Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

1 grudnia 2022

NR 32 (Grudzień 2022)

Błędy logiczne w artykułach i rozprawkach maturalnych – jak ich unikać?

0 421

Kiedy uczniowie, którzy zadeklarowali udział w maturze rozszerzonej z języka angielskiego, ćwiczą pisanie artykułów i rozprawek, bardzo często są zdziwieni, że za kryterium „spójność i logika” nie otrzymują maksymalnej liczby punktów (czyli dwóch), a jedynie jeden punkt lub nawet zero punktów, co oznacza wynik na maturze rozszerzonej niższy o 2% lub nawet o 4%. Moi uczniowie poprosili, żeby im wytłumaczyć, dlaczego uwaga log (oznaczająca błąd logiczny) naniesiona na marginesie ich prac występuje tam tak często i „co robią źle”, że tak rzadko występuje u nich w tabeli kryteriów oceniania najwyższa punktacja (czyli dwa punkty), przysługująca za pracę napisaną poprawnie pod względem logicznym.

Próbowałam to wytłumaczyć, przytaczając treści z informatora maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale poprawy nie było. Ustne wyjaśnienia także nic nie dawały, zdecydowałam więc, że zilustruję swoim uczniom najczęściej występujące u nich błędy logiczne przykładami z ich prac. Co jakiś czas zbieram więc prace pisemne kilku klas i wynotowuję z nich najpowszechniejsze błędy logiczne (w tym merytoryczne), żeby je później szczegółowo omówić na lekcji. 
Materiał, który zamieszczam poniżej, to przykład takiego arkusza sprzed roku. Mam zamiar wykorzystać go również w tym roku i w przyszłym, jeśli nie będę miała czasu na przygotowanie osobnych arkuszy „na świeżo”, ponieważ zakładam, że przecież aż tak wielkich różnic w najczęściej popełnianych błędach logicznych moich uczniów nie będzie. Dodam tylko, że uczniowie dostają ode mnie wydruki tylko części zaznaczonych tu kursywą, ponieważ komentujemy wszystko wspólnie ustnie na lekcji.
Pokusiłam się jednak o dodanie kilku własnych uwag, na wypadek gdyby czytelnicy chcieli taki arkusz wykorzystać na własnych lekcjach. Oczywiście komentarze mogą mieć różną formę, być mniej lub bardziej szczegółowe – to po prostu przykładowe podejście do najczęściej popełnianych błędów logicznych w pracach maturalnych uczniów.

POLECAMY

Arkusz przykładowy

Przykłady błędów logicznych z prac uczniów jednej z trzecich klas mojego liceum. Tematy: rozprawka opiniująca Głosowanie w wyborach powszechnych powinno być obowiązkowe dla wszystkich obywateli powyżej osiemnastu lat, rozprawki dyskursywne: Plusy i minusy studiów za granicą; Wady i zalety budowy sieci autostrad.

1. WHERE’S THE LOGIC?
Nowadays in Poland we can see a rising tendency among young people, who are going to Great Britain to study. This decision has also positive and negative aspects that affect the situation in Poland.


Komentarz nauczyciela:
Nie wiadomo, o co chodzi, bo jeśli which dotyczy tendencji, to: which is to go and study. Jeśli ludzi, to: young people who are going to study. Also wprowadza mętlik, powinno bowiem oznaczać jakiś kolejny argument, którego nie widać. Czy chodzi tu po prostu o: both?

Nowadays politicians run the world. They are the ones who are the most important people in every country. They can make changes but it depends on their will. V I strongly believe that Polish politicians care much about young people.

Komentarz nauczyciela:
V – tu brakuje informacji, bez której ten przeskok jest niezrozumiały, nielogiczny. Może wystarczyłby starannie dobrany spójnik zdaniowy?

2. THE LOGICAL ORDER OF LIN­KERS MUST BE MAINTAINED
To start with… Moreover… Secondly…


Komentarz nauczyciela:
Jeśli secondly, to znaczy, że jest to nasz drugi w kolejności argument, a nie trzeci.

Last but not least […] What is mo­­re…

Komentarz nauczyciela:
Po linkersie last but not least nie przytaczamy już żadnych kolejnych argumentów – jak ostatni, to ostatni.

3. LINKERS MUST NEVER BE MIS­­­USED
They are given many possibilities and that is why London is such a popular place to study. However, education level is very high, it is quite easy for people from Poland to get through the recruitment system.


Komentarz nauczyciela:
Użycie however zamiast although (bez przecinka oczywiście) to nie tylko zwykły błąd leksykalny – powoduje to kompletny galimatias, nie wiadomo tu, dlaczego, skoro poziom nauczania na tych uniwersytetach jest taki wysoki, polskim maturzystom tak łatwo jest przejść przez sito ich rekrutacji.

4. WHO???
Also for sure it might help a lot to make changes in the country since when people decide to vote it is easier for politicians to find out what expectations they have and what they want.


Komentarz nauczyciela:
Czy they dotyczy tu polityków, czy wyborców? Powinno to być oczywiste już na pierwszy rzut oka, a nie wymagać od czytającego dodatkowego wysiłku w celu zrozumienia przekazywanej informacji.

First of all, the government and the president are representatives of the whole nation. If only half of the people votes it does not mean that they have supp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy