Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

9 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

Kreatywne pomysły na pracę z listami słów

210

Zakuć, zdać, zapomnieć. Czy to nie metoda Twoich uczniów na poradzenie sobie z długimi listami słów do opanowania? Metoda mało efektywna, gdyż nie pomoże uczniom produktywnie korzystać z nowo poznanych słów. Po pewnym czasie od sprawdzianu nie będą już pamiętać tych kilku najważniejszych słów z danego tematu. Co zrobić, aby uczniowie lepiej zapamiętywali słownictwo?

# Pomysł 1

 1. Poproś uczniów o wybranie 15 najważniejszych słów z danej listy słówek – uczniowie wybierają słowa według własnego klucza, np.: trudne słowa, słowa, których nie znali, które trudno im zapamiętać.
 2. Uczniowie porównują słowa w parach i sprawdzają, ile mają wspólnych słów.
 3. Nauczyciel czyta swoją listę 15 najważniejszych słów, uczniowie porównują, ile mają wspólnych.
 4. Każdy uczeń uzasadnia wybór jednego słowa/zwrotu z listy liczącej 15 słów/zwrotów.
 5. Uczniowie wybierają pięć najważniejszych słów z 15, następnie zapisują je w zeszycie osoby z pary.
 6. Uczniowie podają po angielsku definicje zapisanych przez kolegę/koleżankę w zeszycie słów, następnie wymieniają się zeszytami i oceniają pracę partnera.
 7. Na koniec uczniowie wracają do listy 15 słówek i przepytują się wzajemnie.

W ten sposób uczniowie muszą przeanalizować wszystkie słowa, żeby wybrać te najważniejsze, powtarzają je kilkukrotnie, porównując zbieżności z partnerem z pary i nauczycielem. Sami wybierają słowa, więc praca ma charakter spersonalizowany. 

# Pomysł 2

 1. Nauczyciel rysuje na tablicy planszę 5 x 5 do bingo i prosi uczniów o podanie 25 słów związanych z tematem, które zapisuje na planszy. Uczniowie następnie rysują planszę 4 x 4, do której wpisują wybrane z tablicy słowa. Nauczyciel po kolei podaje definicje słów lub tłumaczenia. Uczeń, który pierwszy skreśli 16 słów na swojej planszy, krzyczy Bingo*.
 2. Nauczyciel rysuje na tablicy planszę 5 x 5 do bingo i prosi uczniów o wypełnienie dwóch takich plansz, które następnie zbiera.
 3. Nauczyciel rozdaje jedną planszę każdemu uczniowi, każdy wybiera jedną linijkę z planszy, a następnie w parach jeden uczeń czyta słowo, które partner musi:
  - wykorzystać w zdaniu,
  - stworzyć zdanie pytajne z wybranym słowem,
  - podać synonim/antonim,
  - podać skojarzenie,
  - podać definicję.
 4. Nauczyciel zamienia plansze, uczniowie ponownie wybierają dowolną linijkę, a następnie muszą ułożyć historię z wykorzystaniem wszystkich słów. Prezentują swoją wypowiedź partnerowi, który następnie ma za zadanie odtworzyć na podstawie słów z planszy bingo.
 5. Nauczyciel po raz kolejny wymienia plansze, uczniowie w parach muszą przepytać się ze słów na kartce, sami wybierają, czy tłumaczą z języka polskiego na angielski, czy z języka angielskiego na polski.

# Pomysł 3

 1. Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie zadań z kluczem odpowiedzi do omawianych słów, warto zwrócić uwagę, żeby ćwiczenia były różnorodne. Moi uczniowie ostatnio ułożyli zadania, np.: rebusy, dopasowywanie, definicje, wskazywanie niepasującego elementu, uzupełnianie zdań. Im więcej rodzajów zadań ułożą, tym lepiej. Koniecznie powinni podać klucz odpowiedzi, ułożenie zadań powinno zająć około 20–25 minut....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy