Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

28 kwietnia 2021

NR 22 (Kwiecień 2021)

Kalendarz językowy

0 345

Na co dzień uczniowie pewnie korzystają z różnych terminarzy lub kalendarzy. Możemy zakładać, że wiele z nich to kalendarze online. Uczniowie mogą zapisywać w nich różne ważne informacje co powoduje, że zaglądają do nich kilka lub kilkanaście razy dziennie. Możemy element kalendarza wykorzystać i dodać do niego pewien aspekt językowy. Wtedy powstanie nasz własny kalendarz językowy. Jak go zrobić i co może w sobie zwierać? Odpowiedzi poniżej!

Jak to się zaczęło?

Na pomysł stworzenia takiego kalendarza wpadłam kilka lat temu, gdy przygotowałam się do prowadzenia sesji językowych online. Wtedy zaproponowałam mojej klientce, aby, planując różne rzeczy związane z językiem angielskim, zapisywała je sobie w kalendarzu oraz żeby w tym kalendarzu znalazły się różne zadania językowe. Sama robiłam takie coś, gdy powtarzałam sobie język niemiecki. Mój kalendarz stał wtedy na biurku i był papierowy z różnymi kolorowymi notatkami i zadaniami. Potem właśnie powstała w mojej głowie idea takiego kalendarza językowego związanego z nauką angielskiego. Nie jestem zapewne jedną osobą, która korzysta z tego rozwiązania, ale chciałabym przedstawić je w ten sposób, który można z powodzeniem i efektywnie wykorzystać nie tylko na zajęciach z osobami dorosłymi, ale także z uczniami ze szkół.

POLECAMY

Co może znajdować się w takim kalendarzu? 

Tak naprawdę nic nas nie ogranicza. Możemy do takiego kalendarza dołożyć zadania dla uczniów, bazując na ich wiedzy oraz ich możliwościach i na poziomie, na którym się znajdują. Poniższe propozycje to tylko kilka z wielu możliwych. 

Co więc możemy robić? Możemy ćwiczyć słownictwo. W tym celu wymyślamy i rozpisujemy z uczniami na każdy dzień różne słowo. Może to wyglądać w ten sposób, że z danego działu ze szkoły przygotowujemy codziennie różne słowa i wpisujemy je do kalendarza. Zadaniem uczniów jest powtórzenie lub nauczenie się danego słowa lub frazy. Przykładowo, jeśli mamy temat związany ze zdrowiem, to możemy w takim kalendarzu przygotować na poniedziałek, na przykład słowo wysypka, czyli rash i uczniowie mogą także przygotować rysunek dotyczący łatwiejszego zapamiętania tego słówka w postaci narysowania kilku różnych kropek, które mają symbolizować wysypkę. Na wtorek może być fraza flu, czyli grypa i tutaj rysunek wysokiej temperatury jako symbol grypy. Na środę może być to słówko dizzy, czyli zawroty głowy, rysujemy wtedy strzałki i głowę. I tak możemy rozpisać wszystkie słowa frazy lub przymiotniki na każdy tydzień. 

Co ciekawe, możemy też zrobić tygodnie tematyczne. Na przykład w pierwszym tygodniu uczniowie mają w kalendarzu językowym wpisane same przymiotniki do nauki. W drugim tygodniu uczniowie mają wpisane same rzeczowniki. W trzecim tygodniu same idiomy. W czwartym tygodniu same frazy. Pomysłów tutaj jest wiele i można je różnie modyfikować. Gdy zrobimy uczniom powtórkę materiału, możemy także zrobić to w ten sposób, że słownictwo może być pomieszane i na każdy dzień tygodnia może być coś innego. Może być to inna tematyka lub też w jednym tygodniu mogą być pomieszane rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki itd. 

Przykładowy kalendarz

Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek Piątek
rash[rysunek/szkic ucznia]  

flu

[rysunek/szkic ucznia] 

dizzy[rysunek/szkic ucznia]

 …

[rysunek/szkic ucznia]

…[rysunek/szkic ucznia]

nice


[rysunek/szkic ucznia]

colourful
[rysunek/szkic ucznia]

beautiful


[rysunek/szkic ucznia]

old
[rysunek/szkic ucznia]

new


[rysunek/szkic ucznia]

Ważna wskazówka!

Gdy zaczynamy pracę z takim kalendarzem językowym, ważne jest, żeby uczniowie nie mieli zbyt dużo różnych słów lub fraz tam umieszczonych. Warto zacząć od jednego słowa do jednego dnia. Taki kalendarz można w łatwy sposób przygotować, korzystając z kilku różnych źródeł. Przede wszystkim możemy skorzystać z zeszytu uczniów. Wtedy uczniowie na ostatnich stronach swojego zeszytu rysują kwadraty lub prostokąty, które odpowiadają ilości dni danego miesiąca. Pola muszą być odpowiednio duże, żeby zmieściły się w niej słowa lub frazy. Powstaje kalendarz na dany miesiąc. Następnie wspólnie ustalamy z klasą jaki rodzaj słów lub fraz może być wpisany danego miesiąca lub danego tygodnia do kalendarza. Uczniowie mogą także sami decydować o tym, co będą chcieli wpisać w taki kalendarz pod względem słownictwa. Taki kalendarz może być też użyty jako powtórka słownictwa przed sprawdzianem, klasówką lub egzaminem. Stopień trudności kalendarza może być też dopasowany w łatwy sposób poprzez odpowiednią zawartość. 

W takim kalendarzu możemy ćwiczyć z uczniami także gramatykę. Wtedy wygląda to w następujący sposób. Na początku wybieramy i układamy plan tego, jakie zagadnienia gramatyczne mają być zrealizowane i w jakiej kolejności. Potem przygotowujemy z uczniami rozpiskę dotyczącą tego, co z danego punktu gramatycznego chcemy zrealizować i w jakim tygodniu. Przykładowo, możemy ułożyć kilka podstawowych czasów gramatycznych w takiej kolejności, że zaczynamy od czasu teraźniejszego prostego, potem czas teraźniejszy ciągły, po tym czas przyszły prosty, po tym czas przeszły prosty. Następnie z każdego wybranego czasu planujemy zawartość kalendarza na dany tydzień. W pierwszym tygodniu możemy poćwiczyć pytania, w drugim zdania twierdzące, w trzecim zaprzeczenia w czwartek może być powtórka wszystkich struktur. Oczywiście możemy też dodać do tego przysłówki częstotliwości, okoliczniki czasu do czasu teraźniejszego prostego itd. To nie wszystko.

Możemy także w kalendarzu zaplanować dla uczniów codziennie jedno pytanie w danym czasie, który jest aktualnie omawiany, a zadaniem uczniów jest zapisanie lub powiedzenie swojej odpowiedzi na pytanie z kalendarza. 

Może być to też zrobione w takim stylu, że uczniowie mają w kalendarzu do poprawienia zdanie, pytanie lub zaprzeczenie w danym czasie gramatycznym. Mogą także mieć zdanie, pytanie lub zaprzeczenie do uzupełnienia odpowiednią formą czasownika. Typów zadań może być tutaj bardzo wiele. Wszystko zależy od tego, co chcemy zrealizować z uczniami. Najlepiej byłoby gdybyśmy zaczynali od elementów najłatwiejszych i stopniowo zwiększali ich poziom trudności. W takim kalendarzu mogą być zamieszczone także reakcje językowe w ten sposób, że uczniowie mają dane miejsce zapisane w kalendarzu na określony dzień tygodnia. Na przykład na każdy dzień mają inne miejsce – w poniedziałek mają miejsce w sklepie, we wtorek na stacji PKP, w środy u lekarza, w czwartek w restauracji. Zadaniem uczniów jest, aby wymienili ustnie lub wypisali jak najwięcej słów i fraz, które kojarzą im się z daną tematyką. Następnie z wykorzystaniem tych słów i fraz mogą wymyślić dialogi i je nagrać bądź zapisać. Dzięki temu uczniowie ćwiczą nie tylko gramatykę i słownictwo, ale także to, jak można wszystko połączyć i ćwiczyć komunikację. 

Kalendarz na Present Simple i teksty do poprawienia

Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek
Where do he go? She sing each day at 7:00 Wtat kind of music do you like? I go to usually work. How often does she does it?

Kalendarz offline – przykład pierwszy
Taki kalendarz w formie offline możemy także zrobić przy użyciu zwykłego kalendarza biurkowego z odpowiednią ilością miejsca na notatki. Wtedy uczniowie mogą w domu rozplanować i zapisać sobie w swoim kalendarzu własne propozycje dotyczące tego, co chcą określonego dnia powtórzyć. Taki styl sprawdzi się szczególnie dobrze przed sprawdzianami lub jako powtórka do egzaminu czy matury. Uczniowie będą mogli wtedy sami zaplanować to, w jaki sposób i co chcą powtórzyć. Następnie w kalendarzu mogą zaznaczać wykonane zadanie. Może to być oznaczenie po prostu znakiem graficznym, zaznaczenie danego pola w kalendarzu na zielony kolor lub w inny sposób, który wybiorą uczniowie.
 

Kalendarz offline – przykład drugi
Innym pomysłem jest skorzystanie z marginesu w zeszycie i stworzenie przez 30 kolejnych marginesów (lub 31 w zależności od miesiąca) różnych poleceń dla uczniów. Wtedy traktujemy marginesy w zeszycie jako kalendarz językowy. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że mamy więcej miejsca, ponieważ marginesy są dłuższe. Uczniowie mogą sobie oznaczyć dany tydzień pracy z kalendarzem językowym w zeszycie, oznaczając marginesy na określony kolor lub dodając do niego symbol. Pozostaną także 2 marginesy wolne – są to marginesy na sobotę i niedzielę. Możemy pozostawić je jako miejsce dla notatek uczniów. W ten sposób każde 5 kartek i ich marginesy będą kalendarzem językowym na jeden tydzień w szkole. Tym sposobem uczniowie będą mieli swój kalendarz językowy zawsze ze sobą, o ile nie zapomną zeszytu do angielskiego. 

Kalendarz offline – przykład trzeci
W innym wariancie uczniowie przynoszą na zajęcia małe notesy. Notesy są wąskie, ale mają dużo kartek. Wtedy taki kalendarz językowy jest przygotowywany w przyniesionym notesie. Na każdej kartce znajduje się data oraz zadanie do wykonania. Może być to zadanie w formie przyswojenia lub powtórzenia słownictwa, zadania na mówienie, zadania gramatycznego do wykonania, przeczytanie danego tekstu i praca z nim w określony sposób, polecenia do zadania pisemnego i nie tylko. Rodzaj zadania zależy od nas. Chodzi tu jednak o to, aby uczniowie mieli swój kalendarz językowy w formie małego notesu zawsze w plecaku lub torbie do szkoły. W warunkach zdalnych taki notes może znajdować się na biurku koło laptopa.
 

Kalendarz online – przykład pierwszy
Możemy wprowadzić taki kalendarz, korzystając z narzędzi online. Dobrze zacząć od utworzenia kalendarza online, na przykład na telefonie, od Google. Wtedy uczniowie wpisują w kalendarz określone zadania do wykonania. Przykładowo, jeśli mają danego dnia powtórzyć trzy słówka związane z tematem ochrony środowiska, to wpisują sobie te trzy słowa do kalendarza jako osobne wydarzenia. Następnie ustawiają sobie przypomnienie, tak aby w odpowiednim czasie na ekranie smartfonu pojawiło się przypomnienie o tym słówku. Wtedy wystarczy, że zerkną na telefon i już mogą dokonać powtórki danego słowa z kalendarza. Każdego dnia można planować różne słowa lub różne typy rzeczy do opanowani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy