Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

30 czerwca 2020

NR 17 (Czerwiec 2020)

10 gier na opis obrazka, czyli przydatna umiejętność na egzaminach

0 903

Opis obrazka to jedna z rzeczy, które czekają uczniów na różnego rodzaju egzaminach, chociażby na maturze. W prosty sposób można przygotować uczniów do tego zadania. Wystarczy, że opanują kilkanaście podstawowych fraz i słów, które mogą im w tym pomóc oraz będą ćwiczyć. Jak zaplanować takie ćwiczenia, żeby nie były tylko i wyłącznie nudnym i schematycznym opisem obrazka? Tym zajmiemy się w niniejszym artykule.

Co jest ważne?

Na początku skupmy się na tym, jakie ważne elementy muszą być poruszone przez uczniów podczas opisywania obrazka. Są to odpowiedzi na  podstawowe pytania: Kto jest na obrazku? Gdzie się znajduje? Co robi?  Na zadanie związane z opisem obrazka jest bardzo mało czasu, więc uczniowie powinni podawać same konkrety i sprawdzone wskazówki. Aby uczniowie pokazali swój zakres słownictwa, dobrze jest przekazać im, aby używali różnych zwrotów i fraz, które są bardzo pomocne do opisu obrazka.

POLECAMY

Oto kilka ważnych wskazówek dla uczniów w odniesieniu do tego zadania:

 • opis obrazka powinien być zwięzły i konkretny, tak aby odpowiedzieć na trzy najważniejsze pytania, a nie zagłębiać się w bardzo wiele detali widocznych na obrazku,
 • do opisu obrazka używamy czasu teraźniejszego ciągłego, czyli czasu Present Continuous,
 • aby opis obrazka był bardziej interesujący, uczniowie powinni używać słów i fraz opisujących to, co dzieje się w określonym miejscu na obrazku, są to frazy, takie jak, np.
  - In the background... – W tle...
  - In the foreground... – Na pierwszym planie... 
  - On the left/right... – Po lewej/pra­wej stronie...
  - In the left/right corner... –  W le­­wym/prawym rogu...
  - At the top/bottom... – Na górze/Na dole...
  - In the middle... – Na środku...

Możemy wskazać uczniom również, aby używali przymiotników, przysłówków,  trybu przypuszczającego, trybów warunkowych lub chociaż jednej innej konstrukcji niż tylko czas Present Continuous.

1.

Przygotowujemy dla uczniów opis obrazka, który zawiera błędy. Zadaniem uczniów jest obejrzenie danej ilustracji, a następnie przeczytanie krótkiego opisu obrazka i wychwycenie tych błędów. W tej wersji ćwiczenia, czyli w wersji pisanej, możemy zrobić błędy gramatyczne, literówki, wyrazy w zdaniu mogą być użyte w złej kolejności, jak również opis może być zbyt długi. To tylko kilka propozycji dotyczących tego, jak taki opis może być wykonany niepoprawnie. Przy tym ćwiczeniu możemy także dać uczniom limit czasu na znalezienie określonej ilości błędów. Uczniowie mogą mieć, na przykład 30 sekund lub minutę na znalezienie jak największej ilości błędów. W innej wersji tego ćwiczenia mogą także zapisać swoją poprawną wersję opisu obrazka.

2.

Dzielimy klasę na pary.  Każda z nich losuje po dwa obrazki. Jeden z uczniów mierzy czas i odlicza  60 sekund. Drugi uczeń ma około 10 sekund na przygotowanie się do opisu obrazka i odpowiedzenie na trzy najważniejsze pytania: Kto jest na obrazku? Co się dzieje na obrazku? Gdzie znajdują się dane rzeczy na obrazku? Po 10 sekundach uczeń powinien zacząć opis obrazka. Po upłynięciu limitu czasu uczniowie wspólnie zastanawiają się, co było dobre w danej wypowiedzi, a co można by było jeszcze poprawić i ulepszyć. Taka dyskusja po opisie obrazka przez danego ucznia powinna trwać około 2 minuty, aby uczniowie sami doszli do tego, jak można ulepszyć swoje mówienie.

3.

Uczniowie otrzymują karty pracy z różnymi wyrazami, których mogą użyć do opisu obrazka. Ich zadaniem jest dopasowanie odpowiednich fraz do tłumaczeń. W dalszej części karty pracy na podstawie zamieszczonego w niej obrazka ich zadaniem jest stworzenie krótkiego opisu z użyciem fraz. Jeśli jest to możliwe, uczniowie powinni mieć różne obrazki do opisu. Możemy to ćwiczenie przygotować także w ten sposób, że każdy z uczniów otrzymuje jedno ćwiczenie z frazami do połączenia, a obrazek uczniowie wybierają sobie sami, korzystając z bezpłatnych banków zdjęć, na przykład Pixabay.com.  Powinniśmy wtedy jednak zwrócić uczniom uwagę na to, żeby wybierali obrazki, które nie znajdują się tylko i wyłącznie na stronie głównej banku zdjęć. W ten sposób unikniemy powtórzenia opisu tych samych obrazków. Gdy uczniowie już wybiorą swoje obrazki i przygotują w zeszycie opisy, następuje ich prezentacja. Wyświetlamy obrazek na tablicy interaktywnej, a dany uczeń czyta swój opis obrazka. Następnie możemy wspólnie odnieść się do tego opisu, co było w nim dobrego i czy było coś, co możemy ewentualnie poprawić.

4.

Zadajemy uczniom jako zadanie domowe znalezienie dwóch obrazków, które ich interesują i przygotowanie ich opisów. W tym ćwiczeniu prosimy uczniów, aby wykorzystali także różne przyimki miejsca, dzięki którym pozostałym uczniom będzie łatwiej sobie wyobrazić, co i gdzie znajduje się na obrazku. Wybrany uczeń czyta swój opis obrazka bez pokazywania go klasie. Następnie wszyscy uczniowie słuchają opisu obrazka raz jeszcze i szkicują w swoim zeszycie to, jak myślą, że obrazek wygląda na podstawie jego opisu. Gdy wszyscy uczniowie mają już swój szybki szkic, uczeń, który przygotowywał opis, pokazuje obrazek, którego opis przeczytał i uczniowie porównują swoje wyobrażenie i swój szkic do faktycznie istniejącego obrazka. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie mogą przekonać się o tym, jak ważne jest przygotowanie dokładnego opisu, tak aby wszystko było jasne i czytelne.

5.

Dzielimy uczniów na zespoły, na przykład 4- lub 5-osobowe. Każdy zespół przynosi ze sobą do szkoły różne gazety lub gazetki reklamowe. Na lekcji uczniowie tworzą wspólne obrazek na jednej kartce papieru, na który składają się  wycinki z różnych gazet. W ten sposób powstaje jeden obrazek. Aby to ćwiczenie zostało wykonane poprawne, musimy powiedzieć naszym uczniom o tym, żeby nie umieszczali zbyt wielu różnych szalonych elementów na obrazku. Aby tego uniknąć, możemy zaproponować uczniom, aby ich stworzone obrazki mieściły się na kartce z zeszytu małego formatu. Każda z grup przygotowuje 3 lub 4 takie swoje obrazki na podstawie wycinków z gazet.  Uczniowie mogą tworzyć w zasadzie wszystkie możliwe konfiguracje. 

W jednym z wariantów mogą stworzyć obrazek, który jest realny. W innym wariancie mogą stworzyć szalony kolarz, który może być zupełnie nielogiczny. Na przykład niebo może być na dole kartki, a ludzie mogą latać w powietrzu. Po stworzeniu wszystkich obrazków uczniowie pracują jeszcze z frazami dotyczącymi umiejscowienia różnych elementów na obrazku, takim jak: on the right, on the left itd. Następnie tworzą opisy do obrazków. W ostatnim etapie tego ćwiczenia uczniowie z danych grup czytają rozbudowany opis obrazka, a reszta klasy stara się narysować to, co słyszy. Następnie następuje pokazanie wykonanego kolażu, tak aby wszyscy uczniowie mogli porównać swoje narysowane szkice do wyklejonego obrazka. W ten sposób uczniowie będą mogli pracować z frazami dotyczącymi umiejscowienia różnych elementów na obrazku i przekonać się, jak w określonym limicie czasu mogą stworzyć na podstawie opisu poprawną wersję obrazka.

6.

Uczniowie otrzymują frazy dotyczące opisu obrazka. Jednak w każdej frazie coś jest niepoprawnie zapisane. Może być to błąd literowy lub błędny przyimek miejsca lub cokolwiek innego. Zadaniem uczniów jest poprawienie błędów w wyrazach, a następnie z użyciem każdej frazy opisanie jednego przedmiotu, który znajduje się w klasie. Ważne jest to, aby uczniowie nie mówili,  który przedmiot opisują. Reszta klasy lub grupy powinna po opisie zgadnąć, jaki to przedmiot.
 

Przykład fraz z błędami:

 • Błędnie – on the picture – na obrazku znajduje się/znajdują się.
 • Poprawnie – in the picture there is/are – na obrazku znajduje się/znajdują się.
 • Błędnie – in front of – za.
 • Poprawnie – in front of – z przodu.

7.

Ta gra sprawdzi się bardzo dobrze, jeśli nasza grupa językowa nie jest zbyt liczna. Jeśli mamy więcej osób w klasie, możemy wydzielić dwa lub trzy zespoły. Za każdym razem jeden zespół jest aktywny, a dwa pozostałe zespoły słuchają, a następnie udzielają swojej informacji zwrotnej. Gra polega na tym, że wyświetlamy uczniom na tablicy obrazek. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, korzystamy z jakiegoś obrazka dostępnego w podręczniku. Dany zespół ma 15 lub 30 sekund na przygotowanie się do opisu obrazka. Opis obrazka zostaje wykonany w ten sposób, że za każdym razem jedna osoba z grupy mówi jedno zdanie. Kolejna osoba mówi następne zdanie tak, aby było ono logiczne i poprawne pod względem gramatycznym oraz aby pasowało do struktury opisu obrazka. Przykładowo, uczniowie powinni zacząć od tego, co widzą na obrazku, a nie od tego, co o nim myślą. Jeśli nasza klasa jest większa, dwa pozostałe zespoły lub jeden słuchają uważnie opisu obrazka, a następnie wszyscy dyskutujemy o tym, co było dobrego w danym opisie lub co można ewentualnie zmienić na lepsze. Ważne jest to, aby uczniowie sami byli w stanie zauważyć różne dobre rzeczy, ale także te, które można poprawić, ponieważ jeśli to oni będą to robić, a nie my jako nauczyciele, będzie to dla uczniów bardziej efektywne.

8.

W tej grze uczniowie będą zapisywać swoje zdania dotyczące opisu obrazka. Przygotowujemy kartki papieru, na górze których naklejamy dany obrazek.  Zadaniem uczniów jest zapisywanie jednego zdania do opisu obrazka, a następnie przekazywanie kartki kolejnemu uczniowi. W ten sposób każdy z uczniów będzie miał możliwość dopisania swojego zdania na każdej kartce z różnymi obrazkami. Aby to ćwiczenie wyszło bardzo dobrze, musimy przekazać uczniom strukturę opisu obrazka oraz to, co warto w niej zawrzeć. Dzięki temu łatwiej będzie wyeliminować ewentualne błędy. Musimy jednak pamiętać, że, jeżeli nasi uczniowie zaczynają pracę z opisem obrazka, to będą popełniali błędy i jest to normalne w procesie uczenia się. Tego typu zabawa ma duży plus, ponieważ uczniowie w krótkim czasie będą mogli zapisać swoje jedno zdanie do opisu wielu różnych obrazków. Najlepiej przygotować tę grę w ten sposób, że mamy tyle samo kartek z obrazkami, ilu uczniów. Każdor...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy