Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

10 grudnia 2019

NR 14 (Grudzień 2019)

Drama in my classroom

0 1432

Od kilku lat świadomie obserwuję daleko idące zmiany w edukacji. Moje obserwacje nasiliły się, gdy zaczęłam pracować nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale również z nauczycielami. Kiedy podczas warsztatów dochodziło do wymiany doświadczeń, utwierdzałam się w przekonaniu, że jako nauczyciele przenosimy góry, by uczniowie mogli jeszcze lepiej wykorzystać swój edukacyjny potencjał. Wykorzystujemy technologie informacyjno-komunikacyjne, by wspomóc proces uczenia się, ocenianie kształtujące, by uczeń stał się odpowiedzialny za swoje uczenie się, kodujemy i programujemy, przygotowując naszych podopiecznych do wykonywania zawodów przyszłości i przede wszystkim dbamy o relacje, traktując ucznia podmiotowo. Jak pisze Eugeniusz Szymik, żyjemy w czasach, w których zmienia się rola nauczyciela – zdecydowanie wychodzi on ze swojej roli kierownika, organizatora, na rzecz partnerstwa w procesie dydaktycznym uwzględniającego indywidualność, aktywność i spontaniczność ucznia. Tej koncepcji edukacji sprzyja drama jako jeden ze sposobów na zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów przez uczniów.

POLECAMY

Czym jest drama? 

Drama to metoda sprzyjająca efektywnemu nauczaniu i można ją zastosować na różnych przedmiotach ­szkolnych oraz w pracy wychowawczej. Bazuje na wyobraźni, kreatywności i wrażliwości uczniów i uczennic, jednocześnie te cechy rozwijając. Drama sprzyja również rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych i obywatelskich, choćby ze względu na fakt, że do sukcesu związanego z zastosowaniem dramy podczas lekcji niezbędna jest współpraca nie tylko nauczyciela z uczniami, ale przede wszystkim pomiędzy samymi uczniami. Role, w które wcielają się uczniowie na lekcjach języka angielskiego, nie odnoszą się do rzeczywistej sytuacji osób biorących udział w lekcji. Nauczyciel w dramie nie narzuca niczego swoim podopiecznym, jego zadaniem jest wprowadzenie uczniów w ten kreatywny proces uczenia się, uświadomienie uczniom celów ćwiczenia dramowego, postawienie przed uczniami sytuacji problemowej oraz zachęcenie do aktywności.

Co ważne, to nie przygotowanie przedstawienia/inscenizacji jest punktem kulminacyjnym, a  proces uczenia się uczniów na wielu poziomach: fizycznym, estetycznym, emocjonalnym i społecznym.

Drama a zabawa

Dramę warto wykorzystywać w nauczaniu języka angielskiego choćby ze względu na fakt, iż jest naturalnym  przedłużeniem zabaw dziecięcych, na których, jak wiemy, opierają się zajęcia języka angielskiego w pierwszych latach nauki. Co więcej, drama na języku angielskim może zaistnieć dzięki skupianiu się na zabawie tematycznej polegającej na wchodzeniu przez ucznia w rolę.  Jak pisze Pankowska, drama jest kontynuacją zabawy, ponieważ pozwala uczniom przeżyć przyjemność, napięcie i wzruszenie, które występują w zabawie jako czynności „na niby”, bez ustalonego finału. Ponadto drama rozwija fantazję, wyobraźnię, uczucia, emocje, ćwiczy pamięć i doskonali umiejętności twórcze. Pankowska zwraca również uwagę na fakt, że gdy uczniowie i uczennice wchodzą w role – na przykład –  rodzinne i zawodowe, przygotowują się do dorosłego życia, uczą się partnerstwa i współpracy w grupie oraz negocjacji. Kolejnym argumentem na wykorzystanie dramy według Pankowskiej jest bez wątpienia fakt, iż ćwiczenia dramowe bawiąc, uczą, gdyż uczniowie i uczennice aktywnie poznają świat i reguły, które rządzą światem, dostarczając w związku z tym czynnej wiedzy. 

Drama a pisemne formy wypowiedzi

Ćwiczenia dramowe można wykorzystać również podczas lekcji, w trakcie których doskonalimy umiejętność wypowiadania się na piśmie w konkretnej formie, wspomagają wówczas uczniów w kształtowaniu umiejętności redagowania pisemnych form wypowiedzi, jeśli opierają się one na określonej sytuacji życiowej. Jest to możliwe niezależnie od tego, czy doskonalimy z uczniami umiejętność redagowania wpisu na blogu w szkole podstawowej, czy też listu formalnego w szkole średniej, przygotowując naszych podopiecznych do egzaminu ośmoklasisty i następnie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.  Zeszłoroczne maturalne tematy wypowiedzi pisemnych podpowiadają mi, jak można przygotować uczniów i uczenn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy