Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

9 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

O globalnej perspektywie na lekcjach języka angielskiego

0 798

Gdy zauważyłam, że coraz częściej podczas lekcji moi uczniowie pytają, do czego przyda im się wiedza z zajęć, postanowiłam poszukać sposobu, aby poszerzyć kontekst omawianych z nimi zagadnień. Z pomocą przyszła mi edukacja globalna, którą zainteresowałam się, biorąc udział w bezpłatnym warsztacie stacjonarnym i kursie e-learningowym w ramach projektu W świat z klasą1. Dzięki tym formom aktywności dowiedziałam się, jak pracować, by pokazać uczniom, że świat wokół nich jest różnorodny i wielokulturowy. Poznałam treści i formy pracy, dzięki którym moi podopieczni będą pielęgnować postawy szacunku i otwartości wobec tej różnorodności oraz kształtować w sobie poczucie odpowiedzialności, świadomość, że mają realny wpływ na to, w jakim świecie będą żyć oni i kolejne pokolenia.

Czym więc jest edukacja globalna? Jak podaje Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest to część kształcenia obywatelskiego, która wyjaśnia, czym są współzależności, czyli „wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych”2. Co cenne – edukacja globalna zwraca uwagę na ich obecność w naszym codziennym życiu, obecność, której często jesteśmy nieświadomi. Bowiem czy zastanawiamy się nad tym, w jakim opakowaniu kupujemy żywność i jak to wpływa na zmiany klimatyczne na świecie? Czy fakt, na którą herbatę zdecydujemy się w sklepie podczas codziennych zakupów, ma wpływ na warunki pracy mieszkańców krajów globalnego Południa? Edukacja globalna ma na celu przygotowanie ludzi do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a włączanie jej do codziennego nauczania nie tylko daje odpowiedź na uczniowskie pytania o przydatność wiadomości opanowanych podczas lekcji, ale dodatkowo pozwala na przełamywanie stereotypów, kształtowanie krytycznego myślenia, spoglądanie na świat nie tylko z perspektywy globalnej Północy, ale i globalnego Południa3. Edukacja globalna przygotowuje młodych ludzi do stawiania czoła wyzwaniom współczesnego świata, a tych wyzwań jest coraz więcej. 

Chcąc przyczynić się do przygotowania uczniów do roli świadomych obywateli świata, rozpoczynamy w „Horyzontach Anglistyki” prezentację cyklu scenariuszy lekcji zgodnych z podstawą programową i włączających edukację globalną, by poszerzyć kontekst omawianych z uczniami na lekcjach języka angielskiego zagadnień o tematykę związaną z Celami Zrównoważonego Rozwoju, prawami człowieka, zmianami klimatycznymi i współzależnościami. 

Decydując się na opracowanie materiałów, uznałam, że najlepszym fundamentem w pracy uczniów z edukacją globalną podczas lekcji będą Cele Zrównoważonego Rozwoju. W każdym ze scenariuszy po kolei pokażę młodzieży, jakie podjąć działania, aby mieć konkretny wpływ na realizację owych celów. W 2015 r. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ i zawiera ona 17 Celów oraz 169 zadań, które mają być osiągnięte przez świat do 2030 r., by wyeliminować ubóstwo i głód na całym świecie, poprawić jakość życia i zdrowia, zapewnić edukację wysokiej jakości, doprowadzić do równości płci, zapewnić dostęp do wody i godziwych warunków sanitarnych oraz źródeł energii wszystkim ludziom, a także promować zrównoważony wzrost gospodarczy i godną pracę. Są to również działania mające na celu uprzemysłowienie, rozwój miast, zmniejszanie różnic między krajami, zapewnienie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, ochronę życia pod wodą i na lądzie, promowanie pokoju i sprawiedliwości oraz nieustanną pracę na rzecz globalnego partnerstwa4. Po lekcjach chcę pozostawić uczniów z refleksją, że przyszłość naszego świata jest w ich rękach i że mogą podjąć konkretne kroki, dzięki którym za kilka lat będą mogli powiedzieć, że przyczynili się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, czyniąc świat lepszym miejscem dla siebie i kolejnych pokoleń. 
 

POLECAMY

Słownictwo:

civic education – kształcenie obywatelskie
upbringing – wychowanie
global citizen – globalny obywatel
interdependence – współzależność
global educat...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy