Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

10 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

Egzaminy w „pigułce”. Co warto i w jakim celu?

0 1780

Jako nauczyciel często słyszę: „uczysz się dla siebie” – stwierdzenie wypowiadane przez rodziców moich uczniów, chcących zmotywować swoje dzieci, kiedy te mają kiepski dzień i nie do końca wyrażają chęć uczestnictwa w zajęciach. Co to właściwie znaczy „uczyć się dla siebie”? Jak sprawdzić, czy czas poświęcony na naukę języka przyniósł jakiekolwiek wymierne rezultaty? Jednym z narzędzi monitoringu procesu nauki są egzaminy zewnętrzne, które rzetelnie sprawdzają umiejętności językowe i dają obiektywny obraz tego, jak szkoła (publiczna, prywatna, językowa) przygotowuje do posługiwania się językiem poza jej murami.

Egzaminy Cambridge English Qualifications 

Zdecydowanie najbardziej rozpoznawalne egzaminy na całym świecie, które są honorowane przez uczelnie oraz pracodawców w krajach anglojęzycznych. Zdany egzamin gwarantuje otrzymanie certyfikatu zgodnego ze skalą CEFR, który daje językową przepustkę do pracy i nauki w wielu państwach i jeszcze większej liczbie instytucji i firm.
 

POLECAMY

  • Zdanie egzaminu First (FCE) na poziomie B2 daje szansę na pracę w firmie, gdzie językiem stosowanym w komunikacji jest angielski, pozwala też na wzięcie udziału w kursie wstępnym, przygotowującym do studiów w języku angielskim. W zależności od regulaminu i statutu wyższych uczelni w Polsce, pozwala na zaliczenie zajęć z języka angielskiego i zwolnienie z egzaminu końcowego oraz daje szansę na start w programach wymiany międzyuczelnianej. Honoruje go Urząd Służby Cywilnej przy wymaganiach dotyczących aplikantów na pracowników polskiej służby cywilnej oraz MEN jako potwierdzenie wymaganej znajomości języka od pilotów wycieczek. FCE umożliwia też rozpoczęcie studiów pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych. Ponadto, jest poziomowym odpowiednikiem matury rozszerzonej z języka angielskiego.
  • Zdanie egzaminu Advanced (CAE) na poziomie C1 udowadnia pracodawcom i uczelniom wyższym, że posiadacz certyfikatu na tym poziomie płynnie posługuje się językiem angielskim w różnorodnych sytuacjach. Korzyści ze zdania egzaminu na tym poziomie są identyczne jak te wynikające ze zdania egzaminu First (FCE), ale są powiększone o kilka bonusów. CAE jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego. Ponadto Advanced przydatny jest w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie: w uzyskaniu do 70 dodatkowych punktów UCAS Tariff, w rekrutacji na uniwersytety i instytuty TAFE w Australii, w uzyskaniu wizy studenckiej do Australii oraz w rekrutacji na uczelnie wyższe w USA i Kanadzie.
  • Zdanie egzaminu Proficiency (CPE) C2 – poza korzyściami wymienionymi już przy poprzednich egzaminach jest dowodem dla pracodawców, że posiadacz certyfikatu odnajdzie się w każdej językowej sytuacji. Co więcej, CPE daje możliwość rozpoczęcia studiów podyplomowych lub doktoranckich na anglojęzycznym uniwersytecie.


Ale egzaminy Cambridge Qualifications to nie tylko sekcja Main Suite. Kolejną grupą są egzaminy YLE: Starter, Movers i Flyers, których korzyść płynąca ze zwiększenia motywacji jest nie do przecenienia.

Egzaminy YLE przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od siedmiu do dwunastu lat. Można je zdawać na trzech poziomach trudności: Starters (pre A1), Movers (A1) oraz Flyers (A2). Składają się z trzech części: czytania i pisania, słuchania oraz mówienia. Są kolorowe i przyjazne (zarówno formą jak i treścią) dla najmłodszych zdających. Tych egzaminów nie sposób nie zdać. Zamiast punktów procentowych dzieci otrzymują certyfikaty z tarczami, na odwrocie których znajdują się objaśnienia dotyczące ich poziomu zaawansowania językowego. 

To wszystko wzmacnia motywację uczniów do dalszej nauki. Nawet ci najmłodsi, najmniej zaawansowani, podchodzący do YLE Starters mają szansę odkryć, że czas spędzony na zajęciach dał im narzędzia do komunikacji w języku obcym, z których potrafią korzystać bez pomocy rodzica, nauczyciela czy lektora. Rokrocznie widzę, jak zdający z coraz większą chęcią przychodzą na za...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy