Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

29 listopada 2021

NR 26 (Grudzień 2021)

„Drzewo Wron” – jak wykorzystać reprodukcję obrazu do stworzenia materiału edukacyjnego i pomysłu na lekcję

0 289

Metoda CLIL, content and languages integrated learning, słusznie cieszy się mianem bardzo skutecznej metody nauczania języka angielskiego. Uczenie języka obcego poprzez ciekawe, ważne, angażujące ucznia treści, uczenie języka niejako mimochodem, przy okazji skupienia uwagi na fascynujących faktach, ambitnych wyzwaniach, wymagających zagadnieniach, po prostu uczenie zintegrowane, czyli używanie języka obcego w nauczaniu przedmiotowym, jest naprawdę bardzo dobrym podejściem. 

Ten artykuł nie będzie jednak planem lekcji chemii, biologii czy historii w języku angielskim. W niniejszym tekście pokazuję, jak korzystam z metody CLIL jako anglistka – wychowawczyni (klasy siódmej) z klasycznym problemem nauczyciela w tych rolach, a mianowicie kwestii gazetki ściennej w klasie. Tym razem wyciągam z przechowywanych po szafach zbiorów zakupioną niegdyś w promocji reprodukcję „Drzewa Wron”, The Tree of Crows. Będzie ozdobą klasy oraz pomocą dydaktyczną do dwóch tematów lekcji. Jedna lekcja związana jest z opisem obrazka, druga zaś rozszerzeniem słownictwa o wyrażenia idiomatyczne. Obraz niemieckiego malarza romantycznego Caspara Davida Friedricha przedstawia krążące wokół drzewa wrony, wykorzystam to, aby zająć się na lekcji idiomami i porównaniami z ptakami właśnie. Mam w klasie dwie tradycyjne, pokryte zieloną tkaniną, tablice, więc miejsca wystarczy. Obraz, w swoim późnojesiennym klimacie, będzie też odbiciem aury za oknem.

POLECAMY

TEMAT 1: DESCRIBE THE PICTURE

Obok reprodukcji umieszczam na tablicy kluczowe wyrażenia w zadaniu na opisywanie ilustracji lub zdjęcia. Korzystam z materiałów przygotowujących do ustnych certyfikatów językowych ze strony: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/exams/speaking-exams/describe-photo-or-picture

  • What is in the picture?

In the picture, I can see ...
There’s/There are ...
There aren’t any ...

  • Say what is happening with the present continuous

The birds are flying.
The wind is blowing.

  • Where in the picture?

At the top/bottom of the picture ...
In the middle of the picture ...
On the left/right of the picture ...
next to
in front of
behind
near
on top of
under

  • If something isn’t clear

It looks like a ...
It might be a ...
Maybe it’s ...

Uczniowie opisują obraz Friedricha ustnie, następnie zaś zapisują w zeszytach w ramach notatki z lekcji, pod listą wcześniej przepisanych przydatnych do tego wyrażeń. Bardziej twórczym rozszerzeniem tego zadania jest projekt metodą CLIL, czyli odwiedziny muzeum, wybór interesującego ucznia obrazu i przygotowanie jego opisu. Odwiedziny mogą być wirtualną lekcją muzealną (w przypadku wychowawcy-anglisty również w ramach lekcji wychowawczej) lub samodzielną wyprawą ucznia.

Polecam Tate Gallery ze sporymi zbiorami sztuki brytyjskiej, na przykład dzieł Prera­faelitów lub Williama Turnera. 
https://www.tate.org.uk/search?q=pre+raphaelites (dostęp: 15.11.2021)
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/turners-modern-world (dostęp: 15.11.2021)

TEMAT 2: BIRD IDIOMS AND SAYINGS    

Na tablicy wywieszam listę sześciu wybranych popularnych powiedzonek, kolejną porcję sześciu wyrażeń idiomatycznych charakteryzujących różnych ludzi oraz ośmiu porównań. Dużo treści? Ilością można oczywiście manewrować, tym bardziej, że znajdą się twórczy uczniowie, którzy chętnie zilustrują wyrażenia w trafny lub zabawny sposób. Wówczas można robić wystawy czasowe, obok ekspozycji stałych, tak jeśli chodzi o samą pulę wyrażeń, jak i ilustrujących je prac uczniów. Do tego przygotowałam ćwiczenia na utrwalenie i prawidłowe stosowanie idiomów. Mogą być przedstawione w formie prezentacji PowerPoint, do wspólnego uzupełniania w klasie, jak też w formie wklejek, kart samodzielnej pracy ucznia. 

  • Popular bird sayings

1.    a bird in the hand is worth two in the bush it’s better to be happy with what you have than to risk losing everything by seeking to get more
2.    as the crow flies used to say that a distance is measured in a straight line between two points or places
3.    count one`s chickens before they`re hatched thinking of using something before actually getting that thing
4.    eat crow to admit one was wrong, and accept humiliation
5.    kill the goose that lays the golden egg damage something very helpful or that makes a lot of money
6.    kill two birds with one stone accomplish two things with one action.

Ćwiczenie 1.
Uzupełnij zdania właściwym słowem.
1.    I hope you pass your exam but don’t throw a party before you actually get the result. Don’t count your ......................................... before they’re hatched.
2.    You may not like your job, but don’t quit it before you find a better one. A ......................................... in the hand is worth two in the bush.
3.    Don’t worry, it’s no problem at all. I’ll pick you up on the way to the supermarket and kill two birds with one .........................................
4.    Now that my brother has proved that I was wrong I will have to ......................................... crow. 
5.    The nearest hotel is about 24 kilometres away as the ......................................... flies. 
6.    By closing down the shop, they killed the ......................................... that lays the golden egg. 

Ćwiczenie 2.
Połącz wyrażenie idiomatyczne (1–6) z jego wyjaśnieniem (a–f). 
1.    a bird in the hand is worth two in the bush    a.    thinking of using something before actually getting that thing
2.    as the crow flies    b.    to accomplish two things with one action
3.    count one`s chickens before they`re hatched    c.    to damage something very helpful or that makes a lot of money
4.    eat crow    d.    used to say that a distance is measured in a straight line between two points or places
5.    kill the goose that lays the golden egg    e.    it’s better to be happy with what you have than to risk losing everything by seeking to get more
6.    kill two birds with one stone    f.    to admit one was wrong, and accept humiliation

Popular bird idioms to describe people
1.    birds of a feather people who are similar in character
2.    early bird a person who gets up or arrives early     
3.    lame duck a person (or enterprise) that is not a success and that has to be helped
4.    night owl somebody who often stays up late or is active at night
5...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy