Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

11 grudnia 2020

NR 20 (Grudzień 2020)

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego – jak pomóc uczniom rozwijać się językowo?

0 652

Druga edycja egzaminu ósmoklasisty za nami. Była to edycja niezwykła – uczniowie napisali egzamin z języka obcego nowożytnego w reżimie sanitarnym po prawie dwóch miesiącach dodatkowych powtórek, po przymusowym czasie spędzonym w domu z powodu pandemii COVID-19. Poprzednia edycja egzaminu również odbywała się w niecodziennych warunkach – w trakcie ogólnopolskiego strajku nauczycieli wiosną 2019 roku do egzaminu przystąpiły tak zwane „dwa roczniki” – ostatni absolwenci gimnazjum i pierwszy rocznik absolwentów zreformowanej szkoły podstawowej. Każdej grupie zdających towarzyszyły obawy związane nie tylko z tremą spowodowaną egzaminem, dlatego, dokonując porównań, pamiętajmy, że przy dwóch edycjach egzaminu mieliśmy do czynienia, jak zawsze, przede wszystkim z różnymi uczniami, innymi arkuszami oraz warunkami, w których egzaminy się odbywały.

Do drugiej edycji egzaminu ósmoklasisty z języka nowożytnego przystąpiło ponad 340 tysięcy uczniów, z czego około 95% zdających wybrało język angielski. Powołując się na dane przygotowane przez Centralną Komisję egzaminacyjną, warto dokonać porównania wyników dwóch edycji egzaminu, by, planując powtórki, uwzględnić treści, z którymi nasi podopieczni mają kłopoty i położyć na nie nacisk podczas lekcji języka angielskiego. 

Średni wynik egzaminu ósmo­klasisty z języka angielskiego z czerwca 2020 roku wyniósł 54%, czyli 32,4 punkty. Za wypowiedź pisemną uczniowie otrzymywali średnio 51% punktów, znajomość środków językowych to 44% punktów możliwych do zdobycia, rozumienie tekstów pisanych wypadło na 62% punktów możliwych do zdobycia. Znajomość funkcji językowych to 58%  punktów, a rozumienie ze słuchu wypadło na 54% punktów możliwych do zdobycia. 

Warto spojrzeć na wyniki z kwietnia 2019 roku, by dokonać ciekawego odkrycia. Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego z kwietnia 2019 roku wyniósł 59%, czyli 35,4 punkty. Za wypowiedź pisemną uczniowie otrzymywali średnio 52% punktów, znajomość środków językowych to także 52% punktów możliwych do zdobycia, rozumienie tekstów pisanych wypadło na 68% punktów możliwych do zdobycia. Znajomość funkcji językowych to 62% punktów, a rozumienie ze słuchu wypadło na 58% punktów możliwych do zdobycia. 

Ewidentnie znajomość środków językowych wypada co roku najsłabiej na tle poszczególnych części egzaminu. Co więcej, jako praktyk pozwolę sobie na stwierdzenie, że owa „znajomość środków językowych” czyli słynne use of English – niezwykły związek gramatyki i słownictwa, ma wpływ na wyniki z pozostałych części egzaminu – słuchania lub pisania. Sądzę, że warto pochylić się nad tym, by, planując zajęcia dla uczniów, uwzględnić w nich aktywności wprowadzające i utrwalające w ciekawy, nieszablonowy oraz oczywiście skuteczny sposób konstrukcje gramatyczne i słownictwo.  

Jak to zrobić, kiedy ewidentnie widać, że ta część egzaminu jest dla ósmoklasistów najtrudniejsza i tym samym jest największym wyzwan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy