Dołącz do czytelników
Brak wyników

Before the test

26 lutego 2021

NR 21 (Luty 2021)

Zmiany na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym – co z powodu długiego okresu nauki zdalnej zaproponowano uczniom?

0 328

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podpisał 16 grudnia br. rozporządzenie w sprawie zmian zmieniających zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021. Planowane zmiany będą jednorazowe. Ministerstwo Edukacji i Nauki podkreśla, że ich celem jest zdecydowane uproszczenie formuły egzaminów z powodu nauki zdalnej. Zmiany opisane w rozporządzeniu dotyczą zarówno organizacji przebiegu egzaminu, jak i wymagań dotyczących przedmiotów egzaminacyjnych.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, lecz na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach. Podobnie jak w minionym roku szkolnym maturzyści podejdą jedynie do pisemnej części egzaminu dojrzałości. Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej (część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa). Do egzaminów ustnych podejdą jedynie ci uczniowie, którym wynik egzaminu ustnego z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

POLECAMY

Wymagania egzaminacyjne zostały przygotowane przez zespoły eksperckie i przekazane do konsultacji, w których wzięło udział prawie 2,5 tys. nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, stowarzyszeń. Po analizie opinii wprowadzono następujące zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w zakresie języka angielskiego: egzamin ósmoklasisty – wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w 2021 roku przeprowadzany będzie na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej i ograniczony zakres środków gramatycznych.

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych, to A2. Egzamin będzie trwał 90 minut, a za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, czyli 5 punktów mniej niż podczas dwóch pierwszych edycji egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie będą mogli uzyskać 34 punkty za zadania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy