach historii z pogranicza horroru. W kolejnych klasach w programie znajdziemy zaawansowaną gramatykę i leksykę. Naprawdę jest w czym wybierać. Jednak pojawia się pytanie, jak tę uczniowską wypowiedź ustną ocenić? 
Przede wszystkim wskazane jest podanie uczniom kryteriów oceniania ich wypowiedzi wcześniej, a nie w trakcie prezentacji. To ważne dla ich poczucia bezpieczeństwa. Niektóre dzieciaki wstydzą się wypowiadać na forum, choć staram się stwarzać naprawdę przyjazną atmosferę, czyli siedzimy w kole na podłodze bez „spiny”. Tłumaczę im, że dzięki temu grupa ma szansę ich posłuchać i czegoś się od nich nauczyć, a oni mają szansę na konstruktywny feedback. Poza tym gramy w otwarte karty – wszyscy słyszą speech, więc ryzyko pomówienia nauczyciela o niesprawiedliwą ocenę jest w tym przypadku znikome.
Co biorę pod uwagę przy ocenie? Posiłkuję się przede wszystkim uniwersalnym systemem oceniania egzaminacyjnego, głównie przyjmując kryteria KET i PET, czyli zwracam uwagę na Grammar and Vocabulary, Discourse Management, Pronunciation, Interactive Communication, oczywiście pamiętając o poziomie i możliwościach danej grupy jako indywidualnego ucznia. Kryteria przedstawiam każdorazowo przed zaliczeniem ustnym.

POLECAMY

Ocena bardzo dobra

 • Grammar and Vocabulary – uczeń posługuje się bezbłędnie prostymi formami gramatycznymi, ale stara się także używać bardziej skomplikowanych struktur, oczywiście poprawnie; posiada bogaty zasób słownictwa, adekwatny do tematu, na który się wypowiada.
 • Discourse Management – uczeń wypowiada się spontanicznie, swobodnie i płynnie, używa zdań złożonych, stosuje mało powtórzeń, a dużo synonimów oraz wplata tak zwane cohesive devices (wskaźniki zespolenia w tekście) – nie mniej niż pięć, takie jak besides, for instance, what is more, first of all, however, to sum up i tak dalej oraz discourse markers (znaczniki dyskursu), takie jak well, then. Oczywiście zarówno wskaźniki jak i znaczniki powinny być wcześniej wprowadzone. Trudno wymagać od ucznia czegoś, czego nie zna.
 • Pronunciation – uczeń mówi wyraźnie i z właściwą intonacją, wypowiada słowa poprawnie, pamiętając o właściwym akcencie.
 • Interactive Communication – uczeń inicjuje rozmowę, właściwie reaguje na to, co słyszy, podtrzymuje dyskusję i rozwija ją bez większego wsparcia ze strony nauczyciela.

Ocena dobra

 • Grammar and Vocabulary – uczeń posługuje się prostymi formami gramatycznymi z drobnymi błędami, które nie zakłócają w rażący sposób jego wypowiedzi; posiada bogaty zasób słownictwa, adekwatny do tematu, na który się wypowiada.
 • Discourse Management – uczeń wypowiada się spontanicznie, swobodnie i płynnie, stara się używać zdań złożonych, unikać powtórzeń, w swoją wypowiedź wplata synonimy; w jego wypowiedzi pojawiają się przynajmniej dwa tak zwane cohesive devices, takie jak besides, for instance, what is more, first of all, however, to sum up itd.
 • Pronunciation – wypowiedź ucznia jest w dużym stopniu zrozumiała – uczeń stara się mówić wyraźnie i z właściwą intonacją, większość słów wypowiada poprawnie, starając się pamiętać o właściwie padającym akcencie.
 • Interactive Communication – uczeń inicjuje rozmowę, właściwie reaguje na to, co słyszy, podtrzymuje dyskusję i rozwija ją ze wsparciem ze strony nauczyciela.

Ocena dostateczna

 • Grammar and Vocabulary – uczeń posługuje się prostymi formami gramatycznymi z błędami, które zakłócają sposób jego wypowiedzi; posiada przeciętny zasób słownictwa, nie zawsze adekwatny do tematu, na który się wypowiada.
 • Discourse Management – uczeń wypowiada się z trudnością, z dużym wahaniem i mało płynnie, posługuje się zdaniami pojedynczymi, jego wypowiedź składa się z wielu powtórzeń.
 • Pronunciation – wypowiedź ucznia jest mało zrozumiała, uczeń mówi niewyraźnie i większość słów wypowiada niepoprawnie.
 • Interactive Communication – uczeń nie inicjuje rozmowy, nie reaguje na to, co słyszy lub reaguje niewłaściwie, podtrzymanie dyskusji sprawia mu kłopot i rozwija ją z wyraźnym wsparciem ze strony nauczyciela.

Słuchając wypowiedzi ucznia, zawsze zadaję sobie dodatkowe pytania, które pomagają mi w stworzeniu ogólnego obrazu tego, co słyszę:

 • Grammar and Vocabulary – Czy uczeń panuje nad swoją gramatyką? Czy posiada duży zasób słownictwa?
 • Discourse Management – Czy uczeń wypowiada się swobodnie i płyn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy