Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

27 kwietnia 2021

NR 22 (Kwiecień 2021)

Na miesiąc przed maturą

0 231

Na ile rzeczywiście prostszy będzie tegoroczny egzamin maturalny w stosunku do lat ubiegłych – trudno powiedzieć. W każdym razie się odbędzie i miejmy nadzieję, że zgodnie z harmonogramem. Ale ograniczony zakres podstawy programowej nie oznacza, iż tegoroczny maturzysta może spocząć na laurach. Mając tylko miesiąc do „godziny M”, warto podejść do sprawy z głową i ruszyć z powtórkami z kopyta. Ale żeby to zrobić, trzeba wiedzieć, co naszych maturzystów czeka, jakie powinni przyjąć strategie i w jaki sposób dobrze rozplanować powtórki.

CZAS

W wersji podstawowej na egzamin pozostaje jak dotychczas 120 minut, a w wersji rozszerzo­nej 150 minut. Dlatego warto os­­wo­­­­­­­ić się z konkretnymi ramami czasowymi i wykonywać zadania ze stoperem, co pozwoli uczniom przyzwyczaić się do limitu czasu. I tak, pierwsza część egzaminu, którą jest słuchanie obejmuje trzy pierwsze zadania i trwa 20 minut. Z kolei ostatnie – zadanie pisemne, które jest w arkuszu podstawowym jedynym zadaniem otwartym, zająć im może nawet pół godziny, gdyż: muszą stworzyć w głowie zarys wypowiedzi, odkopać z ­­zasobów pamięci konkretne słownictwo, zwroty i wyrażenia, a ­­następnie zgrabnie przelać wszystko na papier (co może de facto zabrać młodemu człowiekowi więcej czasu niż szybkie pisanie na klawiaturze i to z funkcją autokorekty!). Zatem, na resztę zadań pozostaje 70 minut: na zadania z czytania, czyli rozumienia tekstów pisanych i dwa na znajomość środków językowych, w których pojawią się zadania z wyborem wielokrotnym i na dobieranie. Zadania czwarte i piąte są stosunkowo łatwe, natomiast szóste z tekstem na długość całej strony i wielokrotnym wyborem wymaga poświęcenia zdecydowanie więcej czasu. Zarezerwować nań trzeba nawet 20 minut. Tym wcześniejszym wystarczy po 10, co łącznie daje już minut 40. Na zadanie nr 7 i 8 wystarcza po 10 minut, a na zadanie 9 – minut 5. Arkusz z kartą odpowiedzi przejrzy się w ciągu 5 minut i w ten sposób maturzyści spokojnie mieszczą się w dostępnych im 120 minutach.

POLECAMY

Oczywiście to jest jedynie proponowany model, który modyfikowany będzie przez poziom zdających oraz stopień trudności zadań.

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy – poziom podstawowy 2021

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony 2021

 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony został zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Standardowy arkusz podstawowy: 120 min
z1, z2, z3 = 20 min
z4 = 10 min
z5 = 10 min
z6 = 20 min
z7 = 10 min
z8 = 10 min
z9 = 5 min
z10 = 30 min
Przejrzenie pracy: 5 min

Standardowy arkusz rozszerzony: 150 min
z1, z2, z3 = 25minut
z4 = 10 min
z5 = 10 min
z6 = 20 min
z7 = 10 min
z8 = 10 min
z9 = 10 min
z10 = 50 min
Przejrzenie pracy: 5 min

Podobnie, warto indywidualnie rozplanować ile czasu wymaga wykonanie zadań na poziomie rozszerzonym i wykonując je – mierzyć sobie czas. Wtedy uzyska się realny obraz możliwości naszych uczniów.

Ważną kwestią związaną z czasem jest KONCENTRACJA, a konkretnie utrzymanie jej przez całą długość egzaminu. Wysiłek przez tak długi czas bez możliwości zafundowania sobie, jak w domu, krótkich przerw w celu oderwania wzroku od arkusza, poruszania głową i choćby przespacerowania się po pokoju, jest sporym wyzwaniem. Zmęczona i zestresowana głowa może w znaczący sposób utrudniać pracę i uczeń będzie potrzebować więcej czasu, niż kiedy robił to w komfortowych warunkach domowych. Weźmy więc na tę okoliczność poprawkę.

Kolejne zagadnienie to CZAS POWTÓREK, który jest już bardzo indywidualną kwestią, zależną od poziomu zdającego, rodzaju egzaminu, do którego przystępuje i oczekiwanych rezultatów. Mając przed sobą już tylko miesiąc do egzaminu, dobrze byłoby przeznaczyć na przygotowanie się do matury z angielskiego choćby godzinę dziennie, co da łącznie 30 godzin kursu powtórkowego, albo odpowiednio więcej, w zależności od potrzeb. Wiadomo, że maturzysta na tej „ostatniej prostej” musi dokonać powtórek również z innych, wybranych przez siebie przedmiotów, więc zachowajmy w tej całej sytuacji jakiś zdrowy rozsądek. 

TREŚCI

Nauczyciel nie jest słownikiem, więc tym bardziej nie jest nim uczeń. Warto mieć to na uwadze, ucząc się i powtarzając słownictwo przed egzaminem. W ojczystym języku też nie znamy wszystkich słów, a komu z nas nie zdarza się natrafić na niezrozumiałe wyrazy podczas czytania w języku polskim książki czy artykułu? Lub nie dosłyszeć bądź nie zrozumieć czegoś podczas rozmowy telefonicznej? Sztuką na wagę złota nie jest więc wykucie przysłowiowej książki telefonicznej na pamięć, a umiejętność wyłapywania sensu z kontekstu i „dopowiadania” sobie spójnych treści uzupełniających ten kontekst. A taką umiejętność można jedynie doskonalić podczas często i regularnie wykonywanych ćwiczeń. Dlatego w powtórkowym planie nie powinno, obok zadań stricte egzaminacyjnych, zabraknąć materiałów autentycznych, takich jak: filmy, audycje, podcasty. Istotna kwestia: należy sobie zapewnić komfortowe warunki, by z ołówkiem i kartką w ręku można było poświęcić na zadania 100% uwagi (pomóc mogą w tym medytacje mindfullness, zwłaszcza te, które służą obserwowaniu dźwięków). Niestety, słuchanie jest trudną umiejętnością i trzeba ją po prostu ćwiczyć. Nie ma zmiłuj się.

Z kolei dla nabrania sprawności w czytaniu zaleca się po prostu… czytać: artykuły, wywiady, etykietki na kosmetykach, broszury, bajki, a nawet powieści. Jasne, że na miesiąc przed maturą nikt za powieść się brać nie będzie, ale czytając co­­­­­kolwiek uczeń oswaja się z tym, że można rozumieć historię, nawet jeśli natrafi się na nieznane słowa. W samym informatorze CKE jest napisane, że w tekstach mogą pojawiać się konstrukcje spoza zakresu wymaganego od uczniów, ale nie warunkują one wtedy zrozumienia tych kluczowych fragmentów tekstu, których będzie potrzebować maturzysta do odpowiedzenia na pytania. Regularne czytanie niech więc zagości na tej „ostatniej prostej”. 

Wiadomo, że im więcej zna się słów i struktur gramatycznych, tym większe ma się szanse na prawidłowe rozwiązanie zadań. Ale w rzeczy samej nie trzeba zgłębiać każdego zagadnienia gramatycznego wszerz i wzdłuż i wykuwać słownik na pamięć.

Wszystko zależy od poziomu i oczekiwań. Jeśli poziom ucznia jest dobry i potrzebuje tylko przysłowiowych wisienek na torcie, wtedy w trakcie „kursu powtórkowego” może darować sobie ogóły, koncentrując się zagadnieniach bardziej skomplikowanych, na haczykach i ciekawostkach. 

Natomiast znajomość środków językowych (tłumaczenie i układanie fragmentów zdań, słowotwórstwo i parafrazy) jest tak wymagającą kwestią, że w ostatnim miesiącu przed maturą niewiele zdziała już ten, kto uczciwie nie przykładał się do nauki wcześniej i ma bardzo wybrakowane fundamenty. Wówczas rozsądniej będzie zająć się głównie fundamentami.

W sieci jest ogrom przeróżnych ćwiczeń maturalnych, quizów i tutoriali (osobiście polecam swój ulubiony kanał na YT: Rock Your English, gdzie w krótkich odcinkach mamy sposobność powtórzyć każde interesujące nas zagadnienie językowe i dodatkowo poćwiczyć słownictwo). Oczywiście nieodzowne w przygotowywaniu do egzaminu będą arkusze z lat ubiegłych, które wraz z nagraniami, transkrypcją i kluczem odpowiedzi bez problemu znajdzie się np. na stronie  http://www.arkusze.pl (poza tym w sieci są dostępne arkusze z matur próbnych, np. różnych wydawnictw). Uczniowie powinni wybierać dla siebie takie kanały lub strony, które im zwyczajnie odpowiadają i będą mogli się ich trzymać przez okres swoich powtórek. 

Co zatem musiałby maturzysta uwzględnić w swoim ekspresowym kursie powtórkowym do matury? 

 • Idiomy/powiedzenia (np. ihbristol.com => Phrase of the Day).
 • Zadania egzaminacyjne z arkuszy maturalnych z analizą i spraw­­dzeniem słownictwa.
 • Powtórki online: tutoriale + ćwi­czenia gramatyczne/leksykalne.
 • Dodatkowo: materiały autentyczne według uznania.

Schemat pisania rozprawki

 

ROZPRAWKA ARGUMENTACYJNA

ROZPRAWKA OPINIODAWCZA
WSTĘP
 • teza bez opinii własnej
 • zapowiedź ZA I PRZECIW  
 •  teza z opinią własną
 • zapowiedź własnej argumentacji (tu nie ma za i przeciw!)
ROZWINIĘCIE
 • argumentacja ZA z uzasadnieniem
 • argumentacja PRZECIW z uzasadnieniem (jedna strona powinna mieć więcej argumentów)
 • argumentacja (2 paragrafy) na rzecz własnej opinii z uzasadnieniem
 • wzmianka, że istnieje pogląd przeciwny.
ZAKOŃCZENIE
 • krótka parafraza tezy
 • info: które argumenty przeważyły + ewentualnie własna opinia.  
 • krótka parafraza tezy z własną opinią, która została uzasadniona.

Zakończenie jest zawsze krótsze niż wstęp i nie pojawia się w nim już żadna nowa informacja!

Przykładowy planer powtórkowy pod kątem matury rozszerzonej

MONDAY

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
MATURA 2021

1 April
Practice makes perfect
...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy