Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

27 kwietnia 2021

NR 22 (Kwiecień 2021)

Na miesiąc przed maturą

0 375

Na ile rzeczywiście prostszy będzie tegoroczny egzamin maturalny w stosunku do lat ubiegłych – trudno powiedzieć. W każdym razie się odbędzie i miejmy nadzieję, że zgodnie z harmonogramem. Ale ograniczony zakres podstawy programowej nie oznacza, iż tegoroczny maturzysta może spocząć na laurach. Mając tylko miesiąc do „godziny M”, warto podejść do sprawy z głową i ruszyć z powtórkami z kopyta. Ale żeby to zrobić, trzeba wiedzieć, co naszych maturzystów czeka, jakie powinni przyjąć strategie i w jaki sposób dobrze rozplanować powtórki.

CZAS

W wersji podstawowej na egzamin pozostaje jak dotychczas 120 minut, a w wersji rozszerzo­nej 150 minut. Dlatego warto os­­wo­­­­­­­ić się z konkretnymi ramami czasowymi i wykonywać zadania ze stoperem, co pozwoli uczniom przyzwyczaić się do limitu czasu. I tak, pierwsza część egzaminu, którą jest słuchanie obejmuje trzy pierwsze zadania i trwa 20 minut. Z kolei ostatnie – zadanie pisemne, które jest w arkuszu podstawowym jedynym zadaniem otwartym, zająć im może nawet pół godziny, gdyż: muszą stworzyć w głowie zarys wypowiedzi, odkopać z ­­zasobów pamięci konkretne słownictwo, zwroty i wyrażenia, a ­­następnie zgrabnie przelać wszystko na papier (co może de facto zabrać młodemu człowiekowi więcej czasu niż szybkie pisanie na klawiaturze i to z funkcją autokorekty!). Zatem, na resztę zadań pozostaje 70 minut: na zadania z czytania, czyli rozumienia tekstów pisanych i dwa na znajomość środków językowych, w których pojawią się zadania z wyborem wielokrotnym i na dobieranie. Zadania czwarte i piąte są stosunkowo łatwe, natomiast szóste z tekstem na długość całej strony i wielokrotnym wyborem wymaga poświęcenia zdecydowanie więcej czasu. Zarezerwować nań trzeba nawet 20 minut. Tym wcześniejszym wystarczy po 10, co łącznie daje już minut 40. Na zadanie nr 7 i 8 wystarcza po 10 minut, a na zadanie 9 – minut 5. Arkusz z kartą odpowiedzi przejrzy się w ciągu 5 minut i w ten sposób maturzyści spokojnie mieszczą się w dostępnych im 120 minutach.

POLECAMY

Oczywiście to jest jedynie proponowany model, który modyfikowany będzie przez poziom zdających oraz stopień trudności zadań.

Język obcy jako przedmiot obowiązkowy – poziom podstawowy 2021

  • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
  • Czas trwania: 120 minut.
  • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
  • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Język obcy jako przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony 2021

  • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony został zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

Standardowy arkusz podstawowy: 120 min
z1, z2, z3 = 20 min
z4 = 10 min
z5 = 10 min
z6 = 20 min
z7 = 10 min
z8 = 10 min
z9 = 5 min
z10 = 30 min
Przejrzenie pracy: 5 min

Standardowy arkusz rozszerzony: 150 min
z1, z2, z3 = 25minut
z4 = 10 min
z5 = 10 min
z6 = 20 min
z7 = 10 min
z8 = 10 min
z9 = 10 min
z10 = 50 min
Przejrzenie pracy: 5 min

Podobnie, warto indywidualnie rozplanować ile czasu wymaga wykonanie zadań na poziomie rozszerzonym i wykonując je – mierzyć sobie czas. Wtedy uzyska się realny obraz możliwości naszych uczniów.

Ważną kwestią związaną z czasem jest KONCENTRACJA, a konkretnie utrzymanie jej przez całą długość egzaminu. Wysiłek przez tak długi czas bez możliwości zafundowania sobie, jak w domu, krótkich przerw w celu oderwania wzroku od arkusza, poruszania głową i choćby przespacerowania się po pokoju, jest sporym wyzwaniem. Zmęczona i zestresowana głowa może w znaczący sposób utrudniać pracę i uczeń będzie potrzebować więcej czasu, niż kiedy robił to w komfortowych warunkach domowych. Weźmy więc na tę okoliczność poprawkę.

Kolejne zagadnienie to CZAS POWTÓREK, który jest już bardzo indywidualną kwestią, zależną od poziomu zdającego, rodzaju egzaminu, do którego przystępuje i oczekiwanych rezultatów. Mając przed sobą już tylko miesiąc do egzaminu, dobrze byłoby przeznaczyć na przygotowanie się do matury z angielskiego choćby godzinę dziennie, co da łącznie 30 godzin kursu powtórkowego, albo odpowiednio więcej, w zależności od potrzeb. Wiadomo, że maturzysta na tej „ostatniej prostej” musi dokonać powtórek również z innych, wybranych przez siebie przedmiotów, więc zachowajmy w tej całej sytuacji jakiś zdrowy rozsądek. 

TREŚCI

Nauczyciel nie jest słownikiem, więc tym bardziej nie jest nim uczeń. Warto mieć to na uwadze, ucząc się i powtarzając słownictwo przed egzaminem. W ojczystym języku też nie znamy wszystkich słów, a komu z nas nie zdarza się natrafić na niezrozumiałe wyrazy podczas czytania w języku polskim książki czy artykułu? Lub nie dosłyszeć bądź nie zrozumieć czegoś podczas rozmowy telefonicznej? Sztuką na wagę złota nie jest więc wykucie przysłowiowej książki telefonicznej na pamięć, a umiejętność wyłapywania sensu z kontekstu i „dopowiadania” sobie spójnych treści uzupełniających ten kontekst. A taką umiejętność można jedynie doskonalić podczas często i regularnie wykonywanych ćwiczeń. Dlatego w powtórkowym planie nie powinno, obok zadań stricte egzaminacyjnych, zabraknąć materiałów autentycznych, takich jak: filmy, audycje, podcasty. Istotna kwestia: należy sobie zapewnić komfortowe warunki, by z ołówkiem i kartką w ręku można było poświęcić na zadania 100% uwagi (pomóc mogą w tym medytacje mindfullness, zwłaszcza te, które służą obserwowaniu dźwięków). Niestety, słuchanie jest trudną umiejętnością i trzeba ją po prostu ćwiczyć. Nie ma zmiłuj się.

Z kolei...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy