Dołącz do czytelników
Brak wyników

Horyzonty anglistyki

4 października 2019

NR 13 (Październik 2019)

Nauczyciel mianowany, czyli egzamin w pigułce

0 2113

Egzamin dla ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nie bez powodu uznawany jest za najtrudniejszy ze wszystkich egzaminów na ścieżce awansu zawodowego nauczyciela i jak każdy egzamin wzbudza wiele emocji. Wszyscy wymieniają się informacjami, straszą, pocieszają, kłócą i wspierają. Łącza internetowe są rozgrzane do czerwoności, a informacje czasami sprzeczne. Czy jest się czego obawiać?

W niniejszym artykule chciałabym przedstawić wskazówki dotyczące tego, jak efektywnie i efektownie odbyć staż, zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, jak zaprezentować się przed komisją i jak w szumie komunikacyjnym i informacyjnym nie zwariować. Rady, które płyną z mojego doświadczenia, z rozmów z ekspertami, nauczycielami, którzy przystępowali do egzaminu w ciągu minionych trzech lat lub byli członkami komisji egzaminacyjnych.
Ostatnie miesiące zawieruchy edukacyjnej w naszym kraju pokazują, że przepisy prawa związanego między innymi z ubieganiem się o stopnie awansu zawodowego mogą zmieniać się nieomal z dnia na dzień. Nie będę zatem zajmowała się procedurą awansu wyłącznie od strony prawnej, bo nie mam gwarancji, że za chwilę się ona nie zmieni. Chciałabym skupić się zdecydowanie bardziej na praktycznej stronie całego przedsięwzięcia.

POLECAMY

Rozpoczęcie stażu

Nauczycielu kontraktowy! Rozpoczynasz dwuletni i dziewięciomiesięczny staż z początkiem roku szkolnego, ale nie później niż w ciągu czternastu dni od daty rozpoczęcia zajęć. Masz trzydzieści dni od dnia rozpoczęcia zajęć szkolnych na złożenie wniosku o otwarcie stażu oraz złożenie planu rozwoju zawodowego. Dyrektor zatwierdzi Twój plan lub pisemnie wskaże Ci obszary wymagające poprawek oraz termin ich naniesienia (minimum trzy dni robocze). Jeśli naniosłeś wymagane przez dyrektora poprawki, Twój plan rozwoju zawodowego w ciągu siedmiu dni zostanie przez niego zatwierdzony.

Opiekun stażu

Dyrektor wyznaczy Ci opiekuna stażu, który będzie towarzyszył Ci i wspierał na drodze Twoich awansowych zmagań. Przynajmniej w teorii, gdyż w praktyce różnie z tą pomocą bywa. Moi rozmówcy wspominali opiekunów, którzy bardzo im pomagali zarówno od strony dokumentacji, jak i realizowania poszczególnych działań, ale byli również tacy, którzy nie uzyskali od nich żadnej pomocy. Wierzę im. Pamiętaj, że opiekun nie pracuje jako wolontariusz i ma obowiązek pomagać Ci. Nie wahaj się prosić o pomoc. Obcując na co dzień z członkami rady pedagogicznej, wiesz, którzy nauczyciele są obowiązkowi, skorzy do pomocy i na kogo możesz liczyć. Porozmawiaj z dyrektorem i jeśli marzysz, aby Twoim opiekunem została konkretna osoba, to poproś dyrektora o wzięcie Twojej prośby pod uwagę.

Plan rozwoju zawodowego

Pomyśl, jakie zadania lubisz i chcesz wykonywać, uwzględniając jednocześnie swoje możliwości. Planuj, ogólnie pamiętając o potrzebach uczniów oraz potrzebach i specyfice szkoły, w której pracujesz. Twój plan musi zawierać wymagania określone na poszczególne stopnie awansu zawodowego – znajdziesz je w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z którym obowiązkowo się zapoznaj! Nie ma żadnej uniwersalnej formy czy ramy planu rozwoju zawodowego, więc w tej kwestii masz zupełną dowolność. Polecam bardzo wygodną formę tabelki. Być może w szkole, w której pracujesz, istnieje jakiś uniwersalny szablon do tego typu dokumentacji? Pamiętaj jednak, żeby koniecznie zawrzeć w planie wymagania oraz zadania, jakie chcesz w danym wymaganiu zrealizować, sposób czy formę, w jaki chcesz to zrobić i termin realizacji. 

Dokumenty

Pamiętaj, aby naprawdę dokładnie zapoznać się z dokumentami szkolnymi oraz wszelkimi innymi dokumentam...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy