Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uniqueskills

30 czerwca 2020

NR 17 (Czerwiec 2020)

10 gier na opis obrazka, czyli przydatna umiejętność na egzaminach

0 1787

Opis obrazka to jedna z rzeczy, które czekają uczniów na różnego rodzaju egzaminach, chociażby na maturze. W prosty sposób można przygotować uczniów do tego zadania. Wystarczy, że opanują kilkanaście podstawowych fraz i słów, które mogą im w tym pomóc oraz będą ćwiczyć. Jak zaplanować takie ćwiczenia, żeby nie były tylko i wyłącznie nudnym i schematycznym opisem obrazka? Tym zajmiemy się w niniejszym artykule.

Co jest ważne?

Na początku skupmy się na tym, jakie ważne elementy muszą być poruszone przez uczniów podczas opisywania obrazka. Są to odpowiedzi na  podstawowe pytania: Kto jest na obrazku? Gdzie się znajduje? Co robi?  Na zadanie związane z opisem obrazka jest bardzo mało czasu, więc uczniowie powinni podawać same konkrety i sprawdzone wskazówki. Aby uczniowie pokazali swój zakres słownictwa, dobrze jest przekazać im, aby używali różnych zwrotów i fraz, które są bardzo pomocne do opisu obrazka.

POLECAMY

Oto kilka ważnych wskazówek dla uczniów w odniesieniu do tego zadania:

 • opis obrazka powinien być zwięzły i konkretny, tak aby odpowiedzieć na trzy najważniejsze pytania, a nie zagłębiać się w bardzo wiele detali widocznych na obrazku,
 • do opisu obrazka używamy czasu teraźniejszego ciągłego, czyli czasu Present Continuous,
 • aby opis obrazka był bardziej interesujący, uczniowie powinni używać słów i fraz opisujących to, co dzieje się w określonym miejscu na obrazku, są to frazy, takie jak, np.
  - In the background... – W tle...
  - In the foreground... – Na pierwszym planie... 
  - On the left/right... – Po lewej/pra­wej stronie...
  - In the left/right corner... –  W le­­wym/prawym rogu...
  - At the top/bottom... – Na górze/Na dole...
  - In the middle... – Na środku...

Możemy wskazać uczniom również, aby używali przymiotników, przysłówków,  trybu przypuszczającego, trybów warunkowych lub chociaż jednej innej konstrukcji niż tylko czas Present Continuous.

1.

Przygotowujemy dla uczniów opis obrazka, który zawiera błędy. Zadaniem uczniów jest obejrzenie danej ilustracji, a następnie przeczytanie krótkiego opisu obrazka i wychwycenie tych błędów. W tej wersji ćwiczenia, czyli w wersji pisanej, możemy zrobić błędy gramatyczne, literówki, wyrazy w zdaniu mogą być użyte w złej kolejności, jak również opis może być zbyt długi. To tylko kilka propozycji dotyczących tego, jak taki opis może być wykonany niepoprawnie. Przy tym ćwiczeniu możemy także dać uczniom limit czasu na znalezienie określonej ilości błędów. Uczniowie mogą mieć, na przykład 30 sekund lub minutę na znalezienie jak największej ilości błędów. W innej wersji tego ćwiczenia mogą także zapisać swoją poprawną wersję opisu obrazka.

2.

Dzielimy klasę na pary.  Każda z nich losuje po dwa obrazki. Jeden z uczniów mierzy czas i odlicza  60 sekund. Drugi uczeń ma około 10 sekund na przygotowanie się do opisu obrazka i odpowiedzenie na trzy najważniejsze pytania: Kto jest na obrazku? Co się dzieje na obrazku? Gdzie znajdują się dane rzeczy na obrazku? Po 10 sekundach uczeń powinien zacząć opis obrazka. Po upłynięciu limitu czasu uczniowie wspólnie zastanawiają się, co było dobre w danej wypowiedzi, a co można by było jeszcze poprawić i ulepszyć. Taka dyskusja po opisie obrazka przez danego ucznia powinna trwać około 2 minuty, aby uczniowie sami doszli do tego, jak można ulepszyć swoje mówienie.

3.

Uczniowie otrzymują karty pracy z różnymi wyrazami, których mogą użyć do opisu obrazka. Ich zadaniem jest dopasowanie odpowiednich fraz do tłumaczeń. W dalszej części karty pracy na podstawie zamieszczonego w niej obrazka ich zadaniem jest stworzenie krótkiego opisu z użyciem fraz. Jeśli jest to możliwe, uczniowie powinni mieć różne obrazki do opisu. Możemy to ćwiczenie przygotować także w ten sposób, że każdy z uczniów otrzymuje jedno ćwiczenie z frazami do połączenia, a obrazek uczniowie wybierają sobie sami, korzystając z bezpłatnych banków zdjęć, na przykład Pixabay.com.  Powinniśmy wtedy jednak zwrócić uczniom uwagę na to, żeby wybierali obrazki, które nie znajdują się tylko i wyłącznie na stronie głównej banku zdjęć. W ten sposób unikniemy powtórzenia opisu tych samych obrazków. Gdy uczniowie już wybiorą swoje obrazki i przygotują w zeszycie opisy, następuje ich prezentacja. Wyświetlamy obrazek na tablicy interaktywnej, a dany uczeń czyta swój opis obrazka. Następnie możemy wspólnie odnieść się do tego opisu, co było w nim dobrego i czy było coś, co możemy ewentualnie poprawić.

4.

Zadajemy uczniom jako zadanie domowe znalezienie dwóch obrazków, które ich interesują i przygotowanie ich opisów. W tym ćwiczeniu prosimy uczniów, aby wykorzystali także różne przyimki miejsca, dzięki którym pozostałym uczniom będzie łatwiej sobie wyobrazić, co i gdzie znajduje się na obrazku. Wybrany uczeń czyta swój opis obrazka bez pokazywania go klasie. Następnie wszyscy uczniowie słuchają opisu obrazka raz jeszcze i szkicują w swoim zeszycie to, jak myślą, że obrazek wygląda na podstawie jego opisu. Gdy wszyscy uczniowie mają już swój szybki szkic, uczeń, który przygotowywał opis, pokazuje obrazek, którego opis przeczytał i uczniowie porównują swoje wyobrażenie i swój szkic do faktycznie istniejącego obrazka. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie mogą przekonać się o tym, jak ważne jest przygotowanie dokładnego opisu, tak aby wszystko było jasne i czytelne.

5.

Dzielimy uczniów na zespoły, na przykład 4- lub 5-osobowe. Każdy zespół przynosi ze sobą do szkoły różne gazety lub gazetki reklamowe. Na lekcji uczniowie tworzą wspólne obrazek na jednej kartce papieru, na który składają się  wycinki z różnych gazet. W ten sposób powstaje jeden obrazek. Aby to ćwiczenie zostało wykonane poprawne, musimy powiedzieć naszym uczniom o tym, żeby nie umieszczali zbyt wielu różnych szalonych elementów na obrazku. Aby tego uniknąć, możemy zaproponować uczniom, aby ich stworzone obrazki mieściły się na kartce z zeszytu małego formatu. Każda z grup przygotowuje 3 lub 4 takie swoje obrazki na podstawie wycinków z gazet.  Uczniowie mogą tworzyć w zasadzie wszystkie możliwe konfiguracje. 

W jednym z wariantów mogą stworzyć obrazek, który jest realny. W innym warianci...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy