Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

9 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

Kreatywne pomysły na pracę z listami słów

0 802

Zakuć, zdać, zapomnieć. Czy to nie metoda Twoich uczniów na poradzenie sobie z długimi listami słów do opanowania? Metoda mało efektywna, gdyż nie pomoże uczniom produktywnie korzystać z nowo poznanych słów. Po pewnym czasie od sprawdzianu nie będą już pamiętać tych kilku najważniejszych słów z danego tematu. Co zrobić, aby uczniowie lepiej zapamiętywali słownictwo?

# Pomysł 1

 1. Poproś uczniów o wybranie 15 najważniejszych słów z danej listy słówek – uczniowie wybierają słowa według własnego klucza, np.: trudne słowa, słowa, których nie znali, które trudno im zapamiętać.
 2. Uczniowie porównują słowa w parach i sprawdzają, ile mają wspólnych słów.
 3. Nauczyciel czyta swoją listę 15 najważniejszych słów, uczniowie porównują, ile mają wspólnych.
 4. Każdy uczeń uzasadnia wybór jednego słowa/zwrotu z listy liczącej 15 słów/zwrotów.
 5. Uczniowie wybierają pięć najważniejszych słów z 15, następnie zapisują je w zeszycie osoby z pary.
 6. Uczniowie podają po angielsku definicje zapisanych przez kolegę/koleżankę w zeszycie słów, następnie wymieniają się zeszytami i oceniają pracę partnera.
 7. Na koniec uczniowie wracają do listy 15 słówek i przepytują się wzajemnie.

W ten sposób uczniowie muszą przeanalizować wszystkie słowa, żeby wybrać te najważniejsze, powtarzają je kilkukrotnie, porównując zbieżności z partnerem z pary i nauczycielem. Sami wybierają słowa, więc praca ma charakter spersonalizowany. 

POLECAMY

# Pomysł 2

 1. Nauczyciel rysuje na tablicy planszę 5 x 5 do bingo i prosi uczniów o podanie 25 słów związanych z tematem, które zapisuje na planszy. Uczniowie następnie rysują planszę 4 x 4, do której wpisują wybrane z tablicy słowa. Nauczyciel po kolei podaje definicje słów lub tłumaczenia. Uczeń, który pierwszy skreśli 16 słów na swojej planszy, krzyczy Bingo*.
 2. Nauczyciel rysuje na tablicy planszę 5 x 5 do bingo i prosi uczniów o wypełnienie dwóch takich plansz, które następnie zbiera.
 3. Nauczyciel rozdaje jedną planszę każdemu uczniowi, każdy wybiera jedną linijkę z planszy, a następnie w parach jeden uczeń czyta słowo, które partner musi:
  - wykorzystać w zdaniu,
  - stworzyć zdanie pytajne z wybranym słowem,
  - podać synonim/antonim,
  - podać skojarzenie,
  - podać definicję.
 4. Nauczyciel zamienia plansze, uczniowie ponownie wybierają dowolną linijkę, a następnie muszą uł...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy