Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

10 kwietnia 2019

NR 10 (Kwiecień 2019)

Wideo na lekcji języka angielskiego

0 1076

W dobie internetu, filmów na YouTube oraz tego, że każdy może tworzyć i nagrywać swoje wideo, popularność tego środka komunikacji bardzo wzrasta. Dzisiejsi uczniowie nie wyobrażają już sobie dnia bez obejrzenia wideo z YouTube'a. Możemy w prosty sposób wykorzystać ten trend, dzięki czemu nasze zajęcia będą bardziej interesujące dla uczniów i pokażą, że wideo na lekcji języka angielskiego może dostarczyć wiele korzyści.

Zalety korzystania z wideo

Ogromną zaletą filmów wideo na lekcji jest większe zaangażowanie uczniów. Forma ta jest dużo bardziej interesująca, uczniowie mogą słuchać, obserwować, reagować językowo – wideo stymuluje mózg uczniów, jest dobre dla wzrokowców i słuchowców.

Wideo to pokazywanie języka ludzi w codziennym kontekście. Przy korzystaniu z takich materiałów pokazujemy uczniom język adekwatny do danej sytuacji. Mogą to być zarówno wideo treningowe, jak i fragmenty filmów i seriali, które są dostępne legalnie i bezpłatnie jako materiały promocyjne do danego filmu.

Kolejny plus tego typu narzędzia to wiele poziomów materiałów. Taka forma pracy na lekcjach może być z łatwością dopasowana do różnych poziomów językowych uczniów. Zaczynając od najbardziej podstawowych fraz, słów i dialogów, aż do fragmentów seriali lub filmów. Każdy z uczniów znajdzie coś dobrego dla siebie.

Uczniowie mogą także sprawdzić swój stopień zrozumienia danego klipu. Jeśli wideo będzie dobrze wprowadzone na lekcji angielskiego, to uczniowie uzyskają założone i zamierzone efekty – dobre zrozumienie i odbióru materiałów. Przy powtarzaniu takich typów ćwiczeń uczniowie pracują nad stopniem zrozumienia treści wideo, co wpłynie pozytywnie na ich kompetencje językowe oraz na korzystanie z angielskiego w życiu codziennym. 

Wideo pozwala na pokazywanie materiałów o większej różnorodności, nie tylko ze względu na tematykę, ale także sposób przekazu i jego prezentację. Podczas słuchania plików audio uczniowie nie mają możliwości wykonywania  tych typów zadań, które są możliwe do wykonania z plikami wideo. Różnorodność jest nie tylko tematyczna, ale dysponujemy także większą liczbą zadań przygotowujących do obejrzenia wideo, a także po wysłuchaniu i obejrzeniu wideo. Nieodłącznym elementem lekcji są zadania podsumowujące lekcję z użyciem wideo. 

Pozwala na zorganizowanie różnego typu zadań przed i po zapoznaniu się z filmem. Pozwala na wykorzystanie różnych zadań typu pre-watching i post-watching, które pomogą uczniom zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty materiału oraz rozszerzyć kompetencje językowe w różnych obszarach. Dobór ćwiczeń zależy także od celu materiału wideo oraz możliwości grupy i zasobów, którymi dysponujemy na zajęciach w klasie. 

POLECAMY

Główne wyzwania

Wideo nieumiejętnie użyte może rozleniwić uczniów. Musimy pamiętać, aby wideo na lekcji angielskiego spełniało swoje cele. Nie jest to tylko i wyłącznie oglądanie dla przyjemności, ale także dla wykonywania odpowiednich zadań oraz rozwijania sprawności komunikacyjnych. 

Możemy mieć problemy z doborem odpowiedniego poziomu wideo. Gdy nie znamy poziomu uczniów lub dopiero zaczynamy z nimi pracę, pojawiają się trudności z doborem odpowiedniego poziomu wideo na lekcji języka angielskiego. Warto taki typ zadań wprowadzić dopiero po jakimś czasie, gdy poznamy naszych uczniów lepiej. 

Przykładowa struktura z wykorzystaniem materiałów wideo

Powinniśmy wziąć pod uwagę kilka typów zadań, które pomogą w owocnym słuchaniu i oglądaniu. Jednymi z najbardziej popularnych zadań i struktur są te następujące. Zamykają się w schemacie: wprowadzenie, obejrzenie, utrwalenie, praca dodatkowa. Spójrzmy na poniższe przykłady:

 

Struktura Sugestie
Wprowadzenie słownictwa przed słuchaniem Dobrze, aby zawierało elementy TPR oraz gier, np. kalambury, bingo; warto czasami odejść od zadań typu dopasowanie słów do definicji czy zadania na dobieranie
Słuchanie i pytania ogólne dotyczące ogólnego zrozumienia nagrania,  Warto zadać pytanie przed słuchaniem i dać uczniom szansę na wymyślenie swoich odpowiedzi. Potem uczniowie słuchają drugi raz i mimo że nie będą rozumieli całego tekstu, zadajemy im proste pytania
Słuchanie, aby dowiedzieć się szczegółów, które są w nagraniu Uczniowie powinni móc słuchać trzy razy. Pierwszy raz – ogólnie, aby zaznajomić się z tematem i odpowiedzieć na ogólne pytanie. Kolejne, aby móc wykonać dalsze zadania (można czytać więcej razy niż trzy)
Uzupełnianie zadań będących pytaniami otwartymi Dobrze jest poprzedzić je dyskusją i dać możliwość popracowania nad pytaniami samodzielnie
Zadania typu prawda /fałsz Można wykonać je w parach, aby zaoszczędzić trochę czasu na lekcji. Uczniowie mogą poćwiczyć zadawanie pytań między sobą na tematy zawarte w nagraniu
Uzupełnianie luk w tekście  Mogą być to pojedyncze słowa lub nawet całe frazy – zależy od możliwości uczniów. Im wyższy poziom uczniów, tym może być więcej luk do wypełnienia
Dyskusja na podstawie nagrania Może być w parach, grupach lub wspólna. Wszystko zależy od czasu, jakim dysponujemy na lekcji na dane zadanie
Wyszukiwanie informacji na dany temat w zasobach internetowych, Możemy wykorzystać internet w klasie do tego typu zadań
Zadania zamykające materiał związane z tematyką, ale także rozszerzające i zajmujące nieco więcej czasu, np.: tworzenie plakatów, dyskusje panelowe, prezentacje itp. Może to być zadanie domowe. Jeśli praca będzie wymagała dłuższego przygotowania, dajmy uczniom dłuższy czas na wykonanie, np. 2–3 tygodnie
Praca w grupach, przygotowanie raportu lub portfolio Może stanowić część pracy na lekcji lub zadań dodatkowych do pracy własnej w domu
Warto taką tabelę uzupełnić o nasze pomysły i sukcesywnie uzupełniać nowymi pomysłami   

 


Pomysły na przygotowanie do lekcji

Użyjmy wielu sposobów na przygotowanie własne i pokazanie uczniom tematyki wideo. Weźmy pod uwagę, ile czasu potrzebuje dana klasa na określony typ zadania, ile mamy czasu na lekcji i jaki jest cel przedstawiania filmu uczniom.

  • Pomysł 1.  Zastanówmy się, jaka forma wprowadzenia, zaprezentowania i podsumowania do filmu wideo może nam się spodobać. Pamiętajmy, że jeśli jako nauczyciele jesteśmy do czegoś przekonani i coś lubimy, będziemy to przekazywać uczniom także na poziomie niewerbalnym. Ton głosu, postawa ciała, mimika twarzy – uczniowie to obserwują i czują nasze zaangażowanie i przekonanie do tematu. 
  • Pomysł 2. Skorzystajmy z listy poniższej, aby dopasować rodzaj zadania do naszych uczniów. 

 

Poniższa lista przedstawia przykłady zadań na pre-listening Uczniowie mogą ćwiczyć:
Burza mózgów, przewidywania Sugerowanie, szacowanie
Obserwacja fotografii i odpowiedni wybór do tekstu Opis obrazka, czas teraźniejszy, czas przyszły, opowiadanie o uczuciach, emocjach
Dyskusja w parach – stosownie kilku pytań Reagowanie językowe, tworzenie pytań i odpowiedzi adekwatne do kontekstu
Dyskusja o treści filmu wideo na podstawie tabeli lub infografiki Wymienianie się argumentami – zgoda i niezgoda z rozmówcą. Linking words
Słuchanie i czytanie transkrypcji nagrania Sprawności receptywne i produktywne
Tworzenie scen podobnych do zawartych w nagraniu (w parach lub w grupie) Myślenie logiczne i przyczynowo-skutkowe oraz kreatywność i tłumaczenie na j. angielski
Patrzenie na pytania lub zdania i śledzenie w nagraniu wypowiedzi konkretnych rozmówców Słuchanie szczegółowe
Uczniowie mają wypisane zdania i frazy z nagrania, a ich zadaniem jest zastąpienie zaznaczonych słów synonimami Praca ze słownictwem oraz praca ze słownikami
Uczniowie oglądają nagranie, a potem decydują w jakiej kolejności pojawiły się konkretne przedmioty na nagraniu.  Ćwiczenie w oparciu o rysunek lub zdjęcia przedmiotów, które występują w nagraniu Ćwiczenie spostrzegawczości, układanie zdarzeń w logiczny sposób i opowiadanie o nich po angielsku
Uczniowie otrzymują fragment tekstu z nagrania, a ich zadaniem jest dopisanie znaków przestankowych Ćwiczenie interpunkcji
Uczniowie otrzymują transkrypt całego nagrania w pomieszanej kolejności, a ich zadaniem jest ułożyć tekst w logiczną całość Ćwiczenie czytania (może być na głos także) i praca z tekstem
Uczniowie czytają kilkanaście zdań z nagrania i znajdują błędy literowe w zdaniach Wyszukiwanie błędów językowych, stylistycznych, gramatycznych w tekście na podstawie dotychczasowej wiedzy i wskazówek nauczyciela

 

  • Pomysł 3. Zapytajmy uczniów, które ro­­­­dzaje ćwiczeń lubią najbardziej w nauce angielskiego. To proste pytanie pozwoli nam przygotować ulubione typy zadań. Ułatwi to pracę z nagraniem, któr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy