Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

20 kwietnia 2020

NR 16 (Kwiecień 2020)

WebQuesty – pomysł na zadania językowe pełne frajdy?

0 879

WebQuesty to coraz częściej przewijający się termin w edukacji i nie tylko językowej. Dlaczego zyskuje na popularności i kto na tym zyskuje? Jak użyć WebQuestu na lekcji i czy należy się do tego przygotować? Rozwiewamy wątpliwości.

 • Wątpliwość 1. WebQuest jest jak praca projektowa – nie ma na to czasu.

Jeśli nauczyciel mądrze pokieruje WebQuestem, który nie będzie rozciągał się na wiele tygodni, to nie ma takiego ryzyka. WebQuest powinien mieć jasno określone zadania i strukturę. Więcej dowiesz się z dalszej części tego artykułu.

POLECAMY

 • Wątpliwość 2: Panuje przesyt internetu i narzędzi TIK. Nie wnosi to wiele do samej nauki języka.

To fakt, natomiast w WebQueście nie chodzi o używanie TIK dla samej atrakcyjności narzędzia, ale o szukanie informacji po angielsku i dokształcanie się poprzez zbieranie tych treści za pomocą internetu i jego zasobów, w tym używanie narzędzi TIK, by dostarczyć „real-life” materiały, takie jak: artykuł PR, mail do szefa, ulotka informacyjna, plakat reklamowy, prezentacja przed inwestorami.

 • Wątpliwość 3: Nie wiem, jak mam to ugryźć i od czego zacząć.

Warto zacząć od ustalenia chwytliwego tematu, który jednocześnie niesie za sobą jakąś misję do wypełnienia, a co za tym idzie – listę zadań. Przykładem może być sposób na stworzenie nowego leku dla ludzkości.

WebQuest na skróty


„WebQuest jest do działalność badawcza, w której większość informacji wykorzystanych przez ucznia pochodzi z internetu. Jest to metoda, którą zaprojektowano, aby motywować badacza do twórczego wykorzystania informacji, a nie tylko wyszukania ich w sieci, oraz aby wspomagać myślenie na poziomie analizy, syntezy i ewaluac­­ji” – Bernie Dodge, jeden z twórców metody WebQuest.
Koncept WebQuestu został dopracowany na przestrzeni lat i dostosowany do różnych dyscyplin. Philip Benz opisuje WebQuest w następujący sposób: „WebQuest jest konstruktywistycznym podejściem do nauki (...). Uczniowie nie tylko zestawiają i organizują informacje, które znaleźli w internecie, ale także kierują swoje działania w stronę rozwiązania jakiegoś problemu, często związanego z jedną lub kilkoma rolami wzorowanymi na rolach lub profesjach wykonywanych przez ludzi dorosłych”.

Typowa struktura WebQuestu zawiera następujące elementy:

 1. Zadanie – polecenia dla poszczególnych grup i opis materiałów (musi powstać jakiś produkt), który należy stworzyć.
 2. Proces – opis kroków, jakie należy wykonać, aby skończyć quest.
 3. Źródła wiedzy – lista linków do wykorzystania w pracy nad projektem.
 4. Ewaluacja – samoocena dotycząca wykonania zadań.
 5. Podsumowanie – sprawozdanie z projektu, czasem zawierające prezentację gotowych materiałów przez uczniów.


Jak to przeprowadzić?

 

 1. Wprowadzenie musi być! 
  Poprzez wprowadzenie do WebQuestu przedstawiasz jego ogólny zarys, motywujący opis projektu...W tym momencie zaproponuj temat! Jaki? Powinien być interesujący, inspirujący, intrygujący i zachęcający do realizacji. Uczniowie także mogą zaproponować swój – to cieszy się największym powodzeniem. To jest też moment na wstępny opis i identyfikację problemu do rozwiązania. Musi motywować do działania. 
   
 2. Czas na zadanie!
  Zadanie i kroki postępowania wyjaśniają rolę i aktywność uczniów oraz opisują oczekiwania nauczyciela. Zadanie powinno być interesujące i na miarę możliwości. Warto zebrać uczniom potrzebne narzędzia do realizacji zadania (np.: wskazywać linki do narzędzi, źródeł wiedzy), wymaganą aktywność uczniów, sugerować formę przedstawienia końcowego rezultatu zadania. Realizowane mogą być zadania różnego typu, np.: detektywistyczne, dziennikarskie itp. 
   
 3. Czas na ocenę...
  Pozwala ocenić zaangażowanie i osiągnięcia uczących się, studentów i uczniów powstałe w wyniku realizacji głównego zadania, a także ustalić ostateczną ocenę.
   
 4. Konkluzja
  Podsumowanie efektów pracy uczniów, ich osiągnięć i wniosków w całościowe podsumowanie opracowywanego tematu. Powinno zachęcić do refleksji, dalszych działań, przedsięwzięć, rozszerzania i pogłębiania wiedzy. Może też kończyć się stawianym pytaniem.

 

Przykład:

Wstęp: świat pogrąża wirus „pandemic 2050”, który zamienia ludzi w zombie zjadających się nawzajem.

Zadanie: jesteście grupą naukowców, która opracowuje nietypowy i bardzo kosztowny lek na pogrążającego świat wirusa. Projekt pracy nad lekiem nazywa się „Misja Panaceum 2050”. Waszym zadaniem jest zaproponować lek, nazwać go i przedstawić swój projekt inwestorom podczas prezentacji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy