Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

6 sierpnia 2019

NR 12 (Sierpień 2019)

Przeczytaj inaczej, czyli jak urozmaicać lekcje kształcące naukę czytania

0 550

Jako fanka czytania lubię taki widok: uczeń siedzący na przerwie na korytarzu pochłonięty lekturą. Nie jest to, niestety, zbyt częsty widok. Kiedy pytam młodych ludzi o książki, które czytają, bardzo często milczą lub odpowiadają, że nie lubią czytać. Niechęć do czytania wielokrotnie przekłada się też na niechęć do wykonywania zadań typu praca z tekstem podczas lekcji. Czy jest sposób, żeby to zmienić i sprawić, że lekcja na podstawie czytanki stanie się przyjemnością?

Podzielone opowiadanie

To zadanie świetnie sprawdzi się w wypadku opowiadania. Podziel tekst na 4–5 części, a następnie stwórz grupy 4–5-osobowe (w zależności od liczby części/akapitów tekstu). Każdy uczeń czyta swój fragment, a następnie w grupie streszcza go, zadaniem całej grupy jest ustawienie fragmentów w poprawnej kolejności. Jako kontynuację poproś uczniów o wprowadzenie do opowiadania postaci, która zupełnie zmieni bieg historii, uczniowie przygotowują alternatywną wersję historii a następnie prezentują ją innym grupom. W ten sposób na bazie pracy z tekstem rozwijamy także umiejętności mówienia i pisania.

POLECAMY

Zainspiruj się tytułem

Ten pomysł działa najlepiej, kiedy tekst ma ciekawy tytuł lub dołączone jest do niego niebanalne zdjęcie. Możemy pobudzić kreatywność i ciekawość uczniów, prosząc ich o przygotowanie pytań do tekstu. Uczniowie zastanawiają się nad pytaniami, potem wspólnie z nauczycielem ustalają zestaw około ośmiu pytań, na które będą odpowiadać podczas czytania. Może zdarzyć się tak, że w tekście nie będzie odpowiedzi na wszystkie pytania uczniów, ale nie stanowi to problemu, bo uczniowie mogą sprawdzić odpowiedzi w internecie lub po prostu je wymyślić. Takie zadanie jest efektywne, bo uczniowie, czytając tekst, widzą konkretny cel, który sami sobie postawili, to oni zadecydowali o pytaniach, a nie autor książki lub nauczyciel.

Zostań autorem zadania

W tym pomyśle to uczniowie są autorami zadania sprawdzającego zrozumienie tekstu. Dzielimy klasę na pary, każda osoba w parze czyta inny fragment tekstu (tekst można podzielić lub wykorzystać zadania maturalne z poziomu rozszerzonego, gdzie uczniowie czytają dwa teksty na zbliżony temat). Po przeczytaniu tekstu uczeń układa zadanie sprawdzające typu prawda/fałsz, pytania otwarte lub test wyboru. Po przygotowaniu zadania uczniowie wymieniają się pytaniami z partnerem. Zadaniem ucznia jest przeczytanie drugiej części tekstu i rozwiązanie zadania przygotowanego przez partnera z pary.

Pytania na kostce

Do tej wersji pracy z tekstem potrzebować będziemy kostki do gry, którą wykorzystamy do losowania pytania lub pytań do tekstu. Możemy wydrukować szablon takiej kostki, gdzie na każdej ściance jest inne pytanie. Możemy też cyfrom od 1 do 6 przyporządkować jedno pytanie, wylosowana na kostce cyfra oznacza numer zadania, które będą wykonywać uczniowie w oparciu o tekst. Przykładowe pytania/polecenia do umieszczenia na kostce: 

 1. Podsumuj tekst. 
 2. Co Ci się podobało w tym tekście?
 3. Co Ci się nie podobało w tym tekście?
 4. Czego nauczyłeś się po przeczytaniu tego tekstu?
 5. Co Cię zaskoczyło w tym tekście?
 6. Jakie emocje wywołał w Tobie ten tekst?
 7. Jakie informacje z tego tekstu chciałbyś przekazać swoim znajomym?

Nauczyciel/uczeń losują pytanie lub dwa pytania, na które uczniowie odpowiadają podczas czytania tekstu. Do tego typu zadania nie ma poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi, uczymy uczniów wyrażania swojej opinii oraz uzasadniania jej. W ramach podsumowania zadania prosimy uczniów o podzielenie się odpowiedziami na wylosowane pytania w parze lub grupie. W ten sposób uczniowie poznają zdanie swoich kolegów.

W podobny sposób możemy omówić słownictwo z czytanki: uczniowie rzucają kostką i wykonują polecenie z kostki. Może to być wypisanie trzech dowolnych rzeczowników lub przymiotników albo zdefiniowanie pięciu dowolnych słów. Przykładowe polecenia na kostce:

 1. Znajdź w tekście trzy nowe rzeczowniki oraz przetłumacz je.
 2. Znajdź w tekście trzy nowe przymiotniki oraz przetłumacz je.
 3. Znajdź w tekście trzy nowe czasowniki oraz przetłumacz je.
 4. Znajdź w tekście trzy zwroty z przyimkiem oraz przetłumacz je.
 5. Znajdź w tekście trzy nowe rzeczowniki oraz podaj ich definicję po angielsku.
 6. Znajdź w tekście trzy nowe czasowniki oraz podaj ich definicje po angielsku.

Takie polecenia możemy odpowiednio modyfikować, np. wypisz z tekstu trzy czasowniki, przetłumacz je, a potem napisz z nimi zdania. Plusem takiej formy uczenia się słownictwa jest fakt, że to uczniowie wybierają słowa, które chcą poznać i się nauczyć. Jeśli chcemy mieć większą kontrolę nad tym, żeby uczniowie w grupie omawiali te same słowa, możemy wylosować zadanie z kostki dla wszystkich ucznió...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy