Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

24 października 2018

NR 7 (Październik 2018)

Keep calm and teach on… Czy E8 to edukacyjne K2?

0 844

Kiedy rozmyślamy o obecnych zmianach, które niezaprzeczalnie są wyzwaniem zarówno dla uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej, jak i ich nauczycieli, w głowie pojawia się wizja szczytu (nie?) do zdobycia. Towarzyszą nam naturalne obawy, bo przecież „zmiany przenoszą człowieka z pozycji mistrza do pozycji ucznia”, a co za tym idzie, wiążą się z ustawicznym dokształcaniem, nabywaniem nowych umiejętności, przystosowywaniem się, a czasami całkowitą zmianą metod uczenia (się). Ciągle „pod górkę”, a szczyt przed nami.

Poniższy artykuł to zaproszenie na cykl trzech spotkań z E8 – egzaminem ósmoklasisty i pomimo że trudno będzie na chwilę obecną rozwiać towarzyszące wszystkim obawy (pierwszy „atak szczytowy” dopiero 17 kwietnia 2019 r.), postaramy się zastosować spokojną eduterapię podbudowaną konkretnymi przykładami działań i sposobami na zdobycie naszego egzaminacyjnego K2.
Gdy na jednej z ogólnopolskich konferencji, podczas której prezentowałam strukturę egzaminu ósmoklasisty, zapytałam nauczycieli, jakie obawy towarzyszą im w związku z nim, pojawiły się odpowiedzi dotyczące dwóch obszarów: 

POLECAMY

  • struktury egzaminu i nowych typów zadań (sprawdzających umiejętności wynikające z realizacji podstawy programowej) – tutaj pojawiły się wątpliwości dotyczące rozwiązywania zadań otwartych, (zbyt) wysokiego poziomu egzaminu, ogromu materiału „do przerobienia”, zbyt długiej konstrukcji testu (i czasu jego rozwiązywania), wypowiedzi pisemnej czy umiejętności mediacyjnych oraz metodologii nauczania i warsztatu pracy nauczyciela – uczestnicy narzekali na zbyt małą liczbę godzin na realizację zagadnień egzaminacyjnych, (często) nudne zadania w repetytorium, obudowę metodyczną i dostępne materiały, nieumiejętność (spowodowaną brakiem czasu) pracy z podręcznikiem (i/lub repetytorium) oraz małą efektywnością podejmowanych działań, które wpływają na zagubienie nadrzędnej idei, jaka powinna przyświecać w edukacji językowej, czyli swobodnej komunikacji w języku obcym.

Poznaj strukturę egzaminu, czyli jak ważny jest arkusz

Czasami boimy się tego, co niejasne, czego nie znamy, co nie jest nam bliskie. Pierwszym krokiem do przełamania i rozwiania wątpliwości (wśród nauczycieli i uczniów) związanych z egzaminem ósmoklasisty powinno być dokładne zapoznanie z przykładowym arkuszem egzaminacyjnym (można go pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Często padają pytania, czy E8 znacznie różni się od egzaminu gimnazjalnego albo o ile jest trudniejszy od sprawdzianu szóstoklasisty. Na pewno jest najdłuższy czasowo ze wszystkich dotychczasowych (trwa 90 minut) i ma największą liczbę oraz najbardziej zróżnicowane typy zadań. Pojawiają się w nim nowe umiejętności i strategie egzaminacyjne – zadania w arkuszu mają być „bliższe” uczniowi w myśl tzw. self-reference effect (efekt odniesienia do „ja”), gdyż skuteczna komunikacja i przetwarzanie informacji stanowią bazę i główne założenie nowej podstawy programowej. Nowe formy wymagają od ucznia umiejętności krytycznego i samodzielnego myślenia, a brak wcześniejszych doświadczeń ze zdawaniem egzaminu może okazać się dodatkowym utrudnieniem. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy dla każdego ucznia kończącego ósmą klasę, jego wynik nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej, może natomiast być brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. 
Aby rozpocząć przygodę z przygotowaniami do egza...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy