Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

11 czerwca 2019

NR 11 (Czerwiec 2019)

Jak uczyć idiomów? Pokaż uczniom, że to prostsze niż myślą!

0 815

Idiomy w języku angielskim nie są lubiane przez uczniów. Wynika to z faktu, że nie możemy tłumaczyć wszystkich idiomów dosłownie. Dodatkowo ich znaczenia często są inne niż wyrazy, które je budują. Jak zatem zachęcić uczniów do nauki idiomów?

Jest wiele sposobów, które możemy zaproponować uczniom, aby wspierać naukę. 

POLECAMY

 • Modelowanie – przede wszystkim powinniśmy zacząć od siebie. Sprawdzonym sposobem przed lekcjami związanymi z idiomami jest zwracanie się do uczniów w klasie z ich użyciem, dzięki temu podświadomie przygotujemy uczniów na to, że stosowanie idiomów jest czymś naturalnym.
 • Narzędzie – stwórzmy kilkanaście różnych pytań do naszych uczniów, w których będą zawarte idiomy. Ważne, aby były to pytania na różnym poziomie zaawansowania i o różnym stopniu długości. 
 • Kontekst – warto zwrócić uczniom uwagę na fakt, że idiomy w języku angielskim są używane w filmach i serialach oraz w mowie codziennej. Warto pokazać to uczniom. Poznanie różnych znaczeń oraz wielu idiomów pomoże w lepszym rozumieniu oglądanych treści.
 • Konkretne narzędzie – użyjmy od razu Youglish (//youglish.com). Wystarczy wpisać tam wybrany idiom czy frazę z nim związaną i zatwierdzić, by pokazać wyniki wyszukiwania. Dostaniemy rezultaty z różnymi materiałami wideo z serwisu YouTube, które pokazują ten idiom. Możemy wybrać różne pliki wideo do wyboru. Pod wideo znajduje się tez transkrypt z zaznaczonym idiomem. Jest to bardzo ciekawa opcja do wykorzystania.

 

Kilka sposobów na naukę idiomów

Naukę idiomów w języku angielskim powinniśmy zacząć od przedstawienia uczniom kilku najważniejszych zasad dotyczących szybszej i efektywniejszej ich nauki. Ponieważ pierwszą przeszkodą do nauki idiomów jest to, że uczniowie nie mają wystarczającej wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów na szybką naukę. 

 • Przygotujmy z uczniami listę wspólnych idiomów, które pojawiły się w podręczniku, lub takich, które dotyczą życia uczniów i mogą być im potrzebne. Zróbmy to na zasadzie burzy mózgów. Każdy z uczniów przygotowuje wcześniej pięć idiomów oraz ich znaczeń, które spotkał w różnych zasobach. Mogą być to zasoby internetowe, idiomy z telewizji, seriali i tym podobne źródła. Następnie uczniowie planują pracę w grupach kilkuosobowych i przedstawiają swoje idiomy. Dalej przygotowujemy wielką listę wszystkich idiomów, które zostały zebrane przez uczniów. Będzie to stanowiło punkt pierwszy do przedstawienia następnych sposobów dotyczących nauki idiomów.
 • Selekcja – dajmy znać uczniom o tym, że nie potrzebują wszystkich słów i fraz, które są związane z idiomami, aby posługiwać się językiem angielskim w płynny sposób. Nie jest możliwe poznanie wszystkich idiomów dotyczących danych aspektów języka angielskiego. Dlatego powinniśmy pokazać uczniom, że selekcja idiomów potrzebnych do nauki jest istotna. Powinien być to kolejny krok zaraz po zebraniu listy różnych idiomów.
 • Skojarzenia – to następny bardzo ważny punkt związany z idiomami. Dzięki roli wyobraźni i odpowiednich skojarzeń uczniowie mogą w łatwiejszy sposób zapamiętać dany idiom oraz znaczenie. Należy wspomnieć o tym, co często kusi uczniów, czyli uczenie się idiomów na pamięć. W takim podejściu jest to zupełnie nieskuteczne w perspektywie długofalowej. Działanie w myśl zasady „zakuć, zdać, zapomnieć” ma tutaj negatywne nastawienie do dalszej nauki języka angielskiego. Z całą pewnością taka nauka pozostawi nie tylko negatywne nastawienie do języka angielskiego i wzmocni przekonanie, że nauka języka polega na zapamiętywaniu słów. A tego podejścia nie chcemy. Skojarzenia pomagają odwrócić uwagę uczniów od bezsensownego uczenia oraz wspomagają zapamiętanie w kreatywny sposób. 
 • Regularne powtórki – być może uczniowie myślą, że gdy raz skojarzą sobie dany idiom, to zapamiętają go na długo. Są oczywiście osoby, których pamięć jest nieco lepsza, ale regularne powtórki są bardzo ważne. Najlepiej, aby odbywały się w określonym czasie. Zaproponujemy uczniom krótką powtórkę zaraz po nauce, następnie następnego dnia oraz po kilku dniach. Odstępy od każdej powtórki mogą się zwiększać, jeśli uczniowie pamiętają skojarzenia związane z idiomami, których się uczyli. Aby pomóc uczniom w regularnych powtórkach, możemy zaproponować im ustawienie przypomnienia w telefonie, wskazujące konkretny czas na ten rytuał. Jeśli wśród naszych uczniów znajdują się osoby, które lubią notować, możemy zaproponować im narzędzie monitorujące ich postępy, przykładowo Językowy Habit Tracker. O tym narzędziu opowiadam w 15. odcinku mojego podcastu Więcej niż język angielski. Można przekazać uczniom link do tego nagrania, aby posłuchali go online. Link do podcastu znajduje się na stronie www.ewaostarek.pl/podcast.
 • Partner językowy – ciekawą opcją w procesie zapamiętania i motywowania do dalszej nauki może być dobranie uczniów w pary. Zadaniem każdej pary będzie wzajemna motywacja między zajęciami z języka angielskiego, dzięki temu przekazujemy odpowiedzialność za naukę i powtarzanie idiomów w ręce uczniów. Pokazujemy, że mamy do nich zaufanie oraz że są odpowiedzialni za swoje postępy językowe. Rolą partnera językowego jest to, żeby wspólnie powtarzać dany materiał, wymyślać wspólnie skojarzenia dotyczące idiomów i pamiętać o budowaniu konwersacji w oparciu o poznane idiomy.
 • Rysowanie – zaproponujmy uczniom, aby do każdego idiomu opracowali swój rysunek lub szkic. Umiejętności rysowania nie mają tu znaczenia, ponieważ chodzi o rysowanie bardzo schematyczne. Jeśli każdy uczeń narysuje sobie swoją wizualną reprezentację danego idiomu, to łatwiej będzie można go zapamiętać, a potem przywołać z pamięci. Rysowanie powoduje też to, że dany idiom jest bardziej przetwarzany w głowie ucznia, a jednocześnie zostaje wspierany przez zmysł wzroku.

 

Ćwiczenia

Poniżej zaprezentowane zostaną ćwiczenia, które można wykorzystać w klasie podczas pracy uczniów z idiomami angielskimi. Warto zadania przeanalizować i dopasować do preferencji i możliwości uczniów na tyle, na ile jest to możliwe. 

# Ćwiczenie 1 
Napiszmy na tablicy jeden idiom. Ważne, aby był to idiom, który jest zupełnie nowy dla uczniów. Następnie prosimy, aby dobrali się w pary i przedyskutowali, jakie potencjalne znaczenie może mieć ten idiom. Po kilkuminutowej dyskusji prosimy o podanie różnych odpowiedzi na zasadzie burzy mózgów. Następnie wskazujemy uczniom, czy którekolwiek z podanych przez nich znaczeń jest prawdziwe, dzięki temu bazujemy na pracy i pomysłach uczniów. Co więcej, zachęcamy ich do kreatywnego myślenia. Na tym etapie istotne jest, żeby poruszyć wyobraźnię uczniów. Będzie ona potrzebna przy wymyślaniu odpowiednich skojarzeń do idiomów.

# Ćwiczenie 2
Gdy uczniowie mają wybraną listę dziesięciu idiomów, dyskutujemy wspólnie, jaki możemy dobrać symbol do każdego z nich. Na kartce papieru o formacie A4, która jest podzielona na dziesięć prostokątów, po jednej stronie zapisujemy idiom. Przykładowo: po lewej stronie kartki zapisujemy w każdym prostokącie jeden idiom, a po prawej stronie kartki rysujemy symbol, który przypomina nam o danym idiomie. Następnie rozcinamy wszystkie karteczki i układamy je białą stroną do góry. Zadaniem uczniów jest zagranie w tę grę w parze w następujący sposób. Za każdym razem, gdy uczeń odkryje daną kartkę, musi wykonać następujące zadanie. Jeśli uczeń odkryje symbol, przypomina sobie i mówi na głos, jaki idiom powinien być dopasowany do symbolu w formie bezokolicznika. Jeśli uczeń wylosował idiom w języku angielskim, przedstawia zastosowanie tego idiomu w zdaniu pytajnym lub zaprzeczeniu angielskim. Osoba zdobywa punkt, jeśli prawidłowo odkryje zarówno symbol jak i zapis danego idiomu. Im więcej uczniowie znają idiomów, tym więcej pojawia się kart do gry.

# Ćwiczenie 3
Gdy dysponujemy już większym zakresem idiomów, który jest znany wszystkim uczniom, a do tego uczniowie nie mają problemu z różnymi konstrukcjami i czasami gramatycznymi, możemy przeprowadzić z nimi takie ćwiczenie. Zapisujemy na kartce papieru lub korzystamy z wcześniej zrobionych fiszek dotyczących wszystkich idiomów – wrzucamy je do jednego woreczka. Do drugiego woreczka wrzucamy karteczki z wszystkimi czasami i poznanymi konstrukcjami w języku angielskim. W późniejszym czasie gry można poszerzyć także o trzeci woreczek, w którym będą znajdowały się symbole zdania zaprzeczającego, pytania i zdania twierdzącego. Prosimy dwóch lub trzech uczniów na środek klasy. Ich zadaniem będzie losowanie z woreczka danych karteczek. Za każdym razem jeden uczeń losuje idiom, a drugi – czas gramatyczny lub konstrukcje. Następnie uczniowie mają 15 sekund, by wymyślić, jak można zastosować konkretne idiomy w odpowiednim czasie. Kto pierwszy ma pomysł, zgłasza się przez podniesienie ręki do góry. Ochotnik dzieli się swoim pomysłem. Jeśli odpowiedź jest dobra i poprawna, to uczeń dostaje punkty. W innej wersji tego ćwiczenia możemy prosić uczniów, aby pracowali w parach lub w zespołach. Po wylosowaniu idiomu oraz struktury gramatycznej każda z grup zapisuje swój pomysł na kartce, a po upłynięciu określonego czasu grupy czytają swoje pomysły. Wspólnie oceniamy, czy są sformułowane poprawnie czy nie. Wygrywa drużyna, która pod koniec lekcji ma najwięcej poprawnych pomysłów. 

# Ćwiczenie 4 
Aby nauczyć się znanych uczniom idiomów, zapisujemy kilka z nich. Następnie czytamy na głos, by uczniowie mogli je sobie zapisać. Na kolejnym etapie zabawy uczniowie proszeni są, aby wymyślili historyjki z wykorzystaniem możliwie największej liczby idiomów. Aby to zadanie nie było tak standardowe, możemy poprosić uczniów, by w każdej grupie historyjki różniły się od siebie. Zaproponujemy następujący podział na grupy. W każdej z grup uczniowie piszą historyjkę w określony sposób. Przykładowo, jedna grupa opisuje historyjkę w czasie przeszłym, inna w czasie teraźniejszym ciągłym, inna w czasie przyszłym, następna opisuje historyjkę wesołą. Kolejna grupa opisuje historię smutną lub straszną. Możemy nadawać różne znaczenia historyjkom, ab...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy