Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

27 sierpnia 2020

NR 18 (Sierpień 2020)

Culture vulture. Idziemy do teatru

0 308

Część pierwsza serii artykułów CULTURE VULTURE, czyli PIES NA KULTURĘ, to wycieczki do teatru. Mogą one mieć miejsce na żywo, mogą się też oczywiście odbywać online. Przykłady omówione poniżej dotyczą prawdziwych wycieczek na angielskojęzyczne wersje znanych sztuk teatralnych, wystawianych w Polsce od dwunastu już lat przez instytucję TNT Theatre Britain we współpracy z The American Drama Group Europe. Przedstawienia odbywały się dawniej w Krakowie w dusznej Sali Teatru Rotunda na ulicy Oleandry, od kilku natomiast lat – w luksusowych warunkach Teatru Variete przy Alei Pokoju.

Idziemy do teatru

Reżyserem jest od zawsze Paul Stebbings, producentem – nieodmiennie Grantly Marshall, aktorzy przyjeżdżają z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a widzowie – to nasza młodzież szkolna. Ze swoimi uczniami obejrzałam niedawno adaptację „Romea i Julii” Szekspira oraz „The Adventures of Tom Sawyer” według prozy Marka Twaina. Nieco wcześniej mieliśmy okazję oglądać „Portrait of Dorian Gray” i „The Canterville Ghost” Oscara Wilde’a, a także adaptację sceniczną powieści Karola Dickensa „Oliver Twist”.

I właśnie na tych dwóch ostatnich przedstawieniach chciałabym się skupić, omawiając korzyści płynące dla naszych uczniów z takiej właśnie – niestandardowej – formy nauczania języka angielskiego.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak ważny jest dla młodego człowieka kontakt z żywym językiem obcym w całym jego bogactwie. Uczniowie mają niesamowitą satysfakcję, kiedy po dwóch godzinach spektaklu mogą sobie powiedzieć – rozumiem, o co tam chodziło. Nie do przecenienia jest też fakt, że cała widownia składa się z ich rówieśników, którzy podobnie żywiołowo reagują, śmieją się w niektórych momentach, wydają głośne westchnienie ulgi czy jęk zawodu w innych, a wszystko wspólnie. No i widok tych pełnych roześmianej młodzieży autokarów podjeżdżających pod budynek teatru z różnych dalekich miejsc!

Samo przedstawienie to jeszcze nie wszystko. Żeby dodatkowo to doświadczenie pogłębić, żeby jak najwięcej uczniom przekazać, my, nauczyciele, stosujemy różne sztuczki, zarówno przed, jak i po obejrzeniu spektaklu. 

POLECAMY

THE CANTERVILLE GHOST (UPIÓR RODU CANTERVILLE’ÓW) 
by Oscar Wilde


Wyjście do teatru było poprzedzone wykładem na temat życia i twórczości Oscara Wilde’a, przygotowanym i wygłoszonym przez jedną z uczennic, która się do tego zgłosiła. Oprócz tego, uczniowie grupy zaawansowanej w klasie angielskiej (5 godzin języka tygodniowo) podjęli trudne wyzwanie przetłumaczenia na angielski wybranych złotych myśli pisarza („Oscar Wilde. Aforyzmy” PIW). Robiliśmy to na lekcji w ramach warsztatów translatorskich (praca ze słownikiem), a przekłady uczniowskie okazały się tak udane, że trafiły w większości do publikacji końcowej. Najcelniejsze z nich zawisły pod sufitem sali 15. 

Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie analizowali je na lekcji angielskiego pod kątem stereotypowego wizerunku Amerykanów i Brytyjczyków, przedstawionych w sztuce w humorystyczny i prześmiewczy sposób przez autora. Jak to wyglądało? Zaopatrzyliśmy się za pomocą Internetu w listę dialogową przedstawienia. Uczniowie, pracujący w kilkuosobowych grupach, szukali w niej konkretnych wypowiedzi bohaterów tej komedii na poparcie swoich opinii. Poniższa tabela ilustruje ich wnioski (w oryginale zajmowały one 4 strony i liczyły 48 cytatów, uwzględniając również podział na poszczególne grupy, ale dla naszych celów zostały tu maksymalnie skondensowane i ograniczone do sześciu cytatów). 
 

THE STEREOTYPICAL IMAGE OF AN AVERAGE AMERICAN AND BRITON AS SEEN IN „THE CANTERVILLE GHOST” BY OSCAR WILDE
Quote Americans Britons
Washington: Our tornadoes are much bigger in Kansas! They claim that everything in America is the best and the biggest  
Duke: I know who you are! You’re from that dreadful old colony – what’s it called – the one over the water where there was all that trouble about putting our tea in the water…   They are not really interested in other lands except for their own country
Mom Otis (fires at Duke’s feet): Imagine, my lil’ Virginia marrying a man… with no money! (faints) Duke: It seems that money matters more to people than breeding nowadays, isn’t that so vulgar! Money is what counts most for them –materialistic approach They are aristocratic but poor
Mom Otis: Mister Duke, it’s mighty fine… They don’t see a difference between aristocracy and themselves – everyone is equal  
Duke: They are all foreigners, every one of them, Gypsies! Nomads! Rootless, wandering folk, pilfering their way through the land!    They think of the others as foreigners; they think themselves superior
Virginia: That’s freedom of choice! Folk have a constitutional right to bear arms and fall in love. It’s what we call the pursuit of happiness, Mr Ghost. They want to be free and independent  


Uczniowie pracowali w grupach nad tabelą całą lekcję. Ponieważ była to klasa angielska, mieliśmy możliwość omówienia jej wyników na kolejnej lekcji, przy czym nie obyło się oczywiście bez zażartej dyskusji na temat stereotypów w ogóle, a także problemu, czy Oscar Wilde miał rację, portretując obie nacje tak ostro i zjadliwie, i na ile jego charakterystyka obu tych narodów mijała się z prawdą.

Następnym krokiem były eseje (autorstwa uczniów grupy bardziej zaawansowanej, poziom B2), w których znalazły się ich przemyślenia po dyskusji oraz wpisy na blogu (na podobieństwo formy pisemnej, obowiązującej na maturze podstawowej – klasowa wycieczka do teatru – pisali je uczniowie grupy mniej zaawansowanej, reprezentujący poziom B1). Jak można się było przekonać po ich przeczytaniu, sztuka Wilde’a nie tylko się młodzieży podobała, ale też dała im spo­ro do myślenia. 

Ostatnim etapem projektu było sporządzenie 50-ciostronicowej publikacji, zawierającej opis projektu, treść wykładu o życiu i twórczości Oscara Wilde’a, przetłumaczone przez uczniów aforyzmy, szczegółową tabelę z wnioskami uczniów na temat stereotypowego wizerunku Brytyjczyków i Amerykanów w komedii Wilde’a (poparte cytatami ze sztuki), eseje oparte na analizie tabeli (uczniowie B2), wpisy na blogu (uczniowie B1), ściągniętą z Internetu listę dialogową ko­­­­­­­medii oraz dane na temat przedstawienia TNT Theatre Britain i zdjęcia ze spektaklu. 

OLIVER TWIST by Charles Dickens

Zanim wybraliśmy się na przedstawienie obie klasy (pierwsza – dziennikarska oraz druga – biologiczno-chemiczna) wzięły udział w lekcjach języka angielskiego na temat: „Oliver Twist” by Charles Dickens – historical background, jako że niewielu uczniów książkę czytało. Wprowadziłam też wtedy kilka podstawowych informacji na temat londyńskiego akcentu Cockney, które – jak się w czasie oglądania przedstawienia okazało – bardzo się przydały.

Tydzień po obejrzeniu sztuki jedna z uczennic wygłosiła przygotowaną przez siebie w języku angielskim prezentację o życiu i twórczości Karola Dickensa, żeby przybliżyć koleżankom i kolegom epokę i mistrza. Po kolejnym tygodniu urządziliśmy z klasą powtórkę przedstawienia, bazując na materiałach z Internetu oraz z programu teatralnego; miało to postać czytania na role (dramatic reading) całego scenariusza sztuki, która tak się wszystkim podobała w Rotundzie. Niesamowite zdjęcia z naszego szkolnego „przedstawienia” zrobiła jedna z uczennic.

Sporządziliśmy też publikację (46 stron), dokumentującą cały projekt. Oprócz informacji o autorze (Oliver...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy