Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

11 grudnia 2020

NR 20 (Grudzień 2020)

Jak by się tu zdystansować? Czyli language of distancing

0 653

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nasi uczniowie nie zawsze chętnie podporządkowują się rygorom dotyczącym pisania artykułów, listów formalnych czy rozprawek na maturze rozszerzonej. Wiadomo z kolei, iż na końcową punktację wpływają – oprócz elementów treści – również elementy formy, jak chociażby kompozycja i segmentacja, a także stopień zaawansowania i zróżnicowania użytej przez zdającego składni i leksyki. Dlatego sądzę, że oprócz poinformowania uczniów o tych wymogach oraz szczegółowego omówienia kryteriów oceniania prac pisemnych warto – trochę podstępnie – skłonić ich do poświęcenia tym elementom większej porcji uwagi. Podstępnie – czyli nie wprost... Czyli jak?

Na przykład, kiedy wprowadzałam ze swoimi trzecioklasistami zasady konstruowania rozprawki opiniującej (opinion essay), użyłam sformułowania language of distancing, żeby pokazać im, iż w przedostatnim akapicie tego eseju wprowadzamy w ten sposób jedyny argument przeciwko swojej własnej tezie. Uczniowie natychmiast zainteresowali się tym sformułowaniem: „Po co się to robi?”, „Jak to wygląda?”. Otóż w zasadzie rozprawka opiniująca ma na celu wprowadzenie i obronę własnej opinii na konkretny temat, należy w niej jednak pokazać, że istnieją również inne punkty widzenia, oraz że jak najbardziej zdajemy sobie z tego sprawę. Żeby jednak nie osłabiać działania przytoczonych przez siebie argumentów za sformułowaną we wstępie tezą, jedyny kontrargument przytaczamy w taki sposób, aby od razu widać było, iż my się z nim nie zgadzamy. W tym celu używamy tak zwanego języka dystansu, czyli takich struktur gramatycznych i leksykalnych, które informują odbiorcę, że nie uważamy tego argumentu za wiarygodny. Oczywiście w następnym zdaniu przytoczony (z konieczności) kontrargument zbijamy własnym, zgodnym naturalnie z naszą tezą.

Postanowiliśmy wspólnie, że do tematu wrócimy na następnej lekcji i przypomnimy sobie znane nam z poprzednich lat nauki wyrażenia i konstrukcje, zebrawszy je jednocześnie w jedną całość. Jako że takich distancing structures jest dość sporo, podzieliliśmy je na 3 grupy:

POLECAMY

 • SEEM/APPEAR: It seems/appears that there is…; They seem/appear to be…; It would seem/appear that…
   
 • PASSIVE VOICE: It is said/thought/understood/believed… that…; This is said/thought/understood/ believed… to be/have been…
   
 • OTHER EXPRESSIONS: Apparently/Allegedly…; According to…; It may/might/could be/have been…; Other people/Some groups of people… claim/maintain that… 

Oprócz powtórki postanowiłam wykonać z uczniami mały śródlekcyjny miniprojekt: po dobraniu się w pary uczniowie mieli wyobrazić sobie, że są dziennikarzami pracującymi w redakcji podupadającego tabloidu. Mieli do napisania krótkie artykuły, w których zawarliby sensacyjne, plotkarskie, niepotwierdzone lub wręcz wyssane z palca informacje, które znacząco zwiększyłyby popularność i nakład gazety i uratowałyby ją przed bankructwem. Jednakże musieli się zobowiązać, że nie spowodują masowych pozwów redakcji brukowca do sądu za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości. Jedynym rozwiązaniem okazało się z...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy