Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

22 października 2020

NR 19 (Październik 2020)

Stwórzmy własną powieść!

0 272

Czy każdy uczeń może zostać autorem? Oczywiście! Mamy wiele możliwości na to, żeby uczniowie poczuli w sobie moc twórczą. I nie chodzi tutaj tylko o pisanie zdań do obrazka lub wstawienie czasowników w odpowiedniej formie gramatycznej. Chodzi o coś więcej. O napisanie czegoś, co będzie większym projektem. Napiszmy razem i stwórzmy z uczniami powieść po angielsku.

Pewnie, gdy uczniowie usłyszą od nas ten pomysł, mogą się nieco zdziwić. Brzmi to dosyć poważnie i wydaje się, że może zająć zbyt dużo czasu. Pomyślmy jednak o tym, ile plusów miałoby wdrożenie takiego projektu dla naszej klasy. Jak bardzo uczniowie mogliby rozwinąć swoje umiejętności związane z pisaniem, rozbudowywaniem zakresu słownictwa i składnią zdań. A to tylko kilka przykładów dotyczących tego, jak pisanie powieści może korzystnie wpłynąć na język angielski. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zaprojektowali dokładnie etapy wdrażania takiego projektu i ustalili z uczniami najważniejsze kwestie w ten sposób, żeby każdy wiedział kto jest za co odpowiedzialny oraz jakie są ramy czasowe tego projektu.

POLECAMY

1. Ćwiczenie 

Zapytajmy naszych uczniów o to, jakie książki lubią czytać najbardziej. Dodajmy potem pytanie: Dlaczego lubię czytać takie, a nie inne książki? Zwróćmy uwagę na odpowiedzi uczniów i na cechy, które powodują, że książki są dla nich interesujące. Zanotujmy sobie te odpowiedzi, a będzie nam łatwiej wykorzystać je przy tworzeniu klasowego projektu powieści. W tym ćwiczeniu możemy także poćwiczyć z uczniami nie tylko wypowiadanie się na dany temat, ale także argumentowanie oraz uzasadnianie swojego zdania.

2. Ćwiczenie

Zapytajmy uczniów o to, co sprawia, że istnieje powieść, którą z chęcią by przeczytali. Uczniowie pracują w parach, a następnie dostarczają nam pomysłów dotyczących tego, co mogłoby być w takiej powieści, aby było to dla nich interesujące. Uczniowie powinni wziąć pod uwagę kilka najważniejszych elementów z poniższych, a także być w stanie wymyślić swoje własne pomysły. Aby wszystko było zapisane jasno i czytelnie, możemy skorzystać z poniższej tabelki.

3. Ćwiczenie

Gdy już uczniowie będą mieli wiele pomysłów dotyczących swoich powieści, powinniśmy wybrać kilka pomysłów do realizacji. Zapiszmy wszystkie pomysły na tablicy i postarajmy się wybrać te, które są możliwe do zrealizowania oraz te, które są najbardziej popularne. Najlepiej, jeśli uczniowie dobiorą się w odpowiednie grupy, tak aby każda grupa miała możliwość zrealizować swój temat. Przykładowo, jedna grupa może chcieć stworzyć projekt o tematyce związanej z social media. Inna grupa może chcieć stworzyć projekt o modzie. Jeszcze inna może chcieć opisać jakieś fantastyczne historie. Musimy pamiętać o tym, że wszystko jest możliwe, jeśli tylko znajdzie się odpowiednio duża liczba osób do pracy w jednej tematyce. 

4. Ćwiczenie

Po podziale tematów dajmy uczniom czas nie tylko na lekcji, ale także poza nią na to, żeby się spotkali i wspólnie przedyskutowali jakie mają pomysły na powstanie takiej powieści od strony technicznej. Mogą wziąć pod uwagę następujące pytania:

 • Która osoba jest odpowiedzialna za jaki ­fragment powieści?
 • Jak uczniowie będą pracować nad tworzeniem wspólnego tekstu?
 • Jakie zakładają sobie ramy czasowe na stworzenie danego tekstu?
 • Ile zakładają, że będzie miała ich powieść stron?
 • Czy uczniowie rozważają wprowadzenie jakichś rysunków do powieści? 
 • Jeśli tak, to z jakiego banku zdjęć będą mogli skorzystać? 
 • Kto przygotuje odpowiednie grafiki?
 • Jak uczniowie będą się rozliczać sami ze sobą z wykonywanych zadań? 
 • Co mogą zrobić w przypadku niewywiązania się z określonego zadania?
 • Do kiedy uczniowie zobowiązują się oddać pierwszą część tekstu?
   
Why the book/novel is nice?                                                                                                                               
Features      
Plot      
Characters      
Something special      
Notes      
Students’ idea number 1      
Students’ idea number 2      
Students’ idea number 3      

 

Praktyczna wskazówka!

Istotne jest, żeby nasi uczniowie przekazali nam abstrakt dotyczący swojej powieści oraz tego, co może znajdować się w jej spisie treści. Możemy ich także poprosić o to, żeby przygotowali nam krótkie streszczenie fabuły i ramowy plan działania nad tworzeniem powieści. Oczywiście wszystkie te dokumenty powinny być napisane w języku angielskim.


Co trzeba powtórzyć z gramatyki?

Do przygotowania powieści musimy mieć pewność, że nasi uczniowie mają powtórzone różne konstrukcje i zagadnienia gramatyczne w taki sposób, żeby mogli z nich swobodnie korzystać. Możemy robić powtórki w sposób bardziej klasyczny na podstawie materiałów ksero lub kart pracy lub ćwiczeń. Możemy także poprosić uczniów o obejrzenie różnych materiałów treningowych z serwisu YouTube lub odwiedzenie różnych stron i serwisów do gramatyki języka angielskiego. Możemy skorzystać także z poniższych propozycji.

1. Propozycja 
Do przygotowania takiej powtórki możemy poprosić uczniów o to, żeby na kartkach papieru o tym samym kształcie i kolorze zapisali drukowanymi literami wszystkie swoje pytania lub obawy dotyczące stworzenia takiego projektu. Docelowo prosimy, aby były to pytania zadane w języku angielskim. Jeśli nie jesteśmy pewni czy uczniowie poradzą sobie z tym zadaniem, mogą skorzystać ze słownika i zapisać swoją wersję pytania, a następnie pod spodem zapisać polską wersję. Dzięki temu uczniowie będą bardziej otwarci do zadawanie pytań, ponieważ wszystko odbędzie się anonimowo. A my zyskamy pewność, że uczniowie po takiej sesji pytań i odpowiedzi będą bardziej pewni różnych zagadnień gramatycznych.

2. Propozycja
Przygotowujemy dla uczniów małe karteczki-fiszki z danym zagadnieniem gramatycznym. Zadaniem uczniów jest losowanie karteczek. Następnie każdy uczeń ma kilkanaście sekund na to, żeby zastanowić się nad tym, co wylosował i zadał nam jedno pytanie dotyczące wylosowanego zagadnienia, które jest najtrudniejsze dla ucznia. Przykładowo, jeżeli na wylosowanej karteczce uczeń przeczytał „konstrukcja going to”, może zadać nam pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy czasem Future Simple a konstrukcją going to? Następnie dajemy pozostałym uczniom w klasie jakiś czas na zastanowienie się i pytamy o to, czy wiedzą jaka jest odpowiedź. Zbieramy możliwe odpowiedzi, a następnie je sprawdzamy, dajemy informację zwrotną lub delikatnie korygujemy. 

Przykład karteczek-fiszek
 


3. Propozycja
Uczniowie pracują w grupach i przedstawiają nam swoje propozycje fabuł, a następnie to, w jakim czasie lub czasach gramatycznych lub z wykorzystaniem jakich konstrukcji mogą opisać daną część swojej powieści. Uczniowie podają tutaj także kilka przykładowych zdań. W ten sposób będziemy mogli stwierdzić, czy uczniowie mają dobry tok myślenia i czy ich teoretyczne podejście znajdzie zastosowanie w praktyce. Nie muszą to być zdania te, które pojawią się w powieści uczniów. Chodzi raczej o to, aby sprawdzić i przekonać się, że uczniowie wiedzą jakie konstrukcje gramatyczne mogą użyć do swojej fabuły i jak zrobić to w poprawny sposób.

Uwaga!

Musimy także być otwarci na to, że uczniowie będą z pewnością popełniać różne błędy, ponieważ się uczą. A naszym zadaniem jest wypracować taki system poprawiania i dawania informacji zwrotnej, który będzie pasował podczas realizowania projektu przez uczniów. Nie możemy tylko i wyłącznie poprawiać błędów i zapominać o tym, że przecież dla uczniów jest to także coś nowego i być może jest to jeden z pierwszych kontaktów z językiem angielskim i pisaniem w tak szerokim zakresie.


FAQ projektowo-powieściowe

Zapewne podczas tworzenia tego projektu pojawi się wiele różnych pytań. Oto zebrana lista kilku, które mogą wystąpić najczęściej.

 • Jak długo powinien trwać taki projekt?
  Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, ile założyliśmy, że będzie miała nasza powieść stron. Nie jest nigdzie powiedziane, że powieść musi mieć 50 lub 100 stron. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie są nasi uczniowie i w której są też klasie. Jeśli obawiamy się tego, że powieść może być za krótka, możemy zawsze zacząć od tego, że każda grupa przygotuje po prostu swoje opowiadanie. Wszystkie grupy połączą swoje opowiadania w jedną książkę i w ten sposób powstaje nam zbiór opowiadań. Jest to też możliwość na oswojenie się z pisaniem w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie zobaczą swoje rezultaty, a to powinno zachęcić ich w przyszłości do dalszych prób pisarskich.
   
 • W jakiej formie powinien być dostarczony projekt? W wersji online czy w wersji papierowej?
  Każda forma ma swoje plusy i minusy. Jeśli zależy nam na rozwiązaniach bardziej ekologicznych i takich, do których będziemy mieć szybciej dostęp, to możemy wybrać sposób dostarczenia projektu w wersji online. Wtedy uczniowie przesyłają nam tylko link dostępu do jednego pliku na Google Drive lub tworzą z linku dostępu kod QR. To rozwiązanie ma wiele plusów. Między innymi, zawsze łatwiej jest skorygować pewne rzeczy w takim pliku, niż w pliku już wydrukowanym i oprawionym. Treści wydrukowane mogą być dobre wtedy, jeśli projekt został już podwójnie przez nas sprawdzony i mamy pewność, że nie ma w nim żadnych błędów. Dodatkowo, jeżeli chcemy zrobić sobie jakieś klasowe portfolio lub biblioteczkę sukcesów, wtedy wersja namacalna, czyli papierowa, może działać bardziej motywująco niż wersja w chmurze. Proponuję, żeby zacząć od wersji w chmurze, czyli online, a potem zdecydować czy i jaka jest potrzeba na drukowanie takiej powieści.
   
 • Jak rozliczać uczniów w grupie z realizacji danych zadań?
  To zawsze jedno z pytań, które pada, jeśli chodzi o pracę w grupach. Nie możemy w stu procentach być pewni jak pracuje...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy