Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

20 grudnia 2018

NR 8 (Grudzień 2018)

Jak „oswoić” mediację językową i zadania otwarte?

0 1689

Czy to w ogóle możliwe? Przed tegorocznymi ósmoklasistami postawiono niezwykle trudne zadanie – muszą przygotować się do egzaminu w ekspresowym tempie i, na ile to możliwe, „zaprzyjaźnić” się z nowymi typami zadań, które dotychczas nieoczywiste i mało popularne stanowią obecnie najtrudniejsze obszary testowe. Zadania otwarte oraz mediacja językowa będą wymagać od uczniów przede wszystkim swobodnej produkcji języka, przemyślanego transferu i przetwarzania informacji oraz samodzielnego myślenia. Umówmy się – dotychczas nie były to „mocne strony” znanych nam sprawdzianów i egzaminów. Podsumujmy – czas zaprosić na salony tzw. life skills.

Krótkie przypomnienie:

POLECAMY

 • W każdej części egzaminu ósmoklasisty znajdują się zadania OTWARTE (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź) – stanowią one ok. 40% arkusza egzaminacyjnego i pojawiają się po raz pierwszy na egzaminie dla tej grupy wiekowej. 
 • W zadaniu nr 10 (rozumienie tekstu pisanego) – pojawia się zupełnie nowy typ zadania: transfer językowy/mediacja/przetwarzanie informacji, czyli uzupełnianie tekstu z lukami w języku polskim na podstawie tekstu w języku angielskim. Zadania te wymagają samodzielnego przetwarzania i interpretowania informacji oraz przekazania ich w poprawnej formie.

Przeanalizujmy zatem całkowicie nowe typy zadań otwartych pojawiających się w poszczególnych częściach egzaminu na podstawie przykładowego arkusza zamieszczonego na stronach Centralnej Komisji Edukacyjnej (źródło: //cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017).

 1. Rozumienie ze słuchu 
  Zadanie otwarte w tej części egzaminu polega na uzupełnieniu luk w tekście na podstawie informacji zawartych w nagraniu. Uczeń musi sam sformułować odpowiedź, przetworzyć informacje i znaleźć odpowiednie, pasujące słowa. Błędy językowe i ortograficzne są tutaj dopuszczalne, jeśli z odpowiedzi ucznia jednoznacznie wynika, że zrozumiał on informację.

 2. Znajomość funkcji językowych 
  Zadanie otwarte polega tutaj na uzupełnieniu w sposób spójny, logiczny i poprawny dialogu słowami lub wyrażeniami, które pojawiają się w określnym kontekście.

 3. Rozumienie tekstów pisanych 
  Z czterech zadań, które możemy znaleźć w tej części egzaminu, dwa będą miały charakter otwarty:
  W jednym z zadań uczeń musi uzupełnić w języku angielskim luki w zdaniach przetworzoną informacją z czytanki – odpowiedzi należy przytoczyć w zmienionej formie.


  Drugie zadanie ma zupełnie nieznaną dotychczas na egzaminach postać – uczeń musi dokonać transferu informacji z języka angielskiego na polski i uzupełnić przetworzonymi informacjami luki w tekście.

 4. Znajomość środków językowych 

To zadanie otwarte wymaga dużej elastyczności i operowania szerokim zakresem środków językowych oraz umiejętności transformacji elementów językowych. Może sprawić uczniom szczególną trudność, gdyż ten typ ­operacji językowej nie jest zbyt często ćwiczony w klasac...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy