Dołącz do czytelników
Brak wyników

Speak up

20 grudnia 2018

NR 8 (Grudzień 2018)

Bingo! Sposób na poznawanie się i budowanie relacji na zajęciach Business English i nie tylko

0 1386

Bingo – dobrze znana amerykańska gra seniorów, gdzie przede wszystkim musimy wsłuchiwać się w czytane przez kogoś liczby i zaznaczać je na planszy, którą otrzymaliśmy wcześniej. W momencie zakreślenia jednej linii (pionowej, poziomej lub po skosie) krzyczymy „bingo” i wygrywamy. Ideę gry można wykorzystać w klasie do budowania relacji, przełamania pierwszych lodów z nową grupą, poznania potrzeb grupy lub – po prostu – lepszego poznania się. Jak to działa?

W jaki sposób możemy wykorzystać planszę BINGO, by lepiej się poznać?

Zacznijmy od grupy biznesowej – przychodzimy na zajęcia po raz pierwszy w semestrze – nie mamy podręcznika lub możliwe, że w ogóle nie będziemy go mieć. Znamy poziom grupy i to wszystko, czym dysponujemy w danym momencie. Jeśli grupa pracuje w jednej firmie, bardzo możliwe, że się znają, może nawet należą do jednego teamu. Jeśli jest to grupa Business English w szkole językowej – prawdopodobieństwo znajomych sobie twarzy będzie znikome. A jak z celami? Jedna osoba będzie chciała ćwiczyć pisanie e-maili, druga prezentacje, trzeciej zależeć będzie na gruntownej powtórce gramatyki, a czwarta jeszcze nie wie, czego potrzebuje, bo została wysłana na kurs przez swojego menedżera. Brzmi znajomo? Dla mnie często tak. 

POLECAMY

Krok 1.
Aby pomóc uczestnikom grupy określić swoje wspólne cele, zazwyczaj daję im pusty szablon Bingo 3  3, czyli tak naprawdę pustą tabelkę z dziewięcioma polami do uzupełnienia. Następnie na tablicy zapisuję tematy/zagadnienia, które często są ważne dla pracowników firm: negocjacje, prezentacje, spotkania, pisanie e-maili, wykonywanie telefonów, gramatyka (jaka?), język dyplomacji, firma i ja, raporty, umowy, problematyczny klient, słownictwo branżowe (jakie?), słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie, inne?

Krok 2.
Kursanci mają chwilę, by uzupełnić swoją planszę Bingo – muszą zapełnić wszystkie dziewięć pól oraz dokładnie określić, o jaką gramatykę lub słownictwo branżowe im chodzi. Jest to dobre ćwiczenie, bo pozwala z gąszczu typowych tematów wyłonić dla nich te najważniejsze. Dla jednej osoby mogą to być różne zagadnienia biznesowe, a dla innej połowa planszy może zostać wypełniona zagadnieniami gramatycznymi. Za chwilę grupa połączy się w pary lub trójki i zaczną szukać punktów wspólnych. 

Krok  3.
Teraz zaczynamy partyjkę gry Bingo – kursanci poruszają się po sali i opowiadają sobie nawzajem, dlaczego wybrali dane zagadnienie. Jeśli zarówno kursant A jak i kursant B zapisali wspólną opcję, na przykład „prezentacje”, skreślają ją oraz zapisują swoje imiona na planszach. Celem gry jest zakreślenie co najmniej jednej linii (czyli trzech pól – pionowo, poziomowo lub po skosie), a najlepiej całej planszy. Oczywiście w momencie sukcesu zwycięzca musi wykrzyczeć magiczne słowo: „Bingo”. 

Krok 4. 
Ważnym elementem zabawy jest opcja PRZEKONAJ. Na przykład w trakcie przygotowań kursant A zaznaczył gramatyka: okresy warunkowe. Rozmawiając z kursantem B, który pierwotnie zupełnie nie myślał o okresach warunkowych, kursant A przekonał go do zmiany jednej ze swoich opcji. Dzięki temu kursant A może ją skreślić ze swojej planszy i zapisać, która osoba lub osoby miały podobną potrzebę. Od razu uprzedzę, że nie będzie łatwo każdemu zakreślić całej planszy. Im bardziej kursantowi będzie zależeć na danym zagadnieniu, tym aktywniej będą siebie przekonywać do danej opcji i używać języka. Na zakończenie ćwiczenia okazuje się dokładnie, kto czego potrzebuje (wszystkie imiona są zapisane pod danym polem) i które potrzeby były jednostkowe (nie udało się znaleźć osoby o podobnych potrzebach, więc pole nie zostało zakreślone). Zazwyczaj nieskreślane są pola ze słownictwem ściśle branżowym. Często również zostają wyrzucone umowy i raporty, ale tu oczywiście wszystko zależy od członków gr...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Horyzonty Anglistyki"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy