Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

5 kwietnia 2023

NR 34 (Kwiecień 2023)

English in numbers – liczebniki w języku angielskim

0 97

Około 1,35 biliona ludzi na świecie posługuje się językiem angielskim, jako swoim rdzennym lub drugim językiem. Stanowi to 17% populacji. Te imponujące liczby dają językowi angielskiemu znaczenie lingua franca międzynarodowych kontaktów i skłaniają do jego sumiennej nauki. Już same liczebniki to podstawa!

Ten artykuł podchodzi jednak do liczebników nieco przewrotnie. Nie skupia się właściwie na liczebnikach głównych i porządkowych jako takich: ich kolejności, pisowni, prawidłowym stosowaniu. Jest raczej propozycją zajęć kulturoznawczych dla młodzieży, szczególnie przygotowującej się do konkursów i olimpiad językowych, lub maturzystów rozważających studia filologiczne oraz młodych dorosłych (na przykład zainteresowanych studentów matematyki lub ekonomii, historii albo wydziałów neolingwistycznych w ramach lektoratów i zajęć dla doktorantów), na poziomie zaawansowania językowego B2+/C1.

POLECAMY

Celem artykułu jest rozszerzenie znaczeń najprostszych słów, które poznaje się na początku edukacyjnej ścieżki. Nazwy liczebników, jakie na przykład internetowy słownik Cambridge przypisuje poziomowi A1, nabierają coraz bardziej zaawansowanych znaczeń w wyrażeniach idiomatycznych. Zanim jednak do frazeologizmów dojdziemy, spójrzmy tylko na zmieniające się znaczenie samej liczby jeden. Cytuję definicje, przypisane stopnie zaawansowania językowego oraz przykłady zastosowania za słownikiem Cambridge: 

One

 • A1 the number 1:
  She’ll be one year tomorrow.
 • A2 a member of a group of people of things:
  One of their daughters has just had a baby.
 • B2 used to refer to a time in the future that is not yet decided:
  Why don’t we meet for lunch one day next week?
 • B2 a single thing; not two or more:
  Eat them one at a time (= separately).
 • C1 any person, but not a particular person:
  One has an obligation to one’s friends.
 • C2 combined in a single person or object:
  With this model you get a radio, CD player, and MP3 dock all in one.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one

One, two buckle my shoe… Liczby są więc w tym tekście jedynie pretekstem do rozwijania kompetencji kulturowej i świadomości językowej ucznia, studenta lub słuchacza.

Niektóre liczebniki bowiem nabrały znaczeń idiomatycznych; inne zaś stanowią symbol ważnych miejsc, aktywności, kod kulturowy albo wyryły się w kamieniu historii. Poniżej prezentuję subiektywną numeryczną listę wyrażeń, faktów, dat, piosenek. Następnie dzielę się ćwiczeniem na uzupełnianie luk i serią pytań związanych z liczbami, znaczącymi w naszym temacie. 

 • First things first – used to tell someone that more important things should be done before less important things.
 • Like two peas in a pod – very similar, especially in appearance.
 • Two’s company, three is a crowd – said when two people are relaxed and enjoying each other’s company but another person would make them feel less comfortable.
 • Four-leaf clover – a small plant with a leaf that is divided into four parts rather than the usual three, thought to bring good luck to anyone who finds it.
 • Take five – used to tell someone to stop working and relax for a short period of time.
 • At sixes and sevens – in a confused, badly organized, or difficult situation.
 • Word pun: why was 6 afraid of seven? Because seven ate (eight) nine.
 • On cloud nine – to be extremely happy and excited.
 • Platform 9 ¾ – quite possibly the most famous railway platform in the world where the Hogwart Express takes from, located in King’s Cross Station.
 • Downing Street 10 – the official residence and office of...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy