Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

10 grudnia 2019

NR 14 (Grudzień 2019)

Drama in my classroom

0 966

Od kilku lat świadomie obserwuję daleko idące zmiany w edukacji. Moje obserwacje nasiliły się, gdy zaczęłam pracować nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale również z nauczycielami. Kiedy podczas warsztatów dochodziło do wymiany doświadczeń, utwierdzałam się w przekonaniu, że jako nauczyciele przenosimy góry, by uczniowie mogli jeszcze lepiej wykorzystać swój edukacyjny potencjał. Wykorzystujemy technologie informacyjno-komunikacyjne, by wspomóc proces uczenia się, ocenianie kształtujące, by uczeń stał się odpowiedzialny za swoje uczenie się, kodujemy i programujemy, przygotowując naszych podopiecznych do wykonywania zawodów przyszłości i przede wszystkim dbamy o relacje, traktując ucznia podmiotowo. Jak pisze Eugeniusz Szymik, żyjemy w czasach, w których zmienia się rola nauczyciela – zdecydowanie wychodzi on ze swojej roli kierownika, organizatora, na rzecz partnerstwa w procesie dydaktycznym uwzględniającego indywidualność, aktywność i spontaniczność ucznia. Tej koncepcji edukacji sprzyja drama jako jeden ze sposobów na zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów.

POLECAMY

Czym jest drama? 

Drama to metoda sprzyjająca efektywnemu nauczaniu i można ją zastosować na różnych przedmiotach ­szkolnych oraz w pracy wychowawczej. Bazuje na wyobraźni, kreatywności i wrażliwości uczniów i uczennic, jednocześnie te cechy rozwijając. Drama sprzyja również rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych i obywatelskich, choćby ze względu na fakt, że do sukcesu związanego z zastosowaniem dramy podczas lekcji niezbędna jest współpraca nie tylko nauczyciela z uczniami, ale przede wszystkim pomiędzy samymi uczniami. Role, w które wcielają się uczniowie na lekcjach języka angielskiego, nie odnoszą się do rzeczywistej sytuacji osób biorących udział w lekcji. Nauczyciel w dramie nie narzuca niczego swoim podopiecznym, jego zadaniem jest wprowadzenie uczniów w ten kreatywny proces uczenia się, uświadomienie uczniom celów ćwiczenia dramowego, postawienie przed uczniami sytuacji problemowej oraz zachęcenie do aktywności.

Co ważne, to nie przygotowanie przedstawienia/inscenizacji jest punktem kulminacyjnym, a  proces uczenia się uczniów na wielu poziomach: fizycznym, estetycznym, emocjonalnym i społecznym.

Drama a zabawa

Dramę warto wykorzystywać w nauczaniu języka angielskiego choćby ze względu na fakt, iż jest naturalnym  przedłużeniem zabaw dziecięcych, na których, jak wiemy, opierają się zajęcia języka angielskiego w pierwszych latach nauki. Co więcej, drama na języku angielskim może zaistnieć dzięki skupianiu się na zabawie tematycznej polegającej na wchodzeniu przez ucznia w rolę.  Jak pisze Pankowska, drama jest kontynuacją zabawy, ponieważ pozwala uczniom przeżyć przyjemność, napięcie i wzruszenie, które występują w zabawie jako czynności „na niby”, bez ustalonego finału. Ponadto drama rozwija fantazję, wyobraźnię, uczucia, emocje, ćwiczy pamięć i doskonali umiejętności twórcze. Pankowska zwraca również uwagę na fakt, że gdy uczniowie i uczennice wchodzą w role – na przykład –  rodzinne i zawodowe, przygotowują się do dorosłego życia, uczą się partnerstwa i współpracy w grupie oraz negocjacji. Kolejnym argumentem na wykorzystanie dramy według Pankowskiej jest bez wątpienia fakt, iż ćwiczenia dramowe bawiąc, uczą, gdyż uczniowie i uczennice aktywnie poznają świat i reguły, które rządzą światem, dostarczając w związku z tym czynnej wiedzy. 

Drama a pisemne formy wypowiedzi

Ćwiczenia dramowe można wykorzystać również podczas lekcji, w trakcie których doskonalimy umiejętność wypowiadania się na piśmie w konkretnej formie, wspomagają wówczas uczniów w kształtowaniu umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi, jeśli opierają się one na określonej sytuacji życiowej. Jest to możliwe niezależnie od tego, czy doskonalimy z uczniami umiejętność redagowania wpisu na blogu w szkole podstawowej, czy też listu formalnego w szkole średniej, przygotowując naszych podopiecznych do egzaminu ośmoklasisty i następnie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.  Zeszłoroczne maturalne tematy wypowiedzi pisemnych podpowiadają mi, jak można przygotować uczniów i uczennice do napisania prac przy wykorzystaniu ćwiczeń dramowych: 

 1. Coraz więcej firm umożliwia swoim pracownikom wykonywanie pracy zawodowej w domu, zamiast w siedzibie firmy. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz wady i zalety takiego rozwiązania. 
   
 2. Opisz sportowca, który ze względu na swoje osiągnięcia zawodowe oraz zaangażowanie w akcje charytatywne jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi. 
   
 3. Napisz opowiadanie o nastolatku, który podczas podróży pociągiem uratował komuś życie i z tego powodu stał się bohaterem mediów.

Zanim uczniowie i uczennice przystąpią do pracy nad stworzeniem wypowiedzi pisemnej na dany temat możliwe jest przeprowadzenie ćwiczeń dramowych z młodzieżą, polegających na „odegraniu” przeprowadzania wywiadu ze sławnym sportowcem, który opowie o swoich zawodowych sukcesach i zaangażowaniu w działalność społeczną. Uczniowie i uczennice mogą również odegrać scenkę dramową polegającą na prowadzeniu wiadomości dla stacji telewizyjnej, podczas których na antenie dziennikarz, w którego rolę wcielają się uczniowie, opowie „na antenie” o bohaterskim zachowaniu nastolatka. Kolejnym przykładem ćwiczenia dramowego może być dyskusja pomiędzy przyjaciółmi, którzy nie widzieli się wiele lat i opowiadają sobie o swojej pracy, w tym jeden z nich podkreśla zalety pracy w trybie home office. Warto, by podobne ćwiczenia dramowe uczniowie i uczennice wykonywali, pracując w grupach, zanim przejdą do pracy indywidualnej nad tworzeniem wypowiedzi pisemnej. Z metody dramy doskonalącej umiejętność tworzenia pisemnej formy wypowiedzi skorzysta każdy uczeń – ten zdolny, uczestnicząc w ćwiczeniu po raz kolejny, przetwarza wiedzę, zaś uczeń, który ma problemy z pisaniem, podczas ćwiczenia dramowego otrzymuje pakiet argumentów i przykładów do wykorzystania. 

Drama a umiejętności językowe

Lekcje dotyczące kształcenia językowego oparte na metodzie dramy pozwolą nauczycielowi poznać zasób środków językowych uczniów i uczennic oraz dostrzec ich potencjał, dają również przestrzeń na nadrobienie ewentualnych braków i poprawę błędów uczniów i uczennic. Niezwykle istotny jest fakt, iż dzięki tym zabawowym aktywnościom związanym z wchodzeniem w role dzieci i młodzież doskonalą przede wszystkim swoje kompetencje językowe, a umiejętność porozumiewania się w językach obcych jest jedną z kompetencji kluczowych: „Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czas...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy