Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

9 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

Kreatywne pomysły na pracę z listami słów

0 605

Zakuć, zdać, zapomnieć. Czy to nie metoda Twoich uczniów na poradzenie sobie z długimi listami słów do opanowania? Metoda mało efektywna, gdyż nie pomoże uczniom produktywnie korzystać z nowo poznanych słów. Po pewnym czasie od sprawdzianu nie będą już pamiętać tych kilku najważniejszych słów z danego tematu. Co zrobić, aby uczniowie lepiej zapamiętywali słownictwo?

# Pomysł 1

 1. Poproś uczniów o wybranie 15 najważniejszych słów z danej listy słówek – uczniowie wybierają słowa według własnego klucza, np.: trudne słowa, słowa, których nie znali, które trudno im zapamiętać.
 2. Uczniowie porównują słowa w parach i sprawdzają, ile mają wspólnych słów.
 3. Nauczyciel czyta swoją listę 15 najważniejszych słów, uczniowie porównują, ile mają wspólnych.
 4. Każdy uczeń uzasadnia wybór jednego słowa/zwrotu z listy liczącej 15 słów/zwrotów.
 5. Uczniowie wybierają pięć najważniejszych słów z 15, następnie zapisują je w zeszycie osoby z pary.
 6. Uczniowie podają po angielsku definicje zapisanych przez kolegę/koleżankę w zeszycie słów, następnie wymieniają się zeszytami i oceniają pracę partnera.
 7. Na koniec uczniowie wracają do listy 15 słówek i przepytują się wzajemnie.

W ten sposób uczniowie muszą przeanalizować wszystkie słowa, żeby wybrać te najważniejsze, powtarzają je kilkukrotnie, porównując zbieżności z partnerem z pary i nauczycielem. Sami wybierają słowa, więc praca ma charakter spersonalizowany. 

POLECAMY

# Pomysł 2

 1. Nauczyciel rysuje na tablicy planszę 5 x 5 do bingo i prosi uczniów o podanie 25 słów związanych z tematem, które zapisuje na planszy. Uczniowie następnie rysują planszę 4 x 4, do której wpisują wybrane z tablicy słowa. Nauczyciel po kolei podaje definicje słów lub tłumaczenia. Uczeń, który pierwszy skreśli 16 słów na swojej planszy, krzyczy Bingo*.
 2. Nauczyciel rysuje na tablicy planszę 5 x 5 do bingo i prosi uczniów o wypełnienie dwóch takich plansz, które następnie zbiera.
 3. Nauczyciel rozdaje jedną planszę każdemu uczniowi, każdy wybiera jedną linijkę z planszy, a następnie w parach jeden uczeń czyta słowo, które partner musi:
  - wykorzystać w zdaniu,
  - stworzyć zdanie pytajne z wybranym słowem,
  - podać synonim/antonim,
  - podać skojarzenie,
  - podać definicję.
 4. Nauczyciel zamienia plansze, uczniowie ponownie wybierają dowolną linijkę, a następnie muszą ułożyć historię z wykorzystaniem wszystkich słów. Prezentują swoją wypowiedź partnerowi, który następnie ma za zadanie odtworzyć na podstawie słów z planszy bingo.
 5. Nauczyciel po raz kolejny wymienia plansze, uczniowie w parach muszą przepytać się ze słów na kartce, sami wybierają, czy tłumaczą z języka polskiego na angielski, czy z języka angielskiego na polski.

# Pomysł 3

 1. Nauczyciel prosi uczniów o przygotowanie zadań z kluczem odpowiedzi do omawianych słów, warto zwrócić uwagę, żeby ćwiczenia były różnorodne. Moi uczniowie ostatnio ułożyli zadania, np.: rebusy, dopasowywanie, definicje, wskazywanie niepasującego elementu, uzupełnianie zdań. Im więcej rodzajów zadań ułożą, tym lepiej. Koniecznie powinni podać klucz odpowiedzi, ułożenie zadań powinno zająć około 20–25 minut.
 2. Nauczyciel zbiera zadania, rozdaje je uczniom pracującym w parach, którzy następnie rozwiązują ćwiczenia przygotowane przez kolegów i koleżanki z klasy. Nauczyciel czuwa nad tym, żeby po skończonym zadaniu, uczniowie otrzymali nowe ćwiczenie.

# Pomysł 4

 1. Nauczyciel przygotowuje zestaw różnych ćwiczeń utrwalających słownictwo z listy:
  - zwroty z luką – uczniowie uzupełniają jednym słowem,
  - zwroty z błędem – uczniowie odnajdują błąd i poprawiają go,
  - „wisielec” – nauczyciel zapisuje na tablicy słowo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy